In English

 
   

Абітурієнту

Виступ ректора Б.І. Холода на загальних зборах трудового колективу Університету 30 серпня 2012 року

Шановні колеги!

Минулий навчальний рік став важливим кроком на шляху до становлення Університету як провідного навчального закладу європейського зразка. Реалізуючи стратегію на побудову сучасного університету класичного типу, професорсько-викладацький склад, студентство, усі співробітники університету єдиною командою долали труднощі та адекватно відповідали на труднощі, які виникали протягом навчального року. Складна економічна та демографічна ситуація в Україні спричинила значне скорочення притоку нових студентів. Значно посилилася конкурентна боротьба серед навчальних закладів регіону. Це не могло не позначитися на фінансових показниках роботи Університету, та, відповідно, зменшило можливості для реалізації запланованих програм.

Разом з тим, є усі підстави говорити про реальні визначні досягнення колективу університету у 2011/2012 р., основними з яких є наступні:

У сфері визнання:

-  У серпні 2012 р. університет став називатися «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля». Така зміна назви відповідала реальним змінам у діяльності університету: він усе більше втрачав ознаки вузькоспеціалізованого та набував рис класичного;

-  У грудні 2011 р. університет став членом Європейської ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ) та вступив у процедуру міжнародної акредитації бізнес-програм;

-  У березні 2012 р. у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля отримав високу нагороду – Золоту медаль у номінації «Співпраця вищого навчального закладу з бізнесом»;

-  У травні 2012 р. за рейтингом навчальних закладів України, складеним за відгуками роботодавців та випускників, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля посів 12 місце серед навчальних закладів, які ведуть підготовку економістів (перше серед недержавних) пропустивши вперед тільки 11 національних університетів (з більше 100 в Україні), та 15 місце серед ВНЗ, які ведуть підготовку юристів;

-  16-19 травня 2012 р. відбувся Третій Всесвітній Нобелівський економічний конгрес «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи», учасників якого вперше привітав чинний Президент України В.Ф. Янукович;

-   У червні 2012 р. наглядовий аудит підтвердив відповідність системи управління якістю надання освітніх послуг та науково-дослідної роботи вимогам європейських стандартів. Протягом року отриманий четвертий сертифікат на відповідність системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 від китайської сертифікаційної компанії.

У навчальному процесі:

-  У вересні 2011 р. перші 25 студентів другого курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка», які навчаються на англомовній програмі, були зараховані також студентами Валійського університету за валідованою програмою «Міжнародний менеджмент»;

-  Здійснено набір для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка», «Політологія» та «Прикладна лінгвістика»;

-  Ліцензовано підготовку магістрів за спеціальністю «Правознавство» та збільшено ліцензований обсяг підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».

У науковій діяльності:

-  Успішно проведено Третій всесвітній Нобелівський економічний конгрес «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». Усього на пленарних засіданнях було заявлено 24 доповіді. Для виступів на секційних засіданнях заяви подали 130 учасників;

-   Успішно проведено Другу Всесвітню Нобелівську студентську Інтернет-Олімпіаду у сфері економіки;

-   За навчальний рік викладачами університету опубліковано 22 монографії,  що удвічі перевищую показник попереднього року. Кількість виданих підручників та навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорт збільшилась у 2,1 рази;

-    За навчальний рік штатними співробітниками університету отримано 5 патентів. Вперше зареєстроване наукове відкриття «Явище прискореної мікробіологічної трансформації пестицидів під дією рослинних вуглеводів» (автори Ткаченко В.А., Холод С.Б.);

У підготовці кадрів вищої кваліфікації:

-  протягом навчального року на засіданнях спеціалізованої вченої ради з розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захищено 11 дисертацій. Ще 8 прийнято до захисту, який заплановано на вересень-жовтень 2012 р.;

-  e цілому виконується план підготовки кандидатських та докторських дисертацій. За навчальний рік співробітниками університету захищено 1 докторську та 10 кандидатських дисертацій. На стадії завершення знаходиться ще 4 докторські дисертації та 12 кандидатських, захист яких заплановано на новий навчальний рік.

Продовжує зміцнюватися та розвиватися матеріально-технічна база університету. Думаю, що усі присутні мали нагоду пройтися третім поверхом корпусу С та оцінити якість навчальних приміщень після ремонту. Ми й надалі будемо працювати над створенням належних умов для праці та навчання, не дивлячись на певне погіршення фінансових показників через зменшення контингенту студентів. Однак за цих умов важливо поширити в університеті як серед студентів, так і серед викладачів дух бережливого ставлення до створеного. Адже якщо створення краси потребує значних зусиль (і ми їх не жаліємо), то її руйнування здійснюється досить легко.

Але минулий навчальний рік – це не тільки досягнення, але й певні проблеми, які потребують свого вирішення та визначають завдання на наступний навчальний рік.

 
 
Yandex.Metrika