In English

 
   

Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри

Кафедра права здійснює підготовку за спеціальністю «Правознавство» для професійної діяльності в будь-якій сфері юридичних знань. Навчання здійснюється на базі повної середньої освіти. Освіта за спеціальністю «Правознавство» здійснюється на різному ступеневому рівні:  бакалавр (4 роки), спеціаліст (1 років), магістр (1рік).

Усі іногородні студенти під час навчання забезпечуються гуртожитком.

Організація навчального процесу базується на певних принципах:

  • безперервність та поступове ускладнення навчального процесу. Кожна навчальна дисципліна є логічним продовженням попередньої, вивчення окремих галузей права починається після засвоєння курсу теорії держави та права. Ускладнення процесу навчання виявляється у поступовому переході від засвоєння первинних понять про державу і право (дефініції держави, права, правової норми і т. п.) до розгляду концепцій права, сучасних проблем тієї чи іншої юридичної науки.
  • поєднання загальних та спеціалізованих знань у процесі навчання. Всі студенти оволодівають знаннями, необхідними для юриста будь-якого профілю. До програми входять гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, а також цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін за професійним напрямком «ПРАВОЗНОВАВСТВО».
  • поєднання теоретичного та прикладного матеріалу у юридичному навчанні. Творчий підхід до розв’язання наукових проблем та практичних ситуацій.

Під час навчання студенти мають змогу приймати участь у науково–практичних конференціях, які проходять в Україні та за її межами. Крім того, кафедра права випускає науковий журнал - Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Серія «Юридичні науки» не тільки для наукових працівників, професорсько – викладацького складу ВНЗ, фахівців – правознавців, широкого кола науковців, юристів та працівників різних напрямів юридичної діяльності,  а й для студентів.

Після закінчення Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Правознавство» Ви можете працювати на посадах:

  • помічника адвоката, нотаріуса
  • викладача правознавства та інших юридичних дисциплін в навчальних закладах
  • юрисконсульта
  • юриста
  • працівника державної виконавчої та судової влади
  • працівника правоохоронних органів
  • займати інші посади, які потребують юридичної освіти.
 
 
Yandex.Metrika