In English

 
   

Досягнення за останні роки

ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ
Щорічно викладачі та вчені кафедри публікують наукові статті, розробляють та оновлюють навчальні посібники, методичні матеріали та приймають участь у конференціях семінарах тощо.
2007/2008
70 публікацій різного формату:
•    Підручники – 2
•    Методичні вказівки для студентів інституту заочно-дистанційної освіти – 5
•    Матеріали для самостійної роботи студентів – 10
•    Наукові статті – 20
•    Тези доповідей на науково-практичних конференціях – 33
2008/2009
63 публікації різного формату:
•    Підручники – 2
•    Методичні вказівки для студентів інституту заочно-дистанційної освіти – 2
•    Матеріали для самостійної роботи студентів – 8
•    Наукові статті – 25
•    Тези доповідей на науково-практичних конференціях – 26
2009/2010
50 публікацій різного формату :
•    Посібників – 3
•    Матеріалів для самостійної роботи студентів – 4
•    Наукових статей – 11
•    Тез доповідей на науково-практичних конференціях – 32
2010/2011
60 публікацій різного формату:
•    Навчальні посібники – 2
•    Підручники з грифом МОНУ – 2
•    Монографії – 2
•    Свідоцтва про інтелектуальну власність - 2
•    Матеріали для самостійної роботи студентів – 4
•    Наукові статті – 22
•    Тези доповідей на науково-практичних конференціях – 26

Участь викладачів кафедри у науково-методичних конференціях
Щорічно викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях і семінарах, серед яких:
          -  Annual IATEFL BESIG International Conference
-    Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики”, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О.Гончара
-    Міжнародний Кримський лінгвістичнкий конгрес «Язык и мир», Ялта
-    Всеукраїнська науково-методична конференція «Нові концепції викладання іноземної мови у світі сучасних вимог», Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
-    Міжнародна наукова конференція “Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки». - Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
та ін.
Науково-дослідна робота студентів
•    2007/2008 - 65 публікацій студентів у науково-практичних конференціях англійською мовою, у яких викладачі кафедри є консультантами з мови.
•    2008/2009 - 80 публікацій студентів у науково-практичних конференціях англійською мовою, у яких викладачі кафедри є консультантами з мови.
•    2009/2010 - 60 публікацій студентів у науково-практичних конференціях англійською мовою, у яких викладачі кафедри є консультантами з мови.
•    2010/2011 – 157 публікацій студентів у науково-практичних конференціях англійською мовою, у яких викладачі кафедри є консультантами з мови.

Захист дипломних робіт англійською мовою

2007/2008
Рекомендовано 75
Успішно захищено 83
2008/2009
Рекомендовано 65
Успішно захищено 95
2009/2010
Рекомендовано 80
Захищено 89
 2010/2011
Рекомендовано 90
Захищено 105

 
 
Yandex.Metrika