In English  
   

Кафедра іноземних мов

Як самостійний підрозділ університету кафедра існує з 1997 року та забезпечує викладання іноземних мов на економічних напрямах підготовки та в інституті заочно-дистанційної освіти.
Кафедра іноземних мов є майже єдиною в регіоні, на базі якої студенти мають можливість поглибленого вивчення іноземної мови (англійської) та ділової іноземної мови (англійської) протягом усіх років навчання.
Викладачі кафедри проводять заняття з аспірантами та здобувачами, а також беруть участь у підготовці студентів до захисту дипломних робіт з економічних спеціальностей іноземними мовами, про що видається спеціальний сертифікат, який надає випускникам право виконувати обов'язки перекладача за фахом, вказаним у дипломі. Кількість бажаючих отримати такий сертифікат зростає з року в рік (у 2004/2005 н.р. успішно захищено 15 робіт, у 2005/2006 н.р. - успішно захищена 21 робота, у 2006/2007 н.р. - 46 захищено дипломних робіт, у 2007/2008 н.р. успішно захищено англійською мовою 75 дипломних робіт, у  2008/2009 н.р. успішно захищено англійською мовою 95 дипломних робіт, у поточному 2009/2010 - успішно захищено англійською мовою 89 дипломних робіт), у поточному 2010/2011 - успішно захищено англійською мовою 105 дипломних робіт).
Завдяки гарантованим знанням з іноземних мов (насамперед англійської), що отримують випускники університету, вони успішно виконують свої обов'язки із здійснення міжнародних зв'язків, установлення контактів з представниками зарубіжних компаній.
Професорсько-викладацький склад кафедри складає: 18 викладачів. На кафедрі працюють  5 кандидатів наук, 6 доцентів та 5 старших викладачів.
Викладачі кафедри пройшли стажування і перепідготовку у провідних вітчизняних та зарубіжних лінгвістичних і методичних центрах, таких як:
•    Національна Академія наук України, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов
•    Київський національний лінгвістичний університет
•    Дніпропетровський національний університет (кафедра англійської філології)
•    Університет штату Вісконсін
•    Львівський національний університет імені Івана Франка
•    Лондонський Сіті Коледж (Великобританія)
•    Мовні школи в Лондоні, Брайтоні, Бернемаусі (Великобританія)
•    Університет м. Оломоуц (Чехія)
•    Вища школа бізнесу – National Louis University (Польща)
Окремі викладачі отримали сертифікат міжнародного зразка з мови (FCE).
Високий професійний рівень викладачів кафедри та наявність сучасного методичного забезпечення дозволяє кафедрі проводити якісну мовну підготовку з відповідним програмним мультимедійним забезпеченням, комплекти відео- та аудіо курсів для різних цілей і рівнів навчання.
Наявність супутникового телебачення, а також підключення до мережі Internet дозволяє активно використовувати на заняттях найсучасніший автентичний мовний матеріал (новини, репортажі, коментарі, аналітичні огляди),працювати у режимі оn-line.
У навчально-методичному арсеналі кафедри – комплекти підручників з іноземних мов провідних видавництв світу (Oxford, Longman /Pearson Express Publishing, Harper Collins Publishers, Cambridge University Press, Macmillan, Heinman), довідкова література, словники та періодичні видання, а також підручники, посібники та методичні розробки викладачів кафедри.
Щорічно студенти 4 курсу всіх економічних спеціальностей складають державний іспит з іноземної мови (англійської).Тим  з них, які успішно складають іспит, надається право захищати свої дипломні роботи іноземною мовою, про що видається спеціальний сертифікат (додаток до державного диплома), який надає випускникам право виконувати обов'язки перекладача за фахом, вказаним у дипломі. Кількість бажаючих отримати такий сертифікат щорічно зростає.
Завдяки впровадженню пілотних проектів, запропонованих вченими кафедри іноземних мов, студенти мають можливість вдосконалювати свої мовні навички, пов’язані з їх професійною діяльністю. Ефективна методика формування іншомовленнєвої компетенції дозволяє реалізувати набуті навички професійного спілкування англійською мовою у подальшій діяльності випускників Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля.
Кафедра іноземних мов постійно підтримує зв’язки з Британською Радою, міжнародною організацією IATEFL/ BESIG,  провідними міжнародними видавництвами Longman, Macmillan та ін., Національним технічним університетом України “Київська Політехніка”, Київським Національним Університетом ім. Т. Шевченко та ін.; виконує переклади за завданням адміністрації та за проханням керівників підрозділів, викладачів та проводить агітаційну роботу з метою залучення абітурієнтів до навчання в університеті ім. А.Нобеля
За ініціативою викладачів та студентів на сайті кафедрі підтримується сторінка Student News англійською мовою.

Дисципліни кафедри

Ділова іноземна мова
Іноземна мова
Іноземна мова (факультатив)
Іноземна мова за профспрямуванням ІІ
Російська мова як іноземна
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (англійська, німецька, французька) для аспірантів та здобувачів
Іноземна мова (поглиблене вивчення)
Іноземна мова професійного спілкування
Ділова іноземна мова
Німецькa мовa (для студентів заочної форми навчання)
Англійська мова для аспірантів та здобувачів


Новини кафедри

ПРО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ КАФЕДРОЮ ІНОЗЕМНИХ МОВ

8 Лютого 2012

27.12.2011Вийшов з друку новий посібник «Починаємо вивчати право» («Law at first sight»)
24.05.2011Вітаємо Гліба Юсупова з перемогою у Всеукраїнській студентській олімпіаді з англійської мови !
19.10.2010Нові публікації викладачів кафедри
Кожушко Світлана Павлівна