In English

 
   

Наукова робота кафедри

Наукова робота викладачів кафедри зосереджена на виконанні науково-дослідної теми «Обґрунтування стратегій розвитку організацій та підприємств в умовах конкурентного середовища» (спільно з кафедрою менеджменту), яка має державну реєстрацію. Співробітники кафедри виконують розділ «Особистість в конкурентному середовищі». Над виконанням теми працюють всі штатні викладачі, у межах теми виконуються студентські наукові роботи.

16 квітня 2008 р. відбулася І науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні проблеми практичної психології». В конференції взяли участь студенти і молоді вчені Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровського національного університету, Дніпропетровської металургійної академії. На конференції були обговорені нагальні проблеми практичної психології, пов’язані з психологічними проблемами комп’ютерної залежності, подружньої зради, політичного дискурсу, смисложиттєвих орієнтацій сучасних старшокласників тощо. З 2010 р. науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Практична психологія в сучасному вимірі» має статус Міжнародної. У березні 2012 р. пройшла ІІІ Міжнародна конференція, у якій взяли участь 138 молодих науковців з Дніпропетровську, Києву, Миколаєву, Житомиру, а також Великобританії, Канади, Росії. Традиційними для цих конференцій стали майстер-класи, які проводять викладачі кафедри для учасників, а також участь та виступи з доповідями школярів міста та області.

9 лютого 2012 р. за ініціативою кафедри відбувся міжкафедральний науковий семінар «Психологія у сузір’ї наук», в якому взяли участь викладачі кафедр прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, фінансів і банківської справи, менеджменту, загальної і соціальної педагогіки.

У 2011-2012 н.р. викладачі кафедри брали участь у наукових конференціях:

1. VI Международный симпозиум по психодраме, телесно-ориентированной и арт-терапии «Тело-сознание-творчество. Инновационные методы в психотерапии» (Ялта 1-4 июля 2011 р).

2. Проблемы управления качеством образования в гуманитарном ВУЗе: XVI Международная научно-методическая конференція (Санкт Петербург, 28 октября 2011 р).

3. VIIІ Международный симпозиум «Рефлексивные процессы и управление» (Москва, 18-19 октября 2011 г.).

4. І всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології      (Кам'янець-Подільский, 29 червня 2011 р.)

5. Особистість в просторі культури: ІІІ севастопольський міжнародний науково-практичний симпозіум (Севастополь, 17 вересня 2011 р.).

6. Розвиток науки психології та педагогіки в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція (Одеса, 28-29 жовтня 2011 р.).

7. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: Всеукраїнська наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 10-11 листопада 2011 р.).

8. Система роботи ПТОЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого фахівця: Всеукраїнська наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 11-12 листопада 2011 р.).

Потенціал культурології: формування особистості конкурентоспроможного фахівця:  Всеукр. наук.-метод. конф. з міжнар. участю (Севастополь, 21-23 вересня 2011 р.).

9. Актуальні проблеми педагогіки і психології: міжнародна науково-практична конференція (Львів, 7-8 жовтня 2011 р.).

10. Конференции Украинского психоаналитического общества (УПО) (Дніпропетровськ, 17-18 грудня 2011 р.).

10. Друга віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Інтелектуальний потенціал світового розвитку» (Дніпропетровськ, травень 2011 р.).

11. Интеллектуальная дискуссия на тему «Уроки Милоша для Украины» (Дніпропетровськ, 10 жовтня 2011 р.).

12. Міжнародна школа з психоаналізу (Будва, Чорногорія, жовтень 2011 р.).

13. Міжнародний семінар для кандидатів і членів Міжнародної психоаналітичної асоціації (Таллінн (Естонія), лютий 2012 р. ).

На кафедрі працює студентський науковий гурток, на засідання якого запрошуються провідні практичні психологи м. Дніпропетровська.


 
 
Yandex.Metrika