In English  
   

Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Кафедра розробляє, організовує та веде курси з таких дисциплін у Дніпропетровському університеті економіки та права

Напрям «Філологія»:

 • Методика викладання іноземних мов
 • Практичний курс основної іноземної мови (англ.) (аспект: розмовна мова: І, ІІ, ІІІ курси)
 • Стандарти комунікативної поведінки у англомовних країнах
 • Практичний курс третьої іноземної мови (іспанської) (факультатив)
 • Фонетичний практикум.

Напрям «Міжнародна економіка»:

 • Іноземна мова (англ): І, ІІ, ІІІ курси
 • Іноземна мова (ділова) (англ.) : І, ІІ, ІІІ курси
 • Іноземна мова (поглиблене вивчення) (англ.) : І, ІІ, ІІІ курси

Напрям «Правознавство»

 • Іноземна мова (англійська, німецька)

Напрям «Психологія»

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англ.)
 • Практичний курс основної іноземної мови (англійської)

Інститут післядипломного навчання

 • Дисципліни курсів підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов

Ведеться програма перепідготовки і підвищення методико-педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов:

 • Сучасна методика навчання іноземних мов
 • Методи інтенсивного навчання іноземних мов
 • Рольові та ділові ігри у навчанні іноземних мов
 • Нові технології у навчанні іноземних мов
 • Методика навчання іноземних мов для спеціальних цілей

Кафедрою розроблений і випущений у світ великий пакет навчальних матеріалів, методичних документів, методичного забезпечення різноманітних курсів.

Так, тільки за період з січня 2001 (моменту заснування кафедри) по теперішній час розроблені дев’ять нових курсів та удосконалено чотири курси дисциплін, підготовлені та опубліковані шість конспектів лекцій, двадцять чотири програми дисциплін з усіма відповідними робочими програмами (74 робочі програми), шість методичних рекомендацій та контрольних завдань, дев’ятнадцять пакетів тестових завдань та екзаменаційних матеріалів, десять пакетів матерів для проведення заліків.

Важливим результатом методичної роботи кафедри є постанова навчання мов як третіх іноземних на напрямі «Філологія», створення необхідного для цього навчально-методичного забезпечення, документації.

Іншим важливим результатом є постанова та методичне забезпечення інноваційного спецкурсу «Стандарти комунікативного поведінки в англомовних країнах». Розроблене методичне забезпечення такої дисципліни як «Методика навчання іноземних мов», «Психолого-педагогічні аспекти викладання іноземних мов».

Найважливішім методичним «виходом» роботи кафедри було методичне забезпечення та впровадження курсу підготовки до складання кембриджського тесту-іспиту на отримання міжнародного сертифікату з рівня володіння англійської мовою (FCE – First Certificate in English), а також міжнародного тесту-іспиту на отримання міжнародного сертифікату з рівня володіння іспанською мовою. Перший з цих курсів впроваджений як обов’язковий на ІІІ курсі факультету міжнародної комунікації та на ІІІ курсі спеціальності «Міжнародна економіка», а другий є факультативним. Значна кількість студентів вже склали кембриджський тест-іспит та отримали міжнародні сертифікати FCE. Теж саме стосується і міжнародного тесту-іспиту з іспанської мови.

Не менш важливим результатом, досягнутим кафедрою, було повне методичне забезпечення та впровадження програми з чотирьох курсів для перепідготовки і підвищення методико-педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов (див. вище).

Дисципліни кафедри

Іноземна мова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Методика викладання іноземних мов
Поглиблене вивчення іноземної мови
Практичний курс третьої іноземної мови (французької) (факультатив)
Практичний курс основної іноземної мови (англійської)
Практичний курс основної іноземної мови (англійської) - розмовна мова
Практичний курс третьої іноземної мови (іспанської) (факультатив)
Стандарти комунікативної поведінки у англомовних країнах
Фонетичний практикум (факультатив)


Новини кафедри

Участь науковців Університету Альфреда Нобеля в Міжнародних конференціях

1 Листопада 2012

25.10.2012Розпочато профорієнтаційну роботу
18.10.2012Конференція присвячена 180-літтю з дня народження Олександра Миколайовича Поля
18.10.2012Студентська та учнівська конференція, присвячена 180 – річчю з дня народження Олександра Миколайовича Поля
Тарнопольський Олег Борисович