In English

 
   

Наукова робота кафедри

Наукова діяльність кафедри здійснюється в межах державної науково-дослідної роботи (НДР) на тему  «Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки» (номер державної реєстрації - 0111U007589) (керівник НДР Кузнецова С. А., д.е.н., зав. кафедри фінансів та банківської справи), мета якої - розвиток теоретичних, методологічних та організаційних засад та розробка практичних рекомендацій з розвитку фінансів в умовах хаотично структурованої економіки.

Кафедрою фінансів та банківської справи в 2011-2012 н.р. організовано та проведено 3 науково-практичні конференції:  

- ІІІ Міжрегіональну науково-практичну конференцію студентів аспірантів та молодих вчених «Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України» (17.11.2011р.);

- ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці» (28.03.12р.);

- ІV Міжрегіональну науково-практичну конференцію студентів аспірантів та молодих вчених «Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України» (01.03.2012р.).

За 2011-2012 н.р. викладачі кафедри фінанси та банківської справи прийняли участь у 52 наукових конференціях, семінарах, симпозіумах.

Завідувач кафедри фінансів та банківської справи д.е.н. Кузнецова С.А., яка досліджує проблеми розвитку якісних фінансів, зокрема через забезпечення синергії інформації, в сучасній хаотично структурованій економіці, представляла Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля:

MARG-2012, London School of Economics and Political Science, LSE (London), 22 березня 2012 р. ;

Щорічному науковому фінансовому Симпозіумі Адама Сміта 23 березня 2012р. в Оксфордському університеті (Оксфорд, Велика Британія);

MARG-2011, Астонський университет (Бірмингем,  Велика Британія) 16-17 листопада 2011 р.

Кафедра фінансів та банківської справи нагороджена грамотою за якісну підготовку тез та доповідей викладачів і студентів на VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України».

У 2011-2012 н.р. активно впроваджено 113 розробок студентів, які мають практичну значущість, у діяльність підприємств та  банківських установ (підтверджено 113 довідками про впровадження).

У 2011-2012 році аспірантами та здобувачами кафедри продовжена активна робота по написанню дисертацій. Старший викладач кафедри Вареник В.М. пройшла міжкафедральний семінар та вийшла до захисту дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук. До аспірантури вступили ст. викладач кафедри фінансів та банківської справи Пестовська З.С. та викладач кафедри фінансів та банківської справи Вакулич М.М.

Студенти кафедри активно приймали участь у наукових конкурсах, олімпіадах та грантах.

17 листопада 2011 року відповідно до рішення міської конкурсної комісії з призначення іменних стипендій Міської ради від 16.11.11 кращим студентам вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська іменну стипендію Міської ради на І семестр 2011/2012 навчального року призначено Руденко Тетяні Анатоліївні, студентці 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит».

Студенти кафедри фінансів та банківської справи активно приймали участь у наукових конкурсах, олімпіадах та грантах. Дипломні роботи випускників кафедри отримали дипломи ІІ та ІІІ ступеню МОНМС України за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» ОКР «Магістр» та «Спеціаліст»:

1) Онищенко С.Л. - диплом ІІ ступеня зі спеціальністі 8.03050801 «Фінанси і кредит»;

2) Ведмідь М.С. - диплом ІІІ ступеня зі спеціальністі 7.03050801 «Фінанси і кредит»;

3)Корчоха Ю.М. - грамота за номінацію «високий рівень апробації отриманих результатів дослідження» зі спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит».

За результатами ІІІ Міжнародної наукової конференції «Креативна економіка та інноваційні процеси», яка проходила 10-15 листопада 2011 р. у Самарському Державному Університеті, 4 студенти напряму підготовки «Фінанси і кредит» посіли призові місця:

Камишникова Я.Ф. магістрантка 5 курсу - диплом за 1 місце (науковий керівник д. е. н. Кузнецова С.А.);

Хиленко І.В. магістрант 5 курсу - диплом за 3 місце  (науковий керівник д. е. н. Кузнецова С.А.);

Романенко Д. Р. студент 4 курсу - диплом за 1 місце (науковий керівник д. е. н. Кузнецова С.А.);

Благодарна А. Ю. студентка 2 курсу - диплом за 1 місце (науковий керівник д. е. н. Кузнецова С.А.);

За результатами IIІ міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічних систем і інститутів», яка проходила 10-11 квітня 2012 р. у Самарському Державному Університеті, Руденко Т.А. – бакалавр 4 курсу (група ФК-08-2) напряму підготовки «Фінанси і кредит» - зайняла 1-е місце за статтю «Розвиток фінансової думки – новий ступінь до розширення кругозір та мислення студентів» (науковий керівник – д.е.н., доц.. Кузнецова С.А.), Тесленко І.А. – бакалавр 4 курсу (група ФК-08-1) напряму підготовки «Фінанси і кредит» - зайняла 1-е місце за статтю «Формування фінансової науки» (науковий керівник – д.е.н., доц.. Кузнецова С.А.), Романенко Д.Р. – бакалавр 4 курсу (група ФК-08-1) напряму підготовки «Фінанси і кредит» - зайняв 3 місце за статтю «Сутність і функціонування фінансового ринку в сучасних умовах» (науковий керівник – д.е.н., доц.. Кузнецова С.А.).

Студенти кафедри фінансів та банківської справи у 2011-2012 н.р. активно приймали участь у олімпіадах:

Бондаренко С. О. за результатами Міжнародної студентської олімпіади з дисципліни «Страхування», яка проходила 1 - 3 березня 2012 року у Національному університеті державної податкової служби України посів ІІІ місце (науковий керівник к. е. н. Шкура І.С.);

Магістранта напряму підготовки «Фінанси та кредит» Ботченка Є. визнано найкращім серед учасників восьмої Всеукраїнської студентської олімпіади на приз Групи UniCredit від Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

За 2011-2012 н.р. професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів та банківської справи опубліковано:

  • 1 монографію,
  • 5 навчальних посібників (Банківська система, Фінансовий менеджмент, Синергія інформації в бізнесі, Інвестування, Фінансове планування та прогнозування),
  • 10 статей у фахових закордонних виданнях ( у тому числі зареєстрованих в реферативній базі даних Scopus),
  • 24 статті у фахових вітчизняних виданнях,
  • 3 тези доповідей за результатами конференцій, видані за кордоном,
  • 42 тези доповідей за результатами конференцій, видані  в Україні.

 
 
Yandex.Metrika