DUEP

Всеукраїнське визнання навчального посібника «Банківська система: у схемах і таблицях», створеного науковцями Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля – д.е.н. Кузнецовою С.А., к.е.н. Болгар Т.М. та ст. викладачем Пестовською З.С.

3 Вересня 2012

У провідному науково-практичному виданні України з питань банківської справи та грошового обігу  «Вісник Національного банку України» (№ 8, 2012) (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=60949)   опубліковано рецензію Івана Васильовича Сало, доктора економічних наук, професора кафедри банківської справи Української академії банківської справи НБУ на навчальний посібник «Банківська система: у схемах і таблицях», виданий науковцями Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за загальною редакцією д.е.н. Кузнецової С.А.

Професор Сало І.В. відзначає, що головною особливістю посібника є  зручна подача матеріалу  - у таблицях, малюнках, схемах, графіках, що додає йому наочності та дозволяє студентам ефективно засвоювати інформацію. В цілому посібник сприяє вирішенню одного з головних завдань, що стоять перед вищою школою, - формування необхідних теоретичних знань студентів і набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська система».