In English

 
   

VІІ регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні технології та економіко-математичні моделі у бізнесі»

20 Лютого 2012

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Кафедра  економічної кібернетики та математичних методів в економіці

VІІ регіональна науково-практична конференція
молодих вчених та студентів
«Інформаційні технології та економіко-математичні моделі у бізнесі»
20 березня 2012 року

Шановні колеги, студенти,аспіранти та молоді вчені!

                                                                                    

Повідомляємо Вас про проведення науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, яка відбудеться 20 березня 2012 року

На конференції передбачається проведення дискусій з таких напрямів:

  • Сучасні засоби моделювання бізнес-процесів
  • Моделі та бази даних в економіці
  • Інформаційна підтримка господарської діяльності
  • Математичні  моделі та інформаційні технології у менеджменті та маркетингу
  • Методи та моделі розрахунку ризику
  • Проблеми дослідження економічних, соціальних та освітніх систем в умовах невизначеності
  • Майбутнє економічної кібернетики
  • Інтелектуальні та інформаційні системи
  • Системи підтримки управлінських рішень

Для включення у програму конференції розглядаються заявки та тези доповідей, які були отримані оргкомітетом не пізніше 25 лютого 2012 року

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Тези подаються у 1 примірнику, надрукованих з одного боку аркуша формату А4.

Обсяг – до трьох  сторінок, включаючи посаду, ПІБ наукового керівника, які є обов’язковою частиною тез, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5.

Формат Word 97 for Windows (файл . doc). Всі поля – 20 мм. Файл має бути названий прізвищем автора (Петров – тези, Петров - заява).

Схема оформлення:

Ініціали та прізвище автора праворуч;через 1 інтервал назва вузу; через 1,5 інтервал назва по центру великими літерами напівжирним шрифтом (якщо у назві кілька   рядків, між ними 1 інтервал); між  назвою та текстом 1,5 інтервал.

На звороті тез обов’язково мають бути підписи наукового керівника.

Заявку на участь і тези доповіді подавати у паперовому та електронному варіантах за адресою:

вул. Набережна Леніна 18,
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,
корп. 2, поверх 3, кім. 2301
та корп. 2, поверх 5, кім. 2504,
кафедра економічної кібернетики та математичних методів в економіці.

Тези можна надіслати електронною поштою за адресою:

Увага! В темі листа напишіть Ваші прізвище та ініціали, назву тез, а також ваш контактний телефон та e-mail.

Тези, що не відповідають вимогам, без електронної версії, подані пізніше зазначеного терміну або без підпису наукового керівника не приймаються.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок складає 45 грн. Кошти за організаційний внесок просимо  подавати разом з тезами.

Платіжні реквізити:

Кошти на публікацію необхідно перерахувати до 5 березня 2012 р.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля:

№ 26006060367650 у КБ „Приватбанк”

МФО 305299

Код 20201672

Призначення платежу: орг. внесок для участі в конференції

 

Реєстрація учасників відбудеться: 20 березня 2012 р. з 9.00 до 10.00

за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18,

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, корп. 2, ауд. 2504.

 

Звертаємося до Вас із проханням донести інформацію до усіх зацікавлених осіб.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У  КОНФЕРЕНЦІЇ

 

П.І.Б. студента, повна назва начального закладу______________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Тема доповіді _______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

П.І.Б. наукового керівника, вчене звання, посада   ___________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

контактний телефон, e-mail__________________________________

_____________________________________________________________

Необхідне обладнання для доповіді    _________________________

_____________________________________________________________

 

Додаткова інформація за тел.:

8 (0562) 31-24-58 (секція)

Ольга Михайлівна

8 (0562) 33-49-72 (кафедра)

Олена Леонідівна

 

З повагою, Оргкомітет

Тараненко Ю.К., зав. каф. д.т.н., с.н.с.

Вакарчук С.Б., д.ф-м.н., професор

Холод О.Г., к.т.н., професор

Різун Н.О. к.т.н., доцент

 

 
Yandex.Metrika