In English

 
   

Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри

 

У 2010 році була зареєстрована науково-дослідницька тема кафедри: «Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання» (Державна реєстрація №011OV000323). Виконавцями даної теми є проф. Зірка В.В., проф. Васюченко Г.А., доц. Степанова А.А., доц. Зінукова Н.В., доц. Бідненко Н.П., доц. Москаленко Н.О., ст. викладачі:  Мурич В.В., Марчук Т.І., Папсуєва Н.І., Світлична О.Р., Короткова І.І., Іщенко Т.В., Бірюкова М.С., Іщенко І.В., викладачі Декусар Г.Г., Вєльчева К.О. та ін.

 

У межах виконання теми видана монографія «Професійно-методична підготовка майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі» Зінукова Н.В., Світлична О.Р. Також розробка теми поглиблюється та розвивається дослідницькими роботами магістрів, які свої доробки апробують на регіональних та всеукраїнських конференціях.

 

Основними напрямками науково-дослідницької роботи кафедри англійської філології та перекладу у 2010-2011 навчальному році було вдосконалення та підвищення рівня викладання в першу чергу дисциплін перекладацького циклу, які забезпечують фахову діяльність майбутніх перекладачів в економічному середовищі, розробка змісту та технологій викладання професійно-орієнтованих дисциплін перекладача – фахівця зі зв’язків з громадськістю. Стратегічною концепцією при виконанні наукових досліджень було використання кращих наукових праць з лінгвістичної теорії та теорії і практики викладання іноземних мов і перекладу, які були виконані вітчизняними вченими, вченими СНД і Росії, а також використання кращих зарубіжних технологій навчання з питань теорії і практики перекладу.

 

В результаті науково-дослідницьких робіт за попередні роки в контексті підготовки фахівців з перекладу розроблено:

основний зміст і структуру навчальних планів професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації перекладач з двох іноземних мов економічної сфери діяльності з метою забезпечення конкурентноспроможності фахівців на ринку праці

технології викладання навчальних дисциплін перекладацького циклу з увагою на майбутню професійну діяльність студентів на основі аналізу праць з теорії та практики перекладу вітчизняних та зарубіжних науковців

модульну систему вправ з метою підвищення ефективності викладання технології навчання ділової англійської мови фахівців з перекладу

завершене дослідження різних аспектів економічного дискурсу (фінанси, менеджмент, маркетинг, зв’язок з громадськістю) з метою складання навчальних словників і довідників на основі методу контрастивного аналізу;

розроблено стратегію викладання ділової іноземної (англійської) мови в руслі підготовки студентів з ДІМ за стандартами Кембріджського університету

проаналізовано та оновлено програму з ділової іноземної (англійської) мови та внесено зміни у зміст програми з увагою на опанування студентами аспектів англійської ділової мови, які включені до складання ВЕС.

затверджено новий навчальний план для магістра та одержано міністерську ліцензію на підготовку магістра з перекладу

пройдено акредитацію на право підготовки магістрів перекладу

пройдено ліцензування на підготовку бакалаврів філології, спеціальність «Мова та література (англ.)»

 

У полі зору наукової діяльності кафедри було також вивчення контрастивного аналізу британського/американського та слов’янського українського/російського ділового дискурсу. Проводились дослідження стилістичних проблем перекладу, результати яких були втілені у навчальний процес, а також використовувалися в процесі дипломних досліджень студентів. 

Основні видання кафедри :

Зінукова Н.В. Ділова документація англійською мовою: складання та переклад. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2006. - 68 с.

Зінукова Н.В., Мурич В.В., Світлична О.Р., Шепетовська А.Л., Ракша А.В. Тестові завдання з практичної граматики. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2006. - 108 с.

Зінукова Н.В., Марчук Т.І. Тести з ділової англійської мови для самостійної роботи. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2007. - 108 с.

Зінукова Н.В., Бірюкова М.С., Іщенко І.В. Практична граматика англійської мови (частина 1) посібник. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2009. - 252 с.

Зінукова Н.В., Світлична О.Р. Професійно-методична підготовка майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі. Монографія. Вид-во ДУЕП, 2010. – 310 с.

Васюченко Г.А. Історія англійської мови. - Дніпропетровськ: Видавництво ДАУБП, 2001. - 214 с.

Зирка В.В., Кожушко С.П. Новый лексикон рекламных заимствований. Д.: Изд-во ДУЭП, 2009. – 212 с.

Короткова І.І., Іщенко І.В., Декусар Г.Г., Зінукова Н.В. Ділова англійська мова. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2010 – 310 с.

Петренко Н.М., Папсуєва Н.І. Посібник для самостійної роботи з письмового перекладу. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2007.

L.I. Semerenko, A. Raksha. Focus on Cultural Awareness. Вивчаємо культурний спадок, навчальний посібник для студентів-перекладачів. м. Дніпропетровськ, ДУЕП, 2009р

Мурич В.В., Бірюкова М.С., Іщенко І.В., Вельчева К.О. Практична граматика англійської мови (частина 2) посібник (англ., укр., рос. Мови) - Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровський університет економіки та права ім. А. Нобеля, 2011. - 371 с.

Світлична О.Р., Зінукова Н.В. Essential Issues in Interpreter Training. Практика усного перекладу. Навчальний посібник. Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2010. – 428 с.

Зінукова Н.В., Зірка В.В. Наукова робота: якісний та успішний захист. Навч.посібник. Д.: Вид-во ДУЕП ім. А.Нобеля, 2011. – 246 с. (гриф МОН)
 
 
Yandex.Metrika