In English  
   

Кафедра товарознавства і торговельного підприємництва

Кафедра товарознавства і торговельного підприємництва забезпечує викладання спеціальних фахових дисциплін студентам за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво». Крім того, забезпечуються спеціальні курси для напрямів підготовки і спеціальностей «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент».

Фахівець за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» працює на посадах:

 • керівника державної, спільної та приватної, експортно-імпортної установи і підприємства
 • менеджера в оптовій та роздрібній торгівлі непродовольчими і продовольчими товарами
 • бренд-менеджера
 • інспектора-товарознавця
 • товарознавця-логіста
 • товарознавця-аудитора
 • завідувача лабораторією
 • інженера з якості або стандартизації
 • спеціаліста з неруйнівного контролю
 • мерчендайзера тощо.

Організація навчального процесу та основні методи викладання

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Поряд з традиційними методами навчання у вигляді лекцій, семінарських та практичних занять, викладачі кафедри товарознавства і торговельного підприємництва впроваджують інші форми навчання, які спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів та творчого використання знань. Це – рольові ігри, навчальні та контролюючі тести, ситуаційні завдання, комп’ютерні версії курсів тощо. Викладачі спеціальних дисциплін частину занять проводить на торговельних підприємствах, що дає можливість ознайомитися з практикою організації торговельно-технологічних процесів та методами торговельної експертизи.

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах з передовими організаційно-технологічними процесами.

Державна атестація бакалаврів здійснюється шляхом складання комплексного державного екзамену, що охоплює фундаментальні дисципліни професійного циклу (теоретичні основи товарознавства, товарознавство, економіка підприємства, комерційна діяльність, маркетинг, хімія).

Державна атестація магістрів та спеціалістів здійснюється шляхом захисту дипломних робіт.

Професорсько-викладацький склад

Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями – магістр, спеціаліст та бакалавр забезпечують висококваліфіковані спеціалісти: два – доктори наук, сім – кандидатів наук та інші досвідчені викладачі.

Основні видання кафедри

Павлова В.А. Комерційне товарознавство: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко. – К.: Кондор, 2012. – 286 с.

Павлова В.А. Управління торгівлею: регіональний аспект: монографія / В.А. Павлова, Л.Д. Гармидер, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва. – Д.: Вид-во Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 220 с.

Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: управління, оцінка, стратегія: монографія / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, В.М. Орлова, Г.А. Рижкова. – Д: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 352 с.

Гончар Л.А. Комерційна логістика: аспекти теорії та практики: монографія / Л.А. Гончар, В.Г. М’ячин, В.М. Мазур, Л.Д. Титаренко. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2010. – 188 с.

Козлов А.П., Малигіна В.Д. та ін. Товарознавство. Продовольчі товари: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – К.: Вид-во Кондор, 2010. – 730 с.

Павлова В.А. (у співавторстві). Продовольственное зерно: качество и безопасность: монографія. – ДонНУЄТ, 2009. – 778 с.

Титаренко Л.Д. (у співавторстві) Основи експертизи продовольчих товарів: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – К.: Кондор, 2009. – 296 с.

Павлова В.А. (у співавторстві) Біопошкодження рослинних ресурсів і продовольчої сировини: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – К.: Кондор, 2009. – 246 с.

Рижкова Г.А. Електропобутові товари: навчальний посібник / Г.А. Рижкова. – Дн-ськ: Вид-во ДУЕП, 2009. – 160 с.

Козлов А.П., Павлова В.А., Малигіна В.Д. Риба та рибні товари: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – Дн-ськ: Вид-во ДУЕП, 2008. – 280 с.

Титаренко Л.Д., Павлова В.А., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.

Титаренко Л.Д. Сенсорний аналіз: навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) / Л.Д. Титаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 147 с.

Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства / Л.Д. Титаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

Партнерство

Партнерство і співробітництво у сфері наукової, науково-методичної роботи та мобільності студентів і викладачів з кафедрами наступних навчальних закладів:

 • Рейнсько-Вестфальський технічний університет Ахена (Німеччина);
 • Ганноверський університет ім. Г.В. Лейбница (Німеччина);
 • Бухарестський економічний університет (Румунія);
 • Вища школа менеджменту і охорони праці (Польща);
 • Вища школа бізнесу((м. Новий Сонч, Польща);
 • Гродненський  державний університет імені Янки Купали;
 • Білоруський державний економічний університет;
 • Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації;
 • Російський економічний університет імені Г.В. Плеханова;
 • Російський державний торговельно-економічний університет;
 • Саратовський державний соціально-економічний університет;
 • Тюменський державний нафто-газовий університет.

