DUEP

Міжнародна наукова Internet - конференція молодих вчених та студентів «Фінанси та облік в муніципальному управлінні: час для змін?»

24 Жовтня 2012

23 жовтня 2012 року на базі кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля була проведена в режимі on-line І Міжнародна  інтернет – конференція:

 «Фінанси та облік в муніципальному управлінні: час для змін?»

Організатор конференції: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Співорганізатори: Самарський державний університет, Харківський національний економічний університет, Житомирський державний технологічний університет.

В роботі конференції активну участь прийняли студенти 2 - 5 курсів провідних вищих навчальних закладів:

  • Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
  • Самарського державного університету
  • Харківського національного економічного університет
  • Житомирського державного технологічного університету.

Конференція була спрямована на вирішення актуальних проблем розвитку фінансів та обліку в умовах економічних та інституційних змін в системі муніципального управління.

Із вступним словом до учасників конференції звернулись:                  

Кузнецова С.А., академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля,   

Колодізєв О.М., академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету,

Сорочайкін А.Н., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри економіки міста та муніципального управління Самарського державного університету,   

Петрук А.М., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Житомирського технологічного університету.

Доповіді учасників конференції були присвячені актуальним питанням управління сучасним станом муніципальних фінансів; регіональній рейтинговій оцінці страховика; фінансовим пірамідам та механізмам їх діяльності; вдосконаленню фінансового контролю у якості інструменту для підвищення ефективності муніципального управління;  фінансового аналізу та фінансового контролю в муніципальних утвореннях; фінансової стабільності банків України як одного з елементів фінансового контролю в системі муніципального управління; формування фінансової стратегії муніципального утворення; механізмам державно - приватного партнерства в муніципальній системі управління фінансами; фінансовому вирівнюванню економічного розвитку регіонів України; проблемам антикризового муніципального управління в Україні.

За кожною доповіддю відбувалась цікава наукова дискусія.

В цілому учасники конференції відзначили високий науковий та практичний рівень досліджень.         

Виступи учасників конференції засвідчили, що проведення подібних заходів, на яких стає можливим загальне широке обговорення існуючих проблем розвитку фінансів і обліку в системі муніципального управління сприятиме подальшому їх аналізу, осмисленню й успішному розв’язанню.

За результатами конференції було прийнято рішення продовжити започатковано практику проведення наукових дискусій на міжнародних конференціях в форматі on-line, яке уможливлює глобалізацію наукового середовища та загальний динамічний розвиток фінансової науки в сучасній хаотично структурованій економіці.