In English

 
   

Наукова робота кафедри

Наукова діяльність кафедри економіки підприємства проводиться у напрямках:

 • наукових досліджень, пов’язаних з темою державного заказу «Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин»

Науковий керівник теми – д.е.н., професор Холод Борис Іванович

Науковий керівник наукового напрямку – д.е.н., професор Ткаченко Володимир Андрійович

Науковий керівник окремих підрозділів теми – к.е.н., доцент Гармідер Лариса Дмитрівна

 • наукових досліджень по темам дисертаційних робіт аспірантів
 • наукових досліджень, які проводяться викладачами кафедри щодо основних дисциплін учбового процесу

Згідно з результатами наукових досліджень підготовлено та надруковано до 15-ти річчя університету:

 • монографія Холод Б.І., Ткаченко В.А., Гармідер Л.Д. «Комплекс економетричних моделей будування можливих варіантів розвитку регіону» (2007р.)
 • монографія Холод Б.І., Ткаченко В.А., Тян Р.Б., Чимшит С.І., Щукін О.І. «Основи конкурентних переваг та інноваційного розвитку» під науковою редакцією проф. Ткаченко В.А.(2008р.) та ін.
 • спец. випуск «Економіка: проблеми теорії та практики» - 16 наукових робіт, 2008р.

Опубліковано в журналах:

Вісник Академії економічних наук України – 5 робіт

Вісник економічної науки України – 7 робіт

Академічний вісник – 14 робіт

Європейський вибір економічного розвитку – 5 робіт

Держава та регіони – 7 робіт.

Кафедра проводить науково-дослідну діяльність з таких проблем:

 • трансформація економіки України з урахуванням ринкових відносин
 • підвищення ефективності корпоративного управління на регіональному рівні
 • вдосконалення механізму ринкових відносин та методів державного регулювання діяльності підприємств різної форми власності
 • активізація процесів залучення іноземних інвестицій в економіку регіону
 • розвиток і перспективи міжнародного співробітництва підприємств і регіону
 • вдосконалення фінансово-кредитних важелів зростання економіки України
 • стратегія розвитку промислових підприємств у Дніпропетровському регіоні.

Проведено державну реєстрацію нової теми НДР «Удосконалення систем корпоративного управління підприємств промисловості», термін дії - 06.2009-12.2013 р.

Науковий керівник роботи - доктор економічних наук, пофесор Ткаченко Володимир Андрійович

За результатами наукових досліджень підготовлено та надруковано:

Монографія Ткаченко В.А. «Інтелектуальний потенціал в основі розвитку виробничих сил і виробничих відносин». -Д.; ДУЕП, 2008. - 274 с.

Монографія Ткаченко В.А. «Соціально-економічна еволюція структурних зрушень в економічних системах». -Д.; ДУЕП, 2009. - 256 с.

Монографія Ткаченко В.А., Холод Б.І. «Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України». -Д.; ДУЕП, 2009. - 320 с.

Перелік видань кафедри за 2010/2011 н. р.

Публікації співробітників кафедри


 
 
Yandex.Metrika