In English

 
   

Про міжнародні стандарти системи управління якістю

      

Історична довідка про ISO

ISO (International Organization for Standardization) – це міжнародна недержавна організація, створена у 1947 році з метою розробки міжнародних стандартів. До складу організації входять представники понад 160 країн світу (країни представлені своїми офіційними органами сертифікації). Центральний та Координаційний центр знаходиться у Женеві, Швейцарія. З моменту свого заснування організація встановила понад 13700 стандартів, які забезпечують сумісність різних технологій та процесів при виробництві та споживанні як в традиційних галузях господарства, так і в новітніх галузях інформаційних технологій. Компанії, підприємства та фірми самі визначають, які стандарти необхідно запровадити для вдосконалення їх виробничої діяльності/ надання послуг.

У 1987 році ISO розробила перший варіант універсальних стандартів з організації систем управління якістю ISO 9000. Ці стандарти описують модель, за якою з позицій гарантії якості формується система управління підприємством. Важливою особливістю стандартів ISO серії 9000 є можливість їх застосування для будь-якої сфери бізнесу, компанії будь-якого розміру. Серія стандартів 1987 року складалася з 5 стандартів: ISO 9000-87, ISO 9001-87, ISO 9002-87, ISO 9003-87, ISO 9004-87, а також словника термінів в галузі забезпечення якості ISO 8402-86.

Друга версія стандартів ISO серії 9000 з’явилася в 1994 році. Загалом вона повторювала структуру стандартів версії 1987 року з виключенням та розшифруванням низки суперечних моментів.

Третя версія міжнародних стандартів серії ISO 9000 була опублікована 15 грудня 2000 року. В ній стандарт ISO 9001:2000 заміняє стандарти ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 попередньої версії та при цьому має ряд значущих відмін.

У 2008 році буда прийнята та введена в дію нова та остання на даний час версія стандартів ISO 9000. Данні стандарти включають пояснення термінів та уточнення вимог стандартів ISO 9000 версії 2000 року, які ґрунтуються на восьмирічному досвіді їх використання у всьому світі, що підтверджено майже мільйоном сертифікатів, виданих у 170 країнах світу.

В основу стандартів серії ISO 9000 покладені 8 принципів TQM – загального управління якістю:

 • орієнтація на споживача;
 • роль керівництва, лідерство;
 • залучення працівників в процеси, що протікають в організації;
 • процессний підхід до виробничої діяльності;
 • системний підхід до управління;
 • постійне поліпшення;
 • ухвалення рішень, заснованих на фактах;
 • взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Досягнення Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

У червні 2011 року Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля успішно пройшов зовнішній аудит системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008, за результатами якого у серпні цього ж року отримав два міжнародні сертифікати. Перший (основний) сертифікат виданий німецьким сертифікаційним органом “DQS-UL Group” — одним з світових лідерів серед сертифікаційних органів світу. Пройшовши сертифікацію в німецькому органі, Університет отримав можливість в додаток до основного сертифікату одержати сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet (IQNet — це Міжнародна Мережа Сертифікації — недержавна, некомерційна організація, створена у відповідності з законодавством Швейцарії зі штаб-квартирою в м. Берн, яка об’єднує 37 провідних органів з сертифікації у 34 країнах світу). Міжнародний сертифікат IQNet дозволяє Університету, у разі необхідності, без додаткових аудитів оформити сертифікат будь-якого з членів цієї організації, що, в певному сенсі, є ще одним підтвердженням міжнародного визнання нашого ВНЗ.

http://duep.edu/section/entrant/school/uk.html

Отримані Університетом сертифікати

 • є визнаним засобом просування його освітніх послуг за межі України;
 • є підтвердженням ефективності та стійкості нашого ВНЗ та його позитивного іміджу;
 • дають право на використання логотипів органів сертифікації DQS-UL Group та IQNet з метою власної реклами;
 • сприятимуть підвищенню довіри до ВНЗ з боку вітчизняних та закордонних партнерів завдяки його міжнародному визнанню;
 • сприятимуть отриманню конкурентних переваг при участі в міжнародних проектах або тендерах тощо.

Одержані результати спонукають Університет не зупинятися на досягнутому і рухатися далі по шляху вдосконалення системи управління якістю. Але вони ставлять перед Університетом і нову низку задач, які потребують свого подальшого вирішення.

 

 
 
Yandex.Metrika