In English

 
   

Наукова робота кафедри

Викладачі кафедри проводять науково-дослідницьку роботу за комплексною темою, ДРН 0110U000005 «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження маркетингових стратегій розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем». Співробітники кафедри прийняли участь в 47 науково-практичних конференціях, в т.ч. 26 міжнародних, 17 з яких відбулися в зарубіжних країнах (Польща, Чехія, Болгарія, Словаччина, Росія). Протягом 2011-2012 н.р. за темою опубліковано дві монографії,  33 статті у фахових виданнях України та 1 стаття у фаховому виданні зарубіжних країн (Review of General Management, Румунія).

Щороку кафедрою в рамках «Днів науки» університету проводяться наукові заходи. В березні 2012 року відбулась  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», в якій прийняли участь 204 учасники з вищих навчальних закладів Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Тернополя, Львова, Симферополя, а також представники зарубіжних країн – Італії (University of Turin, Turin ), Кіпру (The Cyprus Institute of Marketing, Nicosia), Чорногорії (University of Montenegro, Podgorica), Республіки Беларусь (Барановичський державний університет, м. Мінськ), Росії (Інститут економічної політики ім. Єгора Гайдара, м. Москва).

Наукові конференції кафедри

Березень 2012 -  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю» (Збірник тез доповідей конференції)

Березень 2011 -  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю»

Квітень 2010 - Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю»

Основні навчальні та наукові публікації співробітників кафедри:
Монографії

  • Тараненко І.В. Інновації та освіта в глобальній економіці знань: Монографія / Тараненко І.В., Красовська О.Ю., Дашевська О.В. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 270 с.
  • Тараненко І.В. Стратегічні підходи в управлінні соціально-економічним розвитком: Монографія / Тараненко І.В., Красовська О.Ю., Дашевська О.В. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 255 с.
  • Маркетингові стратегії розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобалізації: Монографія / І.В. Тараненко та ін. / за ред. І.В. Тараненко. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2010. – 304 с.
  • Конкурентоспроможність економіки України: галузевий і територіальний аспекти: Монографія / І.В. Тараненко та ін. / за ред. І.В. Тараненко. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 236 с.

Навчальні посібники
1. Регіональна економіка. Навчальний посібник /  Тараненко І.В., Дашевська О.В., Литвиненко О.Г., Яременко С.С., Мішустіна Т.С., Охінько О.В. / Київ: Кондор, 2012. – 261 с.
2. Тараненко І.В., Красовська О.Ю. Маркетингові дослідження. Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. - 111 с.
3. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник / Щербина І.М. Тараненко І.В., Шкляєва Г.О., Фесун М.М. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012 - 187 с.
4. Дашевська О.В. Маркетингова політика комунікацій: Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля, 2012. – 80 с.
5. Тараненко І.В., Яременко С.С. Маркетингова товарна політика. Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів.    Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011, - 148 с.
6. Ткаченко Л.В. Промисловий маркетинг. Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів          Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, – Д:  2011. 98 с.

Науково-дослідна робота студентів
В 2011-2012 н.р. студенти під керівництвом викладачів кафедри опублікували 225 наукових робіт, із них 6 статей у фахових виданнях, 219 тез доповідей науково-практичних конференціях, в тому числі 63 тези доповідей на міжнародних конференціях.
У Всесвітній Нобелівській Інтернет – олімпіаді з економіки прийняли участь 7 студентів та 1 аспірант кафедри. Переможцем стала аспірант  Катерина Назаренко, посівши третє місце.
16 студентів взяли участь в щорічному конкурсі Дніпропетровської організації роботодавців «Интеллект, Творчество, Успех», з яких 11 вийшли у фінал та 6 стали переможцями, (перше місце – Ганна Білогорцева, друге місце – Валентина Чешко і Каріна Прокоф’єва, третє місце - Інна Саєнко та Аліна Кірова.
Іван Соловйов та Анастасія Коротка стали переможцями ІV Регіонального студентського фестивалю реклами, який проводився в м. Донецьку в травні 2012 р., посівши друге місце.
На Всеукраїнському конкурсі «Я пишаюсь тим, що я українець!» студентка 2 курсу Зеленська Вікторія зайняла 1 місце у номінації «Фотографія», Рвачов Ігор отримав диплом в номінації «Відео».
Студенти спеціальності Маркетинг активно беруть участь інших олімпіадах та конкурсах: Всеукраїнській олімпіади зі спеціальності Маркетинг, у конкурсі імені І. Ткаченко «Молодь опановує маркетинг» (Українська Асоціація маркетингу, м. Київ), Всеукраїнському конкурсі маркетингових планів (CEUME, м. Київ), у конкурсі студентських робіт з Нобелівської тематики, якій проводиться в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля.

 
 
Yandex.Metrika