In English

 
   

Історія кафедри

Кафедра створена 2 січня 2001року. Основним завданням кафедри є проведення занять з англійської мови на рівні, що повністю відповідає найвищим сучасним світовим вимогам. З цього витікає завдання розробки найновіших навчальних матеріалів та відповідного методичного забезпечення навчального процесу, а також проведення наукових досліджень з розробки інноваційних підходів та методів до навчання іноземних мов взагалі, та англійської мови зокрема. Підпорядкованим завданням є підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов як університету, так і інших навчальних закладів Дніпропетровського регіону.

У зв’язку з цим за період існування співробітниками кафедри підготовлено та надруковано сім підручників, монографій та навчальних посібників( шість з них з грифом Міністерства освіти і науки України), більше 200 наукових статей та тез-доповідей, чимала кількість з яких опублікована за кордоном, у таких країнах як США, Велика Британія, Китай, Чеська Республіка, Франція, Іспанія, Фінляндія, Канада. Викладачі кафедри постійно беруть участь у найпрестижніших міжнародних конференціях як в містах України, так і за кордоном у таких країнах як Велика Британія, США, Австрія, Швейцарія, Франція, Греція, Чеська Республіка, Фінляндія, Нідерланди та ін.

Так, тільки за період з січня 2001 року (моменту заснування кафедри) по теперішній час розроблені дев’ять нових курсів та удосконалені чотири курси дисциплін, підготовлені та опубліковані шість конспектів лекцій, двадцять чотири програми дисциплін з усіма відповідними робочими програмами (74 робочі програми), шість методичних рекомендацій та контрольних завдань, дев’ятнадцять пакетів тестових завдань та екзаменаційних матеріалів, десять пакетів матеріалів для проведення заліків.

Важливим результатом методичної роботи кафедри є постанова навчання мов як третіх іноземних на факультеті міжнародної комунікації, створення необхідного для цього навчально-методичного забезпечення, документації. Іншим важливим результатом є постанова та методичне забезпечення інноваційного спецкурсу «Стандарти комунікативного поведінки в англомовних країнах». Розроблене методичне забезпечення такої дисципліни як «Методика навчання іноземних мов», «Психолого-педагогічні аспекти викладання іноземних мов». Найважливішім методичним «виходом» роботи кафедри було методичне забезпечення та впровадження курсу підготовки до складання кембриджського тесту-іспиту на отримання міжнародного сертифікату з рівня володіння англійської мовою (FCE – First Certificate in English), а також міжнародного тесту-іспиту на отримання міжнародного сертифікату з рівня володіння іспанською мовою.

 
 
Yandex.Metrika