In English

 
   

Наукова робота кафедри

Основні досягнення кафедри за 2009 р.

 • ВАК України затвердила рішення спеціалізованої вченої ради про присвоєння ст. викладачам Дядько Є.А. та Трушенко О.М. наукового ступеня кандидата економічних наук
 • проведено дві Міжнародні наукові студентські конференції «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки», у яких прийняла участь рекордна кількість закордонних учасників з Росії, Білорусії та Молдови
 • опубліковано за кордоном рекордну кількість статей (5 статей)
 • на базі кафедри проведено УІІ Міжнародну конференцію «Проблеми сучасної економіки та інституційна теорія»
 • викладачі кафедри пройшли стажування за кордоном: Глуха Г.Я. – Нідерланди; Дядько Є.А. – Японія
 • у Всеукраїнському конкурсі, який проводила Благодійна організація Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна», ст. викладач, к.е.н. Дядько Є.А. посіла друге місце.

Кафедра закінчила виконання науково-дослідної роботи «Формування структури та інфраструктури і реформування державного регулювання в умовах трансформації системи економічних відносин» - науковий керівник проф. Задоя А.О. (державний реєстраційний номер 0104U008830).

У 2009 р. кафедра приступила до виконання нової теми «Адаптація економіки України до новітніх трансформацій системи світогосподарських зв'язків на мікро-, макро- та мезорівнях». Підготовлені документи для її державної реєстрації.

Змістовними напрямками наукової теми кафедри слід вважати такі:

 • неринкові механізми регулювання ринкової економіки
 • інституційне забезпечення становлення ринку іпотечного кредитування в Україні
 • розвиток франчайзингу як шлях удосконалення функціонування підприємницької організації
 • циклічність економічного розвитку
 • валютні курси та їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність України.

За результатами дослідження штатними викладачами кафедри опубліковано 38 робіт.
 
 
Yandex.Metrika