In English

 
   

Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра права була заснована у 2001 році для забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста. Навчальний процес на кафедрі ведуть 16 осіб: шість кандидатів наук, шість старших викладачів, чотири викладача. Завідувач кафедри - доктор юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент – Пушкіна Олена Вікторівна.

За період діяльності, кафедра зробила шість випусків  студентів за спеціальністю «правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Навчальний процес провадиться за новітніми світовими технологіями, система оцінювання знань провадиться за системою EСTS.

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських та практичних занять з використанням методики рольових ігор, особливо на спеціальних дисциплінах таких як кримінальний та цивільний процес, цивільне, сімейне та кримінальне право, криміналістика.

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам, студенти мають можливість щорічно, після закінчення курсу проходити учбову та виробничу практику на підприємствах, установах, організаціях які займаються юридичною діяльністю.

Для ефективного впровадження теоретичних знань з криміналістики на практиці, було створено кабінет криміналістики.

У 2007 році було створено Центр євроінтеграції та європейських правничих студій, який займається вивченням проблематики входження країни до Євросоюзу.

В жовтні 2010 року було засновано науковий журнал – Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Серія «Юридичні науки» де висвітлюються результати новітніх досліджень і досягнень юридичної науки.

Кафедра права є постійним членом євразійської асоціації правничих шкіл та правників.

 
 
Yandex.Metrika