In English  
   

Кафедра маркетингу

Мета напряму підготовки фахівців за напрямом «Маркетинг»: підготовка кваліфікованих фахівців для організацій і підприємств усіх галузей економіки, які:

 • володіють  ефективними маркетинговими інструментами для управління попитом на товари і послуги підприємства, створення й підтримки конкурентної переваги на ринку;
 • здатні інтегрувати маркетингові рішення в управління підприємством;
 • озброєні практичними навичками застосування  механізмів маркетингової політики  для досягнення бізнес - цілей підприємства й збільшення вартості бізнесу.

Здійснюється підготовка:

І. За денною та заочною формами навчання:

 • Бакалаврів за напрямом підготовки «Маркетинг», термін навчання - 4 роки;
 • Спеціалістів за напрямом підготовки «Маркетинг», термін навчання – 1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр);

ІІ. За денною та вечірньою (вечірньо-заочною) формами навчання:

 • Магістрів за напрямом підготовки «Маркетинг», термін навчання – 1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр).

ІІІ. За заочною формою навчання «Перепідготовка» (друга вища освіта)

 • Спеціалістів за напрямом підготовки «Маркетинг», термін навчання – 2 роки (на базі повної вищої освіти за всіма спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями – спеціаліст, магістр);

Перспективи працевлаштування випускників:

Фахівець напряму «Маркетинг» після отримання вищої освіти має відповідні професійні вміння і здатний вирішувати проблеми і завдання діяльності:

 • дослідження ринку та вивчення громадської думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розробки нових видів продукції, вивчення громадської думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів);
 • визначення стратегічних завдань і цілей маркетингової діяльності підприємства;
 • обґрунтування та розробка маркетингової політики і стратегії підприємства;
 • обґрунтування та розробка організаційно-економічної маркетингової програми підприємства;
 • прогнозування кон’юнктури внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків;
 • планування довгострокових заходів щодо зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринку;
 • консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги державним і недержавним підприємствам та установам у плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, збирання і обробка інформації для прийняття управлінських рішень);
 • розробка товарного асортименту;
 • розробка бренду (торгової марки) та управління ним (брендинг);
 • розробка цінової політики підприємства;
 • організація системи збуту і просування продукції;
 • розробка і організація рекламної кампанії;
 • формування іміджу підприємства, встановлення зв’язків з громадськістю (PR – Public Relations).

Застосовує знання  в сферах професійної діяльності: на підприємствах різних форм власності, в рекламних та PR агентствах, інвестиційних та страхових компаніях, консалтингових фірмах, підприємствах харчування, банках, туристичних фірмах та агенціях, закладах культури, органах державного управління, навчальних закладах.

Працює за такими видами економічної діяльності:  маркетингова, управлінська, організаційна, сервісна, економічна, інформаційно-аналітична, проектно-дослідна, діагностична, інноваційна, консультаційна – в усіх галузях економіки.

Займає посади: управлінські (директор підприємства, начальник  відділу маркетингу, відділу збуту та інших підрозділів відповідного напрямку діяльності, заступник начальника підрозділу), бренд-менеджер; спеціаліст з маркетингових досліджень, спеціаліст зі збуту; спеціаліст з логістики і товарно-цінової політики; спеціаліст з аналізу та планування маркетингової діяльності; спеціаліст з реклами та PR тощо.

Партнерство  

На кафедрі з 2006 року діє клуб «Маркетолог», Президентом якого є директор маркетингової консалтингової компанії Living & Stone Ігор Чернобельський

Клуб надає можливість безпосереднього спілкування студентів з практикуючими фахівцями-маркетологами та керівниками підприємств, що успішно працюють у реальних ринкових умовах та готові ділитися своїми професійними методиками просування товарів та услуг на ринку.

Дискусії після засідань продовжуються на спеціальній сторінці Клуба в соціальній мережі ВКонтакте.

До роботи клубу запрошуються учні старших класів шкіл міста Дніпропетровська.

Тематика засідань клубу «Маркетолог» в 2011-2012 нр.

26.10.2011

1.Тема «Що ми знаємо про маркетинг», доповідач Є. Нізельнік (студент напрямку маркетинг, 5-й курс, бренд-менеджер компанії EximTextil) 

2. Тема «Історія успіху компанії Apple (Стів Джобс)», доповідач О. Усупова (студентка напрямку маркетинг, 5-й курс, маркетинг-консультант кафе «Миші Бляхера»)

3. Огляд та обговорення рекламних відеороликів - Князєв Є. (студент напряму Маркетинг, 2-й курс)

07.12.2011

1. Тема «PR», доповідач К. Потьомкін (студент 3-го курсу напрямку PR, ДНУ)

2. Тема «Історія успіху компанії Nestle», доповідач М. Фастовець (маркетолог ТМ «Злата»)

3. Огляд та обговорення рекламних відеороликів - Князєв Є.

