In English

 
   

Наукова робота кафедри

Викладачі кафедри постійно беруть участь в семінарах і тренінгах, що проводяться такими освітніми центрами, як Британська рада, Український центр міжнародної освіти та ін.
Результати наукової та науково-методичної роботи, що ведеться викладачами кафедри, представлені у вигляді наукових статей, підручників, навчальних посібників, словників і методичних матеріалів.
Наступні видання останніх років мають гриф МОНУ:
•    Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П. Підручник з ділової англійської мови для студента вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю «Business Projects» книга для студентів та робочий зошит (гриф МОН): Підручник з ділової англійської мови для студента вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. – Вінниця: «Нова книга», 2007. – 325 с.
•    Михальков Я.В., Давиденко Ю.Є., Виселко А.Д. «Мова конференції»: Навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ. Гриф МОНУ. – Д. : ДУЕП, 2008. – 170 с.
•    Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою.- В.: Нова книга, 2008 .- 287 с. Гриф МОНУ
•    Кожушко С.П., Сліпченко Л.Б. Бізнес –телефонія. Посібник для навчання ділових переговорів по телефону студентів економічних спеціальностей. - Кременчук, 2010. – 145 с. Гриф МОНУ
•    Зірка В.В., Кожушко С.П. Новый лексикон рекламных заимствований, Дніпропетровськ, 2009. – 212 с. Гриф МОНУ
•    Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П., Беспалова Н.В. Психологічні справи. Підручник з англійської мови для студентів напряму підготовки “Психологія” (книга для студента та роб. зошит). – К. : ІНКОС, 2011. – 302 с. Гриф МОНУ
•    Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П., Беспалова Н.В. Психологічні справи. Підручник з англійської мови для студентів напряму підготовки “Психологія” (книга для викладача). – К. : ІНКОС, 2011. – 175 с. Гриф МОНУ
•    Кожушко С.П., Глінська О.М., Кабанова М.Р. “Починаємо вивчати право” (“Law at First Sight”): Навчальний посібник. – Д., 2011. – 327 с. Гриф МОНУ
Вчені кафедри – постійні учасники міжнародних, національних і регіональних наукових конференцій та семінарів. Результати наукової та науково-методичної роботи, що ведеться викладачами кафедри, представлені у вигляді наукових статей, підручників, навчальних посібників, словників і методичних матеріалів.
На кафедрі затверджена та успішно розробляється загально-кафедральна тема «Оптимізація навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей».
За останні декілька років викладачами кафедри було успішно захищено 2 кандидатські дисертації. На даний час 3 викладача кафедри плідно працюють над науковими дослідженнями.
Викладачі кафедри проводять заняття з аспірантами та здобувачами, а також беруть участь у підготовці студентів до захисту дипломних робіт з економічних спеціальностей іноземними мовами.
Студенти немовних спеціальностей під керівництвом викладачів кафедри іноземних мов щорічно готуються та беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях вищих навчальних закладів як Дніпропетровська, так  й України та у всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Молодь України в контексті між культурної комунікації», яка щорічно проводиться в Дніпропетровському університеті  ім. Альфреда Нобеля.
Також, вже традиційно навесні успішно проводиться внутрішньо-кафедральна конференція на базі студентів другого курсу немовних спеціальностей презентуються проекти віртуальних компаній під загальною назвою “Розвивай свій бізнес”.

 
 
Yandex.Metrika