In English

 
   

Пропонуємо отримати другу вищу освіту у форматі МВА за спеціальністю МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

30 Червня 2010

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Сертифікат про акредитацію ВНЗ у цілому PI-IV№ 056994

Ліцензія Міністерства освіти і науки України АВ № 482931 від 06.10.09

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

Сертифікат про акредитацію ВНЗ у цілому – АД-IV № 0461533 від 15.07.08.

Ліцензія АВ №395922
_______________________________________________________________

ЯКІСНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА У ФОРМАТІ МВА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я» у Школі Бізнесу ДУЕП

Ректор ДУЕП -БОРИС ІВАНОВИЧ ХОЛОД ,доктор економічних наук, професор,Заслужений діяч науки і техніки

Ректор ДДМА - ГЕОРГІЙ ВІКТОРОВИЧ ДЗЯК, академік МАН України, доктор медичних наук, професор

Науковий керівник програми - АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАДОЯ, доктор економічних наук, професор,Заслужений працівник народної освіти України

Директор Школи бізнесу - ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА ПЕТРОВА , кандидат біологічних наук, доцент

Завідуюча кафедрою соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я ДДМА - ЛЕХАН ВАЛЕРІЯ МИКИТІВНА, доктор медичних наук, професор

Завідувач кафедри менеджменту - ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ МОМОТ , доктор економічних наук, професор.

Якісна друга вища освіта за спеціальністю «Менеджмент організації охорони здоров’я» спрямована на формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань управління у галузі охорони здоров’я; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень, організацію діяльності та праці персоналу в медичних закладах.

Майбутня професійна діяльність зі спеціалізації «Менеджмент організації охорони здоров’я» буде полягати у:

 • реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці
 • прийнятті тактичних, оперативних і стратегічних рішень в межах своєї компетенції
 • процесному (з елементами стратегії) управлінні лінійними або функціональними підрозділами організацій, а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична.

У сучасних умовах діяльності організацій менеджмент є важливішим складовим елементом бізнес-процесів усіх рівнів соціально-економічних систем, адже його застосування сприяє досягненню конкурентоспроможності організацій, позитивному впливу на процеси їх розвитку, підвищенню задоволення потреб споживачів продукції та послуг підприємств. Ринок потребує появи сучасних освітніх програм, тому ключовою проблемою є забезпечення балансу високої якості та елітності програм в форматі МВА.

Отримання другої освіти за спеціальністю «Менеджмент організацій охорони здоров’я» дозволить Вам професійно вирішувати такі завдання:

 • визначати місію, стратегічні завдання і цілі діяльності підприємства
 • здійснювати дослідження ринку, вивчати потенційні можливості збуту товарів, їх попиту
 • прогнозувати кон'юнктуру внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків
 • робити обґрунтування та формувати стратегії розвитку підприємства
 • обґрунтовувати та розробляти проекти розширення діяльності підприємства
 • планувати довгострокові заходи щодо зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринку
 • проводити системний аналіз макро- і мікросередовища організації, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому.

Отримання освіти у форматі МВА передбачає систематизацію досвіду практичної діяльності слухачів та підвищення рівня їх освіченості в сфері менеджменту. Формат програми МВА сприяє формуванню навичок роботи в команді, розвитку комунікативних, лідерських та аналітичних здібностей. Спрямованість програми дозволить отримати сучасні знання щодо планування, організації, координації та контролю діяльності підприємств охорони здоров’я як на національному, так і міжнародному рівнях.

Отримання освіти за спеціальністю «Менеджмент організацій охорони здоров’я» надає можливість для особистого розвитку слухачів, відкриває перспективи кар'єрного росту та відповідає високим інтелектуальним та академічним стандартам.

Програма в форматі МВА за спеціальністю «Менеджмент організацій охорони здоров’я» розрахована на керівників структурних підрозділів державних організацій охорони здоров’я та співробітників і співвласників приватних медичних організацій; усіх тих, хто зацікавлений у якісному підвищенні свого професійного рівня та кваліфікації в сфері організації охорони здоров’я.

