In English

 
   

Історія

1993 р. Факультет ділової іноземної мови було засновано в 1993 році, у момент заснування університету, відповідно до потреб часу й ситуації, яка склалась в Україні. Актуальною і соціальною потребою стала необхідність підготовки фахівців, які не тільки досконало володіють іноземною мовою, але мають достатню економічну підготовку, що надає можливість встановлювати ефективні ділові контакти з іноземними партнерами, зберігати комерційну таємницю, спрямовувати ділові відносини на користь вітчизняних підприємств та бізнесменів, а це сприятиме підвищенню міжнародного авторитету української економіки.

1995 р. Кафедра англійської філології та перекладу ДУЕП була створена в 1995 році на базі секції філології кафедри іноземних мов.

1997 р. Кафедра англійської філології та перекладу відокремилась від кафедри іноземних мов і стала самостійною кафедрою.

2004 р. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»

2005-2006 рр. Основними напрямками науково-дослідницької роботи кафедри англійської філології та перекладу у 2005-2006 н. році було вдосконалення та підвищення рівня викладання в першу чергу дисциплін перекладацького циклу, які забезпечують фахову діяльність майбутніх перекладачів в економічному середовищі, розробка змісту та технологій викладання професійно-орієнтованих дисциплін перекладача-фахівця зі зв’язків з громадськістю. Стратегічною концепцією при виконанні наукових досліджень було використання кращих наукових праць з лінгвістичної теорії та теорії і практики викладання іноземних мов і перекладу, які були виконані вітчизняними вченими, вченими СНД і Росії, а також використання кращих зарубіжних технологій навчання з питань теорії і практики перекладу.

2006 р. У квітні 2006 року кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів з перекладу.

З 2007 року Проходять тижні перекладача та олімпіади з письмового та усного перекладу. Активно працює студентське наукове товариство кафедри.

У 2009 році кафедру було перейменовано на Кафедру теорії та практики перекладу

У 2010 році кафедру було перейменовано на Кафедру англійської філології та перекладу

 
 
Yandex.Metrika