In English

 
   

Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами

Для більшості випускників середніх навчальних закладів головне питання — куди піти вчитися далі?

Кар’єра і життєвий успіх багато в чому залежать від правильного вибору професії, якості і рівня освіти, що є визначальним фактором європейського майбутнього України.

Будучи однією з життєво важливих потреб сучасної людини, освіта, тим більше хороша, потребує серйозних затрат, в тому числі і матеріальних. За останні роки наше життя дуже змінилося, і ми вже достатньо чітко розуміємо, що вклад коштів на освіту дітей не виключна інвестиція, яка наповнює реальним змістом прагнення до благополуччя в завтрашньому дні.

Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами — це:

 • підготовка до вступу у ВНЗ;
 • підготовка іноземних студентів до вступу у ВНЗ;
 • підготовка іноземних студентів за базовими акредитованими напрямами.

Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами організовано з метою надання допомоги учням 10-х класів і випускникам середніх навчальних закладів, які вступають до університету, а також тим людям, які за різних обставин мають певний розрив у часі між закінченням середньої школи та вступом до вищого навчального закладу.

Одним з головних завдань Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами  є адаптація учнів шкіл до навчання у вузі, прищеплення майбутнім студентам навичок ефективного навчання, тобто здобувати знання такого рівня, який необхідний для вступу до університету та подальшого успішного вирішення життєвих проблем. Крім цього школярі-абітурієнти отримують суттєву допомогу в оволодінні шкільною програмою на більш високому рівні з математики, української мови та літератури, англійської мови, історії України, біології, географії, фізики, хімії.

Структура навчання

Робота в Центрі довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами організована за вечірньою та суботньою формами навчання. Також можливе навчання на дистанційній основі.

Початок навчання 1 жовтня. 

Переваги навчання

Якісна підготовка абітурієнтів забезпечується за рахунок:

  • надання суттєвої допомоги в оволодінні шкільною програмою на більш високому рівні з математики, української мови та літератури, англійської мови, географії, біології, історії України, хімії та фізики;
  • підготовки слухачів на рівні, необхідному не тільки для вступу до вищого навчального закладу, а й для успішного навчання в університеті в умовах переходу до європейської системи освіти;
  • адаптації слухачів до навчання у вищому навчальному закладі, який з 2006-2007 навчального року працює за європейськими стандартами.

Досягнення ефективності довузівського навчання забезпечується:

 • високим професіоналізмом викладацького складу Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами, який працює зі слухачами;
 • сучасним матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу (наявністю зручних аудиторій, бібліотеки, комп’ютерних класів з мультимедійним обладнанням, мультимедійних лінгафонних кабінетів для вивчення іноземних мов);
 • сучасними організаційно-методичними заходами (наявністю сучасних навчальних програм, систем діагностики, що відповідають вимогам Болонської конвенції);
 • творчою, діловою атмосферою, сприятливою для врівноваженої, результативної роботи слухачів;
 • індивідуальним підходом до кожного слухача (консультації, тести, індивідуальні заняття).

Разом з навчально-методичною роботою в Центрі ведеться культурно-виховна робота. Слухачі підготовчого відділення беруть активну участь в усіх університетських спортивних та культурно-масових заходах.

До послуг слухачів: доступ до WI-FI, Internet-ресурсів університету, бібліотеки і читальних залів, лікувально-діагностичного центру, спортивного комплексу, кафе, гуртожитку та культурного центру.

Підтримується постійний зв’язок з батьками слухачів – це і листки успішності абітурієнтів, і анкетування, і відгуки батьків.

Результати навчання

Слухачі Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами психологічно більш підготовлені до вимог вищої школи, бо мають належний рівень знань з навчальних дисциплін, вони більш цілеспрямовані, згуртовані, впевнені в своїх силах.

Запрошуємо Вас стати слухачами Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами  – піднятися на першу сходинку, що веде до вищої освіти, омріяної професії, цікавої роботи та успішної кар’єри.

Наша адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.
Тел.: (056) 791-19-21, e-mail: ;  .  

 

 
 
Yandex.Metrika