In English

 
   

Шановний Абітурієнте!

Вітаємо на сторінках Internet-сайту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля!
Ми сподіваємося, що сайт допоможе тобі знайти цікаву, докладну інформацію та відповіді на всі питання.

«Із власного досвіду можу запевнити,

що надійна запорука майбутнього нашої молоді та розквіту Українив якісній освіті

Ректор університету,

д.е.н., професор

     Борис Холод

МИ ПРОПОНУЄМО:

 • сучасну  вищу освіту
 • другу вищу освіту
 • якісну довузівську підготовку
 • навчання в аспірантурі, докторантурі
 • захист кандидатських дисертацій 
 • післядипломне навчання
 • навчання у Школі бізнесу
Сертифікат про акредитацію ВНЗ в цілому РІ-IV № 0410157
Ліцензія МОНУМС АД № 072695 від 25.09.12 

Сьогодні в Університеті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 16 спеціальностями та напрямами підготовки. Підготовку до вступу у вищий навчальний заклад здійснює Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється випуск фахівців:

 • 8.000013 – бізнес-адміністрування
 • 8.030507 – переклад
 • 8.050102 – економічна кібернетика
 • 8.050103 – міжнародна економіка
 • 8.050104 – фінанси
 • 8.050105 – банківська справа
 • 8.050106 – облік і аудит
 • 8.050107 – економіка підприємства
 • 8.050108 – маркетинг
 • 8.050201 – менеджмент організацій
 • 8.050209 – менеджмент інноваційної діяльності
 • 8.050301 – товарознавство та комерційна діяльність
 • 6.030401 – правознавство
 • 6.030104 - політологія
 • 7.040101 – психологія
 • 6.010106 – соціальна педагогіка
 • 6.020303 – філологія: мова та література.

З 1998 р. в Університеті працює аспірантура (рішення колегії Міністерства освіти України від 25 червня 1998 р. №3/9-2/3 та накази Міністерства освіти і науки України від 23.02.2005р. №110 та від 22.12.2006р. № 872) за спеціальностями:

 • 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки,
 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством,
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
 • 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
 • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 04.03.2002 р. № 164 та від 22.12.2006 р. № 872 в Університеті працює докторантура за спеціальностями:

 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Постановами президії ВАК України від 12.06.2002 p. №5-06/6, від 16.09.2004 р. №1-06/8 та від 14.10.2009 p. №32-06/4 в Університеті створено спеціалізовану вчену раду з правом приймати до розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Школа бізнесу Університету пропонує:

Департамент магістерських програм Школи бізнесу Університету пропонує: 

 • Магістр зі спеціальності 8.000013 «Бізнес-Адміністрування»
 • Бізнес-програми
 
 
Yandex.Metrika