In English  
   

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

«Соціальна педагогіка»

 

Попит на навчання за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» зумовлений потребою в кваліфікованих фахівцях, які:

 • можуть працювати в різних соціальних організаціях усіх форм власності; освітніх, культурних, наукових, консультаційних установах; підрозділах органів державного та муніципального управління у справах сім’ї, дітей та молоді;
 • володіють новітніми технологіями соціально-виховної, реабілітаційної та корекційної роботи в різних соціумах. 

Ефективну професійну діяльність бакалавра за фахом «Соціальна педагогіка» забезпечує володіння ним навичками діагностичної, профілактичної, посеред-ницької, соціально-терапевтичної роботи з клієнтам різних вікових категорій та соціальних груп.

При цьому необхідне високопрофесійне володіння новітніми соціально-педагогічними технологіями, які надають можливість фахівцям стати конкуренто-спроможними як на регіональному, так і державному рівні.

Бакалавр-соціальний педагог потрібен сьогодні у різних галузях соціального життя:

1) закладах соціального захисту населення;

2) закладах, що відносяться до системи органів внутрішніх справ;

3) закладах освіти (дошкільних, загально-освітніх, спеціальних, дитячі будинки);

4) лікувально-профілактичних медичних закладах та закладах соціальної допомоги;

5) центрах зайнятості та службах сім’ї, дітей та молоді;

6) соціально-реабілітаційних центрах для дітей з обмеженими можливостями, неповнолітніх.

Основні напрямки діяльності психолога

 1. Наукова діяльність в галузі соціальної педагогіки.
 2. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю.
 3. Консультативна робота з надання соціальної допомоги при вирішенні особистісних проблем.
 4. Діагностика індивідуальних відхилень у соціальному розвитку дитини й зумовлених цим соціальних проблем.
 5. Відстоювання прав та інтересів дітей, молоді та координація зусиль різних спеціалістів й організацій, які здатні захистити права дитини.

Фахівець-соціальний педагог отримує професійні знання та формує професійні вміння, які дозволяють вирішувати такі завдання:

 • сприяти адаптації і позитивній соціалізації особистості шляхом допо-моги їй у засвоєнні соціальних норм і цінностей;
 • створювати умови для психологічного комфорту і безпеки дітей та молоді;
 • організовувати та проводити соціально-педагогічну роботу з дітьми та молоддю;
 • діагностувати індивідуальні особли-вості клієнтів з метою визначення пріоритетних напрямів роботи, вияв-лення причин девіації і вибору форм соціально-профілактичної роботи;
 • розробляти методичні матеріали для організації життєдіяльності та дозвілля дітей та молоді за різними напрямами;
 • прогнозувати негативні явища в сім’ї, школі, найближчому соціальному оточенні, виробляти певні моделі соціальної поведінки;
 • виступати посередником між клієнтом і медичними, освітніми, культурними, спортивними, правовими закладами;
 • організовувати та проводити соціально-психологічний, комуніка-тивний тренінг та тренінг особистісного зростання;
 • проводити соціально-терапевтичну роботу з надання допомоги людям, які мають фізичні та психічні вади; неповнолітнім дітям вулиці, дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування.

Дисципліни кафедри

Соціальна педагогіка
Педагогіка
Соціально-педагогічна роота у закладах освіти
Основи педагогічної творчості та педагогічної майстерності
Технології соціально-педагогічної роботи
Технології роботи соціального гувернера
Соціальна робота у сфері дозвілля
Соціально-педагогічна профілактика правопорушень
Методики соціально-виховної роботи
Соціальна молодіжна політика
Основи соціально-правового захисту особистості
Соціальний супровід сім'ї
Основи сімейного виховання
Загальна психологія
Соціальна психологія
Вікова та педагогічна психологія
Психодіагностика
Психологія особистості
Патопсихологія
Диференціальна психологія
Конфліктологія
Основи психологічного консультування
Соціально-педагогічна робота з усвідомленого батьківства
Профілактика та корекція соціальних відхилень


Новини кафедри

Регіональний науково-методичний семінар для викладачів англійської мови «Розширюючи обрії»

13 Квітня 2012

9.04.2012 Вітаємо переможців II туру Всеукраїнської Олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів технічних ВНЗ!
24.02.2012Міжвузівський науково-методичний семінар для викладачів англійської мови «English Teaching Innovations»
16.02.2012Міжвузівський науково-методичний семінар для вчителів англійської мови «English Teaching Innovations»
Волкова Наталія Павлівна