In English  
   

Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Підготовка фахівців ведеться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам. Використовується найновіша навчально-методична література з ринкової економіки, маркетингу, менеджменту та інших дисциплін.

До викладання окремих дисциплін залучаються тренери-консультанти бізнес-шкіл, представники практичного бізнесу. Студентам надається можливість оволодіти двома іноземними мовами для вільного спілкування за кордоном та роботи з іноземною літературою, а також комп'ютерною технікою на рівні сучасних вимог. Проходження виробничої та переддипломної практики можливо як на провідних вітчизняних, так і на зарубіжних підприємствах. Крім традиційних форм навчання широко використовуються методи активного навчання - виконання імітаційних вправ, аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці в діяльності менеджерів різного профілю, організація ролевих та ділових ігор тощо. Широко застосовуються програмні комплекси для вирішення типових проблем маркетингової діяльності.

Випускники кафедри можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі університету.

Кафедра має зв’язки з наступними підприємствами та бізнес-структурами регіону: «Інтерпайп», «Днепрошина», ДнепрОблЕнерго, НКМЗ ім. К.Лібкнехта, «Рейнфорд», «Авіто», «Ольвія Бета»,«Індустріал Сервіс», «Рабегаст Сервіс», «Альтіма», «БДО Баланс Аудит», «Sirex M», Українська маркетингова асоціація.

Головним змістом цих зв’язків є:

  • надання консалтингової підтримки в галузі впровадження інформаційних систем управління підприємством
  • розробка та втілення проектів у галузі управління персоналом, підвищення ефективності стратегічного управління кадрами
  • сприяння працевлаштуванню працівників університету
  • розробка програм підвищення кваліфікації персоналу підприємств середнього та великого розміру
  • допомога у розробці та управлінні асортиментною політики підприємств
  • обробка даних з маркетингових досліджень та впровадження проектів з просування окремих торгівельних марок
  • впровадження міні-циклів лекцій з логістики, управління персоналом, організації виробництва, управлінської статистики, статистики у маркетингу та ін.
  • проведення семінарів для співробітників малих та середніх підприємств.

Профiльнi дисципліни

Антикризовий менеджмент
Бізнес-планування
Інноваційний менеджмент
Контролінг
Корпоративне управління
Логістика
Менеджмент
Менеджмент організацій
Менеджмент персоналу
Методи та моделі прийняття рішень
Методика викладання у вищій школі
Методика та організація наукових досліджень
Методологія та організація наукових досліджень
Міжнародний маркетинг
Міжнародний менеджмент
Мікрологістика
Операційний менеджмент
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Основи управлінського консультування
Проектний менеджмент
Ризик - менеджмент
Стратегічне управління
Стратегічне управління підприємством
Стратегічний менеджмент
Стратегія підприємства
Стратегія управління підприємством
Управління персоналом
Управління продуктивністю персоналу
Управління якістю
Інноваційна економіка
Самоменеджмент
Трансферт технологій
Управління ризиками в інноваційній діяльності
Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів
Управління інноваційними проектами
Управління персоналом в охороні здоров'я
Філософія проблем наукових досліджень
Креативний менеджмент


Новини кафедри

ІІ відкритий Нобелівський економічний турнір для студентів коледжів та технікумів Дніпропетровської області

23 Березня 2012

2.07.2010Випускник 2010
30.06.2010Пропонуємо отримати другу вищу освіту у форматі МВА за спеціальністю МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
18.01.2010Пропонуємо отримати другу вищу освіту у форматі МВА за спеціальністю МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Момот Володимир Євгенійович