In English

 
   

Історія кафедри

Кафедра товарознавства і торговельного підприємництва створена у 1998 р. (наказ № 75-У від 16.06.98 р. про створення кафедри товарознавства та комерційної діяльності, перейменована за наказом № 127-А від 29.05.2007 р.) для забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр (напрям підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво»), спеціаліст, магістр (спеціальність «Товарознавство і комерційна діяльність»).

Значні події:

1998  – за державною ліцензією розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Торгівля».

2002  – одержання сертифікату про акредитацію підготовки бакалаврів за напрямом «Торгівля».

1-ий випуск бакалаврів за напрямом «Торгівля».

Ліцензування підготовки спеціалістів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність».

2003  – одержання сертифікату про акредитацію підготовки спеціалістів за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». Перший випуск спеціалістів.

2008  – одержано ліцензію на підготовку магістрів.

10-річчя кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

5-річчя 1-го випуску.

2009  – перший випуск магістрів денної форми навчання.

2011  – перший випуск магістрів вечірньої форми навчання.

З 2010  – щорічні міжнародні конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств».

 
 
Yandex.Metrika