In English

 
   

IІІ Міжрегіональна науково-практична конференція «Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України»

17 Листопада 2011

17 листопада 2011 р. відбулася ІIІ Міжрегіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України» організована кафедрою фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

 

В оргкомітет конференції надійшло більше 140 доповідей від учасників, які представляють навчальні заклади та провідні компанії України. Учасниками конференції стали не лише студенти, а й видатні науковці та провідні фахівці-практики з широким колом професійних інтересів.

В роботі конференції взяли участь представники науково-педагогічної спільноти і фахівці-практики з провідних вищих навчальних закладів та організацій, серед яких: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький Інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Академія митної Служби України, Самарський державний університет та інші.

В сучасних умовах нестабільності, турбулентності та динамічності економічних та суспільних відносин зростає актуальність і суспільна значимість поєднання освіти, науки і бізнесу, тому проведення в університеті таких конференцій надає можливість обговорити потреби і вимоги працедавців щодо практичних компетенцій майбутніх фахівців-фінансистів і викарбувати обґрунтовані пропозиції щодо перспектив розвитку співпраці ВНЗ в особі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з провідними підприємствами-працедавцями.

В рамках конференції було проведено пленарне та секційні засідання за напрямками:

  • Міжнародний досвід формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів;
  • Практика фінансового менеджменту в українських компаніях;
  • Фінансовий аналіз та фінансовий контроль в умовах нестабільності економіки;
  • Практика банківського менеджменту в умовах нестабільності;
  • Реформування фінансової сиситеми України в умовах кризи.  

Наведені дані свідчать про високий рівень конференції та плідну співпрацю кафедри фінансів та банківської справи з провідними працедавцями Дніпропетровщини, а також про посилення інтеграції науки і практики, їх взаємне збагачення, що є значущим при використанні прогресивних інтерактивних методів підготовки та перепідготовки фахівців за напрямом «Фінанси і кредит».

Виступи учасників конференції засвідчили, що проведення подібних заходів, на яких стає можливим загальне широке обговорення існуючих проблем формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів сприятиме подальшому їх аналізу, осмисленню й успішному розв’язанню.

Конференція відзначає високий науковий рівень і практичну значущість проведених її учасниками досліджень.

За результатами конференції були визначені найкращі доповіді учасників:

  • Руденко Т. гр. Ф – 08 - 2
  • Чумак А. гр. Ф – 08 - 2
  • Бовконюк Р. гр. Ф – 08 - 2
  • Елова И. гр. Ф – 08 - 2

За результатами конференції видано збірник тез доповідей «Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України».

 

 
Yandex.Metrika