На базі кафедри товарознавства і торговельного підприємництва діє Дніпропетровський осередок Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ). Чотири викладачі кафедри є членами Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).

Участь викладачів кафедри у міжнародних науково-практичних конференціях, друк статей у зарубіжних журналах.

Студенти кафедри приймають участь у соціальній програмі обміну в літній школі та за трудовою програмою мобільності Work and Travel (США).

Досягнення випускників:

Газімагомєдов Ростислав Даніялович, випускник 2003 – директор ТОВ «РОСТ».

Дорошенко Євген Олександрович, випускник 2003 – директор ТОВ «СБстраж».

Стажевський Анатолій Сергійович, випускник 2003 – директор торгово-виробничого підприємства (громадське харчування) (мережі піцерій «Слайд»).

Губенко Наталія Олександрівна, випускниця 2003 – ведучий менеджер мережі супермаркетів «Варус».

Піхун Наталія Анатоліївна, випускниця 2004 – спеціаліст Головного Дніпропетровського обласного управління у справах захисту прав споживачів.

Бурчак Едуард Миколайович, випускник 2006 – генеральний директор ТОВ МФ «Фаворит».

Кузьменко Оксана Василівна, випускниця 2007 – старший викладач, заступник керівника напряму з організації навчального процесу кафедри товарознавства і торговельного підприємництва Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Швагеріна Олена Володимирівна, випускниця 2008 – менеджер з закупок на ТОВ «Омега».

Міхоль Юлія Вікторівна, випускниця 2009 – керуюча супермаркетом «Варус № 6» ТОВ «Омега».

Бакатура Валерія Олександрівна, випускниця 2010 – директор магазину «Matroluxe».

Каппес Ніна Петрівна, випускниця 2011 – директор магазину «Nosovski».

Куценко Тетяна Володимирівна, випускниця 2012 – директор магазину «Інтертоп».

Шульган Ірина Василівна, випускниця 2012 – директор магазину «Naf Naf».

Дисципліни кафедри

Біохімія та фізіологія харчування
Вступ до спеціальності (ТК)
Дослідна робота
Експертиза товарів
Естетика товарів та дизайн
Загальна технологія харчових продуктів
Торговельне підприємництво
Інфраструктура товарного ринку
Комерційна діяльність
Комерційна діяльність посередницьких підриємств
Матеріалознавство та основи технології виробництва споживчих товарів
Мікробіологія
Неруйнівний контроль якості споживчих товарів
Обладнання підприємств
Організація торгівлі
Основи екології та безпеки ТНС
Основи стандартизації, метрології та управління якістю
Охорона праці в торгівлі
Світовий ринок товарів та послуг
Сенсорний аналіз
Сертифікація товарів
Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
Теоретичні основи товарознавства
Товарознавство товарів рослинного і тваринного походження
Товарознавство непродовольчих товарів
Товарознавство пакувальних матеріалів і тари
Товарознавство продовольчих товарів
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва
Фізика та методи дослідження сировини та матеріалів
Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів
Методика викладання
Методологія наукових досліджень
Управління якістю
Патентознавство
Етика бізнесу
Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення
Ідентифікація та фальсифікація товарів
Комерційна логістика
Економіка торгівлі
Товарознавство одягово-взуттєвих товарів
Товарознавство господарчих, будівельних та виробів культурно-побутового призначення
Товарознавство паливно-мастильних матеріалів
Товарознавство продуктів рослинного походження
Товарознавство продуктів тваринного походження
Основи наукових досліджень


Новини кафедри

Третій семінар вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів за темою «Впровадження основ споживчих знань у Державному стандарті освіти з економіки»

30 Жовтня 2012

19.10.2012Засідання клубу «Підприємницька майстерня» - екскурсія на кондитерську фабрику «АВК»
25.09.2012«ОСІННЯ ЩЕДРІСТЬ»
4.04.2012Засідання клубу «Підприємницька майстерня»
Павлова Валентина Андріївна