In English

 
   

Історія кафедри

Кафедра економічної теорії була створена однієї з перших в університеті у 1993 р. На той час вона об’єднувала викладання фактично усіх дисциплін, які викладалися для студентів першого курсу, за виключенням іноземної мови. Поступово функціональні обов’язки кафедри обмежувалися по мірі створення нових кафедр, які приймали на себе викладання спеціальних дисциплін. Починаючи з 1996 р. кафедра економічної теорії забезпечує базову економічно підготовку студентів економічних та неекономічних спеціальностей університету.

З 2003 р. кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародна економіка», а тому була перейменована на кафедру міжнародної економіки та економічної теорії.

Стартувала програма підготовки бакалаврів з "Міжнародного менеджменту" валідована Університетом  Уельсу. З 01.09.2011 р. на програму до Університету Уельсу було зараховано 24 студенти спеціальності "Міжнародна економіка". По закінченню навчання студенти отримають два дипломи – Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля та Університету Уельсу. Всі дисципліни викладаються англійською мовою. Таким чином, студенти отримують теоретичні та практичні навички як за дисциплінами зі спеціальності, так і з англійської мови.

 
 
Yandex.Metrika