In English

 
   

У київському видавництві «Центр учбової літератури» з грифом МОНМС України вийшов з друку навчальний посібник «Фінансовий облік: практикум»

28 Вересня 2012

У Київському видавництві «Центр учбової літератури» з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вийшов з друку навчальний посібник

«Фінансовий облік: практикум» за загальною редакцією кандидата економічних наук, професора П.Й. Атамаса.

Авторський колектив навчального посібника:

П.Й. Атамас, кандидат економічних наук, професор
О.П. Атамас, викладач
О.О. Лисиченко, кандидат економічних наук, доцент
Л.М. Пісьмаченко, доктор наук з державного управління, професор

Атамас П.Й. Фінансовий облік: практикум. навчальний посібник
Ф59 /за заг.ред. П.Й. Атамаса. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 444 с.

ISBN 978-617-673-108-5

У навчальному посібнику з усіх тем дисципліни «Фінансовий облік» наводяться основні терміни та визначення, практичні завдання для аудиторних занять та самостійної підготовки студентів, тести для контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу, контрольні питання для проміжного та підсумкового контролю знань. Окремим розділом наводяться наскрізні задачі, які можна використати для індивідуальної самостійної роботи та виконання курсових робіт. У посібнику значна увага приділяється порядку визначення кореспонденції рахунків, веденню облікової реєстрації та складанню фінансової звітності.

Посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів кафедр обліку і аудиту, практичних працівників, які бажають підвищувати свою кваліфікацію.

 

УДК 657(075.8)

ББК 65.052я73

 

 

 
Yandex.Metrika