In English

 
   

Наукова робота кафедри

Науково-дослідна діяльність кафедр, які здійснюють навчальний процес у студентів спеціальності «Менеджмент організацій», проводилася відповідно до плану науково-дослідних робіт Дніпропетровського університету економіки та права за темами:

 • «Формування структури та інфраструктури ринку і реформування державного регулювання економіки в умовах трансформації системи економічних відносин» (№ державної реєстрації 0104U008831)
 • «Особливості функціонування підприємств та організацій різних форм власності в умовах ринкової трансформації економіки», (№ державної реєстрації 0104U008831)
 • «Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища» (№ державної реєстрації 0104U008832)
 • «Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України (регіональні аспекти)», (№ державної реєстрації 0104U008353)

Кафедра менеджменту виконує комплексну кафедральну науково-дослідну роботу на тему «Розробка методологічних основ будування стратегії підприємства за умов невизначеності середовища господарювання». Основною метою її реалізації є:

Побудування вірогідних та гнучких методів формування маркетингово-технічної та організаційно-структурної стратегії підприємства за умов суттєвої невизначеності середовища господарювання

Основними напрямками цієї роботи є:

 • Визначення сутності проявів невизначеності, які власні різним рівням господарчої системи держави
 • Класифікація та формалізація чинників невизначеності середовища господарювання із погляду впливу на маркетингову й організаційно-технічну стратегію виробничого підприємства та на процес накопичення конкурентної переваги
 • Розробка блочно-агрегованої моделі поведінки індивідуального підприємства, що належить до економічної системи, яка знаходиться під суттєвим впливом невизначеності середовища господарювання
 • Прогнозування результатів конкретних заходів маркетингової та організаційно-технічної стратегії підприємств за умов та впливу чинників невизначеності середовища господарювання
 • Визначення теоретичних умов оптимального впровадження заходів стратегічної й маркетингової та організаційно-технічної стратегії підприємства у залежності від конкретного набору чинників невизначеності.

З точки зору учбового процесу, результати виконання даної теми позначаться у:

 • вдосконаленні старих та розробка нових навчальних програм з таких дисциплін, як «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент організацій», «Інноваційний менеджмент», «Антикризовий менеджмент», «Проектний менеджмент»;
 • розробка методичних матеріалів до самостійної роботи студентів з курсів кола професійно-орієнтованих дисциплін, таких як логістика, операційний менеджмент, стратегічний менеджмент, інноваційний менеджмент, проектний менеджмент.
 • підготовка навчальних посібників з основних дисциплін професійно-орієнтованої підготовки.
 
 
Yandex.Metrika