In English

 
   

Європейська якість навчання!

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ:

за висновками експертів

Система менеджменту  відповідає вимогам
міжнародних стандартів!

За результатами зовнішнього сертифікаційного аудиту в травні 2011 року, експерти Міжгалузевого центру якості «Приріст» (DQS-Group) визнали, що впроваджена в Університеті система управління якістю відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2008.

Це означає, що Університет отримує міжнародні сертифікати відповідності системи управління якістю DQS-UL Group (Німеччина), IQNet (штаб-квартира Міжнародної мережі якості в м. Берн, Швейцарія) та український сертифікат відповідності системи управління якістю Національної агенції акредитації України терміном на три роки.


У квітні 2012 року Університет отримав від Китайського сертифікаційного органу CQM через Міжнародну сертифікаційну мережу IQNet підтвердження відповідності впровадженої в ньому системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.


На початку червня 2012 року зовнішній наглядовий аудит експертів Міжгалузевого центру якості «Приріст» підтвердив відповідність системи управління якістю, впровадженої в університеті, вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Зазначену процедуру університет пройшов без жодних зауважень зі сторони зовнішніх аудиторів.

Головною інтегральною характеристикою якості освітніх послуг, що надаються Університетом ім. А. Нобеля, є підвищення конкурентоспроможності його випускників в Україні та за її межами. З цією метою в Університеті й впроваджено систему управління якістю, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Рішення незалежних експертів ґрунтувалося на підставі аналізу документації системи управління якістю, спостережень за процесами, спілкування з керівництвом, науковцями та викладачами університету, робітниками структурних підрозділів, студентами.

Зокрема, незалежні експерти відзначили в Університеті ім.А.Нобеля:

  • Чітке розуміння політики та цілей Університету його співробітниками;
  • Особливий корпоративний дух Університету, що об’єднує викладачів та студентство в реалізації навчальних, науково-дослідних та соціальних проектів;
  • Всебічну підтримку керівництвом конструктивних  ініціатив кафедр, напрямів, студентських об’єднань;
  • Розвинену інфраструктуру, сучасне інформаційно-технічне забезпечення, новітні технології, що застосовуються в навчальному процесі.

Що дає Університету отримання міжнародного та національного сертифікатів відповідності системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001:2008?

По-перше, в процесі впровадження системи управління якістю Університет ім. А.Нобеля усвідомив свої можливості на шляху постійного розвитку: процеси, що відбуваються в університеті, набули певної прозорості та визначеності.

По-друге, жорстке конкурентне середовище вимагає сьогодні від університету надзвичайної мобільності, гнучкості, розуміння потреб замовників освітніх послуг: система управління якістю в цьому допомагає якнайкраще. І найважливіше: університет націлений на лідерські позиції в регіоні, в країні, в міжнародному науковому та освітянському співтоваристві. Тож  наявність сертифікатів якості допоможе йому піднятися по сходинках успіху і зайняти належне місце у впливових  рейтингах вищої освіти в Україні та світі.

Наша справка:

DQS-UL Group – один з провідних сертифікаційних органів у світі  та єдиний німецький орган, представлений у Міжнародній Мережі якості- IQNеt.

DQS-UL Group  є незалежним партнером з сертифікації та проводить об’єктивне оцінювання  виключно систем менеджменту та процесів на основі близько 100 визнаних норм та технічних і галузевих стандартів.

У травні 2008 року компанія DQS GmbH об'єдналася з UL MSS Management Systems Solutions division (MSS) амеріканської компанії Underwriters Laboratories (UL). Так виникла  DQS-UL Group. Це об'єднання дозволило компанії DQS GmbH увійти до п'ятірки  найкрупніших і найбільш визнаних у світі органів із сертифікації систем менеджменту.

 
 
Yandex.Metrika