In English

 
   

Новини МОН України – запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи

23 Листопада 2009

23 листопада 2009 року на черговому засіданні Ректорату було заслухано питання про заходи по виконанню Наказу МОН України № 943 від 16 жовтня 2009 р. «Про заходи по запровадженню у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи».

Університет вже проводить активну роботу щодо переходу до ЄКТС:

  • у 2008 році введено у дію Положення про поточний та підсумковий контроль знань студентів відповідно до загальноєвропейських стандартів;
  • розроблено Додаток до диплому європейського зразка, в якому описується здобута кваліфікація (ступінь) вищої освіти за загальноприйнятим в Європейському просторі вищої освіти зразком, зазначається інформація про власника диплома, здобуту кваліфікацію, перелік вивчених дисциплін (модулів) та його успішність, систему оцінювання, академічні та професійні права, інформація про систему вищої освіти країни тощо.

Для виконання усіх вимог МОН України будуть підготовлені та подані на затвердження керівництва Додаток до диплому європейського зразка, який відповідатиме новим вимогам МОН та надасть можливість адекватного визнання періодів навчання та дипломів про вищу освіту як в країні, так і за кордоном, та документи нового зразка – Аплікаційну форму студента, Угоду про навчання, Угоду про практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічну довідку, а також нові навчальні плани підготовки бакалаврів із урахуванням останніх вимог МОН України.

ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ 06.02.2009

Європейська кредитно-трансферна система використовується для перенесення і накопичення кредитів.

Разом з інформацією, що міститься в її ключових документах, кількість кредитів ЄКТС дозволяє оцінювати досягнення випускника чи студента.

Кредити ЄКТС відображають загальне навчальне навантаження студента, що необхідне йому для виконання навчальної програми и присвоюються лише у випадку успішного оцінювання досягнутих результатів навчання.

Зазвичай навантаження студента складає від 1500 до 1800 годин на навчальний рік (60 кредитів).Відповідно один кредит відповідає 25-30 годинам роботи (включаючи не тільки аудиторну роботу, але самостійну роботу, підготовку курсових, екзамени тощо). Таким чином, навчальні програми стають легшими для сприйняття і порівняння як всередині країни, так і за кордоном, що сприяє мобільності студентів і визнанню їх навчальних досягнень.

КЛЮЧОВІ ДОКУМЕНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРТНОЇ СИСТЕМИ

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА СТУДЕНТА – (форма заява), розроблена для мобільних студентів, які проведуть обмежений термін навчання свого навчального закладу в іншому НЗ. Зараховуються такі студенти за стандартною процедурою, що існує в даному НЗ, а тому мають заповнити і прийняті в ньому заяви.

АФ містить інформацію про мобільного студента.

Додаткову інформацію (стосовно проживання, особливих вимог, пов’язаних зі станом здоров’я ) ВНЗ вимагає окремо.

УГОДА ПРО НАВЧАННЯ – реєстрація студентів на програму навчання та певну кількість окремих складових курсів / навчальних дисциплін, модулів або на рік або на семестр.

На практиці ця угода представляється в Угоді про навчання домашніх студентів, де ВНЗ, реєструючи такого студента, укладає угоду про надання курсів та присвоєння кредитів за досягнення очікуваних результатів навчання.

УГОДА ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРО ЯКІСТЬ – містить:

  • чітко зазначене місце проведення практики, її тривалість , роботу, що має бути виконана (опис робочого завдання), права та обов’язки того, хто навчається, та очікувані результати навчання
  • зазначаються також форма та критерії оцінювання, відповідальний за практику (роль роботодавця та роль, там де можливо, приймаючої установи)
  • Угода підписується трьома сторонами - тим, хто навчається, ВНЗ, роботодавцем. Якщо є приймаючий заклад, теж підписує угоду
  • вказується кількість кредитів, що будуть присвоєні після досягнення очікуваних результатів.

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА (ВИПИСКА) – документ, який забезпечує точну і оновлену реєстрацію прогресу студента, виконаних освітніх компонентів, кількості присвоєних кредитів та отриманих оцінок. Важлива для мобільних студентів.

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА – надає можливість адекватного визнання періодів навчання і дипломів про вищу освіту як в своїй країні, так і за кордоном.

Є документом, що видається разом з дипломом про вищу освіту, де описується одержана кваліфікація за загальноприйнятим у Європейському просторі зразком, а також надається інформація про власника диплома, одержану кваліфікацію, перелік вивчених дисциплін (модулів), успішність, систему оцінювання, академічні та професійні права, інформацію про систему вищої освіти країни тощо.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ можуть за бажанням адаптувати стандартні форми (додаючи свій логотип, інші дані, пов’язані з діяльністю ВНЗ), але мають забезпечити наявність усіх компонентів і послідовність.

Ознайомитись з вищезазначеним Наказом МОН України можна на сайті www.mon.gov.ua

 

 
Yandex.Metrika