In English

 
   

XIII МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції"

Програма

ХІІІ Міжнародної студентської

науково-практичної конференції

«Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції»

23 квітня 2009 року

ДУЕП

Зала Нобелівських лауреатів

Порядок роботи конференції

23 квітня 2009 року

- реєстрація учасників конференції 13.25 – 13.40

- пленарне засідання 13.40 – 14.30

- робота секцій 14.30 – 17.00

Секція 1. Фінансова система та фінансові відносини.

Секція 2. Банки та банківська діяльність.

Секція 3. Розвиток страхового ринку. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.

Пленарне засідання

Відкриття конференції – заст. зав. кафедрою фінансів та банківської справи кандидат економічних наук, доцент Чорна Оксана Євгенівна

Вітання учасників конференції – проректор з наукової роботи, професор д.е.н. Момот Володимир Євгенович

Вітання учасників конференції – заст. головного бухгалтера, начальник Департаменту міжнародних розрахунків АКБ ПриватБанк, доцент Левшаков Сергій Федорович

Доповідь заст. зав. кафедрою фінансів та банківської справи кандидата економічних наук, доцента Чорної Оксани Євгенівни

Секція 1

Ф-1-04

1. Скрипай Анастасія Андріївна Влияние мирового финансового кризиса на экономику Украины

2. Власенко Аліна Віталіївна Управління фінансовою санацією підприємства

3. Данова Ольга Вікторівна Вплив економічної кризи на діяльність українських компаній

4. Дронова Тетяна Сергіївна Вплив світової кризи на економіку України

5. Карпук Валерій Станіславович Фінансовий стан підприємства та його аналіз

6. Омельченко Дмитро Анатолійович Роль США в мировой экономике

7. Фененко Ганна Миколаївна Формування прибутку у сільськогосподарському підприємстві

8. Черненко Олександра Валеріївна Управление финансовой деятельностью предприятия

9. Штельмах Вікторія Євгенівна Актуальність дотримання стратегічного плану організації

10. Шумакова Юлія Павлівна Система оподаткування прибутку в Україні

Ф-2-04

11. Бондаренко Ганна Володимирівна Управління фінансовою стійкістю підприємства

12. Варивода Ганна Павлівна Управління фінансовою санацією підприємства

13. Головченко Інна Андріївна Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення

14. Калачова Олена Сергіївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення

15. Коваленко Андрій Юрійович Управління грошовими потоками на підприємстві

16. Копєйка Ганна Сергіївна Управління формуванням прибутку підприємства

17. Маймур Анастасія Валеріївна Фінансові ризики суб’єктів господарювання та управління ними

18. Макуцький Артем Ярославович Стадії фінансової кризи підприємства

19. Масько Аліна Вікторівна Антикризисное управление структурой капитала

20. Михальова Олександра В'ячеславівна Проблема обліку фактору інфляції на шляху України до євро-інтеграції в умовах фінансово-економічної кризи

21. Ніколаєва Ірина Володимирівна управління оборотними активами в умовах фінансової кризи

22. Федосова Катерина Вікторівна Антикризове фінансове управління підприємством в умовах нестабільност економіки

23. Фесюк Леонід Петрович Платоспроможність та ліквідність підприємства

Секція 2

Ф-1-04

24. Астаф'єв Данило Юрійович Коллекторский бизнес как метод взыскания долгов

25. Висоцька Ольга Михайлівна Сучасний стан та проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні

26. Коровай Олександр Вікторович Развитие ипотечного кредитования в условиях кризиса

27. Несен Оксана Валеріївна Формування системи лімітів та нормативів банку

28. Романова Тетяна Іванівна Фінансова діяльність комерційних банків

Ф-2-04

29. Архипова Ганна Геннадіївна Особливості лізингу в Україні

30. Гершова Леся Олександрівна Пропозиції щодо підвищення ефективності регулювання банківської системи

31. Гречка Ольга Володимирівна Фінансова стійкість комерційного банку

32. Гусейнова Марія Олександрівна Розвиток ринку лізингових послуг в Україні

33. Подсєвакін Владислав Віталійович Прогноз оживления кредитования в украинских банках

34. Сівкаєва Ірина Миколаївна Разработка модели ипотечного кредитования в Украине в условиях кризисна

35. Чернишев Антон Дмитрович Розвиток іпотечного кредитування в Україні

БС-04

36. Богачова Світлана Сергіївна Криза ліквідності банківської системи: причини та шляхи виходу

37. Бочарнікова Каріна Сергіївна Рынок потребительского кредитования в Украине: реалии и перспективы

38. Ємельянова Даннета Геннадіївна Стратегічний маркетинг як складова стратегічного менеджменту

39. Жуган Дмитро Ігорович Депозитные операции коммерческих банков

40. Іванова Катерина Валеріївна Основні економічні передумови введення пластикових карток в Україні

41. Копанчук Ганна Сергіївна Організація банківського аудиту і його роль в формуванні стратегій банку

42. Красноголова Анна Сергіївна Теоретичні основи управління кредитним портфелем комерційного банку

43. Кудрявцев Максим Михайлович Робота банку з проблемними позиками

44. Матюшева Тетяна Олександрівна Поняття банківської кризи та передумови її виникнення

45. Медвіцька Ганна Миколаївна Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в Україні

46. Мусихіна Юлія Вікторівна Ринок іпотечного кредитування в Україні

47. Соколова Поліна Олегівна Управління ліквідністю комерційних банків

Секція 3

Ф-1-04

48. Гнатенко Сергій Дмитрович Мета, функції та організація управління фінансами акціонерних товариств

49. Зінгер Ольга Анатоліївна Экономическое значение перестрахования в механизме мировой экономики

50. Марковська Інна Олександрівна Финансирование в кризис: невозможное возможно

51. Попадюк Дмитро Вячеславович Аналіз фондового ринку з початку 2009 року

52. Шепіль Олег Васильович Економічна сутність реальних інвестицій

53. Яворський Роман Ярославович Инвестиции в Украину во время кризиса

БС-04

54. Однороженко Тетяна Василівна Міжнародний рух капіталу

 
 
Yandex.Metrika