In English

 
   

Х Всеукраїнська наукова Internet-конференція студентів та молодих вчених «ЗИМОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ІДЕЯМ І.В. МАЛИШЕВА ТА П.П. НІМЧИНОВА»

22 Лютого 2012

X Всеукраїнська наукова Internet-конференція
студентів та молодих вчених, присвячена видатним вченим
в галузі бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю
д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову

«ЗИМОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ІДЕЯМ
І.В. МАЛИШЕВА ТА П.П. НІМЧИНОВА»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

м. Житомир,

22-23 лютого 2012 р.


Робочі секції конференції:

1. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю в умовах економічних та інституційних змін.

2. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю в галузях економічної діяльності.

3. Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю.

4. Історичні аспекти формування і розвитку бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю.

5. Проблеми викладання обліково-аналітичних, фінансових та контрольних дисциплін у вищій школі.

6. Сучасні міждисциплінарні дослідження у сфері бухгалтерського обліку та фінансів.

Робочі мови конференції:

Українська, російська.

Матеріали конференції будуть розміщені у:

1)  електронному збірнику тез доповідей на сайті Житомирської наукової бухгалтерської школи (http://zsas.zhitomir.org );

або

2)  друкованому збірнику тез доповідей (будуть опубліковані матеріали за які здійснено оплату).

Докладніше

Додаткова інформація:

Сайт Житомирської наукової бухгалтерської школи: http://zsas.zhitomir.org

Контакти:

Житомирський державний технологічний університет

Адреса: вул. Черняховського, 103, Житомир, України, 10005

E-mail:

Телефон: (0412) -24-09-91

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Кафедра фінансів та банківської справи

Завідувач кафедри, д.е.н. С.А.Кузнецова

тел. (056) 778-32-17
 

 
Yandex.Metrika