До послуг слухачів - одна з найкращих в регіоні спеціалізована бібліотека, укомплектована найновітнішими вітчизняними та іноземними виданнями. Зручний формат проведення занять дозволяє слухачам вдало поєднувати роботу та навчання на програмі.

ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ У ФОРМАТІ МВА:

 • Якісна вища економічна освіта - отримання державного диплому про перепідготовку та сертифікату Школи бізнесу ДУЕП
 • Нові можливості кар‘єрного зростання та збільшення своїх доходів
 • Зручна форма навчання
 • Збалансована структура програми: оптимальне поєднання прикладних дисциплін із дисциплінами фундаментальної підготовки
 • Фокусування на прикладних дисциплінах бізнес-підготовки
 • Зустрічі з викладачами бізнес-шкіл України та Європи
 • Майстер-класи українських та зарубіжних спеціалістів у сфері менеджменту
 • Професійне особисте спілкування з представниками провідних бізнес-структур міста та області
 • Унікальна можливість поглянути на свій бізнес очима експертів
 • Високий рівень викладачів програми, які пройшли стажування в бізнес-школах провідних університетів Європи, мають досвід консалтингової діяльності
 • Можливість вести навчання за допомогою ноітніх інформаційних технологій, Internet і Wi-Fi.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ПРОГРАМИ ФОРМАТУ МВА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«Менеджмент організацій охорони здоров’я»

Фундаментальна та професійна підготовка за спеціальністю «Менеджмент організацій охорони здоров’я» забезпечена комплексом дисциплін, зокрема:

 • Менеджмент в медичних закладах
 • Економіка в охороні здоров’я
 • Основи управління в галузі охорони здоров’я
 • Облік та звітність в охороні здоров’я
 • Державна політика та стратегія в галузі охорони здоров’я
 • Інформаційні технології в охороні здоров’я
 • Управління якістю медичної допомоги
 • Маркетинг охорони здоров’я на ринку медичних послуг
 • Економічна теорія
 • Статистично-економічні методи аналізу
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Міжнародні економічні відносини і основи ЗЕД
 • Підприємницьке право
 • Маркетинг
 • Логістика
 • Основи менеджменту
 • Операційний менеджмент
 • Управління персоналом
 • Психологія управління та конфліктологія
 • Стратегічний менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Інтелектуальна власність
 • Антикризовий менеджмент
 • Менеджмент організацій

Термін навчання: - 2 роки та 2 місяцi

Навчання за програмою «Менеджмент організацій охорони здоров’я» у форматі МВА здійснюється на основі:

 • повної вищої освіти
 • відбіру слухачів на програму на конкурсній основі за результа¬тами вступної співбесіди.

ЯК СТАТИ СЛУХАЧЕМ ПРОГРАМИ У ФОРМАТІ МВА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«Менеджмент організацій охорони здоров’я»

КРОК 1. Подати заяву на ім'я ректора.

КРОК 2. Надати оригінали або нотаріально засвідчені копії диплома про вищу освіту, додаток до диплому, копію трудової книжки, медичні довідки (форми 0-86-У та 063), ІНН, копію паспорту, 6 фотокарток 3х4
(у будні - з 10 до 18 години - в оф.А206 - 2 поверх корпусу А).

КРОК 3. Пройти співбесіду ( у суботу– з 11 до 16.00, офіс А206).

Для перших 5 слухачів та випускників Дніпропетровського університету економіки та права - особлива пропозиція!

НАСТУПНИЙ КРОК-ВАШ!

НАША АДРЕСА

вул. Набережна Леніна, 18,

оф. А206, А214 (1 корпус, 2-й поверх) 

тел. (0562) 31-20-37, 31-20-40

е-mail: mba-ргоg@duep.edu  

http://www.duep.edu  

 

 
Yandex.Metrika