In English

 
   

Наукова робота кафедри

За кафедрою закріплені та ведуться дослідження за темами, що мають державну реєстрацію, зокрема:

  • «Методи та моделі реалізації економічних стратегій вищих навчальних закладів» (державний реєстраційний номер 0106U001084)
  • «Комплексна автоматизація управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі» (державний реєстраційний номер 0110U000162)
  • «Віброчастотні методи вимірювань та контролю технологічних параметрів виробничих процесів» (державний реєстраційний номер 0106U000820)

На базі кафедри працює, єдина в університеті, науково-дослідна лабораторія під керівництвом ст. викладача Козлова Є.В.

Діяльність науково-дослідної лабораторії кафедри економічної кібернетики та ММЕ відбувалась відповідно до теми державної реєстрації №01040008832 «Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища».

В рамках затвердженої науково-дослідної програми були зареєстровані наступні теми наукових досліджень, актуальні для проектування і управління віртуальними підприємствами промисловості:

  • вдосконалення системи корпоративного управління промислового підприємства (д.р. №0110U000324);
  • автоматизована мережева логіко-інформаційна система корпоративного оптимально-адаптаційного управління (д.р. №0110U000325).

А в рамках учбового процесу була розроблена на методичному рівні і вперше упроваджена дисципліна «Автоматизоване проектування інформаційних систем» для напряму 0501, «Економічна кібернетика», спеціальність 6.050302, «Економічна кібернетика», що дозволяє забезпечити цілеспрямовану підготовку фахівців в області проектування і управління віртуальними підприємствами промисловості, що є актуальним, враховуючи сучасну кризу управління і гострий дефіцит кадрів такого роду.

У науковому аспекті, в розвиток вказаної тематики наукових досліджень, були підготовлені: 6 – монографій, 2 – наукові статті та Всесвітня виставка-презентація ЭКСПО-2010. Шанхай, 01.05-31.10.2010. «XXI technologies – innovative-investment program. RIDES DUEL – IABET».

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних програмах та конференціях, мають публікації у міжнародних наукових журналах та патенти на винаходи. Зокрема, д.т.н., с.н.с., Тараненко Ю.К., к.т.н., доцент Різун Н.О. – мають публікації у «Східно-Європейському журналі передових технологій», «Technology and communications systems»(USA).

Професор д.ф-м.н. Вакарчук С.Б. – неодноразово проводив відкриті лекції по лінії ООН у рамках міжнародних програм, має публікації в іноземних наукових журналах: «Mathematical Notes», «Doclady Mathematics» тощо.

Два викладачі кафедри навчаються в аспірантурі університету. Готується до захисту докторська дисертація.

Студенти кафедри також приймають участь у різних наукових конференціях, у тому числі міжнародних.

 
 
Yandex.Metrika