In English

 
   

Історія кафедри

У 1998 році в Університеті була ліцензована спеціальність «Економічна кібернетика»  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  (рішення ДАК України від 13.10.1998 р., протокол № 16).
Для забезпечення викладання фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін студентам спеціальності на денному та заочному відділеннях створена випускова кафедра економічної кібернетики (рішення вченої ради від 01.07.2000 р., протокол № 6, наказ ректора від 31.08.2000 р., № 93-07).
Кафедру економічної кібернетики на постійній основі з червня 2000 року по серпень 2010 р. очолював проректор з науково-педагогічної роботі, ліцензування та акредитації (до 2006 року проректор з розвитку та інформаційних технологій), кандидат технічних наук, доцент Косарєв В’ячеслав Михайлович.

Державна акредитаційна комісія України своїм рішенням від 4 червня 2002р., протокол № 39 визнала акредитованою спеціальність «Економічна кібернетика»  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», а рішенням ДАК від 9 липня 2002 р., протокол № 40 надала ліцензію на провадження освітньої діяльності університетом підготовки «спеціалістів»  та «магістрів»  по цій спеціальності.
У 2003 року акредитована спеціальність «Економічна кібернетика»  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»  та перепідготовки спеціалістів (рішення ДАК від 08.04.2003 р., протокол № 44).
У 2008 році спеціальність була чергове акредитовано за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр та перепідготовки спеціалістів на термін до 2013 р. (рішення ДАК від 28.03.2008 р., протокол № 70) з ліцензованим обсягом прийому за денною та заочною формами навчання:
•    бакалавр — 75 осіб;
•    спеціаліст — 50 осіб;
•    магістр — 25 осіб;
•    перепідготовка спеціалістів – 60 осіб.
Сьогодні, випускники кафедри економічної кібернетики одержують дипломи спеціалістів та магістрів з інформаційного менеджменту, або з комп’ютерних технологій в економічних системах. Вони можуть продовжити свою підготовку в аспірантурі університету.

Великі зусилля у становленні спеціальності і якісної підготовки випускників надали:
доктори наук, професори: д.е.н., проф. Ковальчук К.Ф., д.е.н., проф. Кочура Є.В., д.т.н., проф. Петренко А.М., д.ф-м.н.. проф. Вакарчук С.Б., д.т.н., с.н.с. Тараненко Ю.К., д.е.н., доц. Паршина О.А.;
кандидати наук, доценти: к.т.н., доц. Косарєв В.М., к.т.н., доц. Холод О.Г., к.т.н., доц. Різун Н.О., к.ф-м.н., доц. Чернявський Ю.Є., к.е.н., доц. Савчук Л.М., к.т.н., доц. Лісовенко М.М., к.т.н., доц. Паршина Ю.І., к.т.н., доц. Михайлов В.Є.;
викладачі: Козлов Є.В., Єжунінов В.В., Барташевська Ю.М., Козаревська О.С.;
навчально-допоміжний персонал: Грицун Н.А., Книш Т.М, Райкова Є.А., Фук С.О., Калінська А.В., Комісарова О.Л.
У 2010 р. кафедра змінила назву - Кафедра економічної кібернетики та математичних методів в економіці. Керівником кафедри став д.т.н., с.н.с. Тараненко Юрій Карлович.
 У складі кафедри працюють дві навчально-методичних секції:
•    секція інформатики та математичних методів в економіці, яка забезпечує фундаментальну підготовку студентів усіх спеціальностей за фундаментальними економіко-математичними дисциплінами та основами інформатики і комп’ютерної техніки (керівник секції - професор кафедри, к.т.н., доцент Холод Олена Григорівна);
•    секція економічної кібернетики, яка забезпечує професійну підготовку студентів зі спеціальності (керівник секції - зав. кафедри, д.т.н., с.н.с. Тараненко Юрій Карлович).
Сьогодні штат кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці, який забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів, налічує 12 викладачів, які працюють в університеті на постійній основі. Із загальної чисельності викладачів вчені звання мають 5 осіб, з них: 2 доктори наук, професори (д.т.н., с.н.с. Тараненко Ю.К., д.ф-м.н., проф. Вакарчук С.Б., д.т.н., проф.) та 3 кандидати наук, доценти (к.т.н., доц. Косарєв В.М., к.т.н., доц. Холод О.Г., к.т.н., доц. Різун Н.О.).


 
 
Yandex.Metrika