In English

 
   

New! ДУЕП ім. А.Нобеля на засіданні підкомісіїЇ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» науково-методичної комісії з економіки і підприємництва МОНМС України

2 Червня 2011

26 травня 2011 року на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відбулося виїзне засідання підкомісії «Фінанси і кредит» Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На  засідання підкомісії «Фінанси і кредит» Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України були запрошені члени підкоміссії - професори, доктори наук, завідувачі кафедр провідних вищих навчальних закладів України, серед яких  завідувач кафедри фінансів та банківської справи ДУЕП, доктор економічних наук Кузнецова С.А.

Виступаючи на засіданні підкомісії «Фінанси і кредит» учасники зосередили увагу на підвищенні якості підготовки фахівців фінансово-економічного напряму.

На засіданні Науково-методичної комісії були розглянуто питання про Національну рамку кваліфікацій, обговорено досвід і проблеми реалізації стандарту підготовки бакалаврів напряму «Фінанси і кредит» та інформацію про виконання Постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра.

Голова підкомісії, завідувач кафедри фінансів підприємства КНЕУ, професор А.М. Поддєрьогін узагальнив досвід підготовки бакалаврів напряму «Фінанси і кредит», склад нормативних та професійно-орієнтованих дисциплін і завдання щодо формування кваліфікації за напрямами «Банківська справа» й «Фінанси».

З доповіддю про Національну рамку кваліфікацій виступила перший проректор ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського, доктор економічних наук, професор Л.О. Омелянович, яка детально зупинилася на розгляді питання про місце бакалавра на ринку праці.

Завідувач кафедри фінансів та банківської справи ДУЕП, доктор економічних наук Кузнецова С.А.  звернула увагу на необхідність перегляду підходів до практичної підготовки майбутніх фінансистів з урахуванням сучасних вимог роботодавців та світової економіки.


 

 
Yandex.Metrika