21.12.2011

1.Тема «Сучасний маркетинг», доповідач Є. Нізельнік (студент напряму маркетинг, бренд-менеджер компанії EximTextil)   

2. Тема «Маркетинг в кондитерській промисловості (на прикладі діяльності компанії  Nestle», доповідач М.Фастовець (маркетолог ТМ «Злата»)

3. Огляд та обговорення рекламних відеороликів - Князєв Є.

 

31.01.2012

1. Тема «Туристичний маркетинг, або як ефективно просувати товари і послуги в галузі в якій обертається 400 млрд. доларів на рік», доповідач - Тимощенко Н.А., власник і директор туристичної агенції «KOMANDIROF-FKA»

2. Тема «Дитячий оздоровчий табір «Аврора »- місце, де збуваються мрії. Історія успіху, доповідач - ст. вихователь ДОТ «Аврора», заслужений працівник туризму України, к.п.н. Сергєєв В.П.

3. Огляд та обговорення рекламних відеороликів - Князєв Є.

29.02.2012

Виїзне засідання (кафе «Миші Бляхера»)

1. «Особливості національного неймінга- байки бувалого», доповідач – В. Стрижикурка, експерт з маркетингу, брендингу; консультант.

2. «Історія успіху кафе « Миші Бляхера », доповідач – О.Буряк, директор кафе «Миші Бляхера»

23.04.2012

Зустріч членів клубу та абітурієнтів-маркетологів із завідувачем кафедри маркетингу, к.е.н.,  доцентом Тараненко І.В.

Міжнародне партнерство:

Викладачі приймають участь у наукових програмах мобільності (конференції, семінари, публікації, дослідження) з метою апробації результатів наукових досліджень, є учасниками міжнародних проектів «TEMPUS». Ведеться співпраця з Університетом Чорногорії (м. Котор) та Кіпрським інститутом маркетингу.

В програмах обміну студентами з Університетом Хотковської (Польща, Варшава) та Університетом Леона Козьмінського (Польща, Варшава) беруть активну участь студенти 3-5 курсів.

Студенти кафедри приймають активну участь у міжнародних фестивалях, конкурсах та волонтерських програмах, зокрема студентка другого курсу Оксана Пархоменко приймає участь в організації заходів з приводу Євро 2012 у якості волонтера. Студентка 5 курсу Лілія Пєнова брала участь у численних конкурсах краси та зайняла третє місце у фестивалі-конкурсі краси серед представниць країн СНД (травень 2012), 2 місце у конкурсі краси серед представниць країн СНД «Морська хвиля – 2012» Ялта, травень 2012, а також посіла сьоме місце серед представниць 28 країн на Конкурсі краси (Домініканська республіка, 2011 р.).

Ведеться активна співпраця з представництвом компанії Microsoft.  Студенти кафедри маркетингу виконували дослідницькі проекти за темами Microsoft в рамках конкурсу “Інтелект. Творчість. Успіх», три студенти (Карина Прокоф’єва, Інна Саєнко, Валентина Чешко стали переможцями.

Доцент кафедри маркетингу О. Ю. Красовська представляла Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля на засіданні членів Європейської Ради з бізнес-освіти, присвяченому питанням впровадження нових технологій в бізнес-освіті, що відбулася 24-27 травня 2012 р. в Барселоні (Іспанія). Це - значний крок до отримання міжнародного визнання Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля та один із напрямів подальшого розвитку інтернаціоналізації наукової, освітньої та дослідницької діяльності.

Дисципліни кафедри

Public relations
Вступ до спеціальності
Маркетингове ціноутворення
Інфраструктура товарного ринку
Маркетинг
Маркетинг послуг
Маркетинг закупівель
Маркетингова політика комунікацій
Маркетингова політика розподілу
Маркетингова товарна політика
Маркетингова цінова політика
Маркетинговий менеджмент
Маркетингові дослідження
Маркетингові комунікації
Економічний механізм маркетингу
Маркетинговий аудит
Поведінка споживачів
Промисловий маркетинг
Реклама і рекламна діяльність
Рекламний менеджмент
Стратегічний маркетинг
Товарна інноваційна політика
Регіональна економіка
Психологія продаж
Основи наукових досліджень
Організація ярмарку виставкової діяльності
Міжнародний маркетинг
Територіальний маркетинг
Маркетинг інновацій
Бренд-менеджмент
Основи маркетингу
Сучасні технології маркетингу та управління продажами
Міжнародні маркетингові стратегії
Маркетингові основи підприємницької діяльності
Управління проектами в маркетингу


Новини кафедри

Перше в новому навчальному році засідання клубу «Маркетолог»

18 Жовтня 2012

27.09.2012Науково-практичні здобутки студентів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: Результати Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт ім. Ігоря Ткаченка «Молодь опановує маркетинг»
25.05.2012Переможці міського конкурсу на кращу науково-практичну роботу «Інтелект-Творчість-Успіх»
25.04.2012Вітаємо переможців IV Регіонального Студентського Фестивалю Реклами !
Ткаченко Володимир Андрійович