In English

 
   

Історія кафедри

Кафедрою завідували:

1. Шумляєв Борис Олександрович, к.е.н., доцент (за сумісництвом - з 21.02.95 по 01.07.96)

2. Бойченко Борис Павлович (з 01.07.96 по 27.08.96)

3. Єрмаков Олександр Миколайович (з 28.08.96 по 18.11.97)

4. Корчажнікова Людмила Павлівна, к.е.н., доцент (з 19.11.97 по 25.02.02)

5. Атамас Петро Йосипович, к.е.н., професор (з 26.02.02)

1994

Березень: Створення кафедри

Червень: Ліцензування і акредитація спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст»

Червень: Перший набір студентів денної та заочної форми навчання

1996

Липень: Акредитація підготовки спеціалістів на базі вищої неекономічної освіти (перепідготовка)

1997

Червень: Перший випуск спеціалістів на базі вищої освіти (перепідготовка)

1998

Червень: Акредитація спеціальності за ОКР «бакалавр»

Перший випуск бакалаврів

Ліцензування спеціальності за ОКР «спеціаліст»

1999

Червень: Акредитація спеціальності за ОКР «спеціаліст»

Перший випуск спеціалістів за денною і заочною формами навчання

2000

Видано навчальний посібник «Теорія статистики» (автор Двірник В.М., Корчажникова Л.П.)

2002

Видано навчальний посібник «Основи обліку в бюджетних організаціях» (автор Атамас П.Й.)

2003

Видано навчальний посібник «Основи обліку в бюджетних організаціях» з грифом МОНУ (К.: ЦУЛ, автор Атамас П.Й.)

Видано навчальний посібник «Бухгалтерський облік» (автори Корчажникова Л.П., Козир Т.М., Заніздра В.М.)

Червень: Акредитація підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів

Червень: Перший випуск магістрів

2004

Листопад: Захист канд.дисертацій ст.викл.Ляшко Д.Ю.

Грудень: Захист канд.дисертацій ст.викл. Вініченко О.М.

2005

Друге видання навчального посібника «Основа обліку в бюджетних установах (К.: ЦУЛ, автор Атамас П.Й.)

2006

Видано навчальний посібник «Управлінський облік» з грифом МОНУ (К.: ЦУЛ, автор Атамас П.Й.)

2007

Повторне ліцензування підготовки спеціалістів і магістрів

2008

Повторна акредитація спеціальності за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

Видано навчальний посібник «Облік у галузях економіки» з грифом МОНУ (К.: ЦУЛ, автор Атамас П.Й.)

Видано навчальний посібник «Учет внешнеэкономической деятельности» (автор Корчажникова Л.П.)

2009

Друге видання посібника «Управлінський облік» з грифом МОНУ (К.: ЦУЛ, автор Атамас П.Й.)

Третє видання посібника «Облік у бюджетних установах» з грифом МОНУ (К.: ЦУЛ, автор Атамас П.Й.)

2010

Друге  видання посібника «Бухгалтерський облік у галузях економіки» (К.: ЦУЛ, автор Атамас П.Й.)

2011

Четверте видання посібника «Облік у бюджетних установах» (К.: ЦУЛ, автор Атамас П.Й.)

Захистили кандидатські дисертації ст. викладач Дробязко С.І., ст. викладач Шевченко В.М.

2012

Навчальний посібник «Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу» (К.: ЦУЛ, автори Дробязко С.І., Козир Т.М., Холод С.Б./ за загальною редакцією Атамаса П.Й.)


 
 
Yandex.Metrika