In English  
   

Кафедра практичної психології

Кафедру практичної психології було створено у січні 2007 р. як випускову з напряму «Психологія». Навчання на цим напрямом надає можливість отримати вищу фундаментальну базову освіту із на рівні бакалавра та спеціаліста психології.

Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста спеціальності 6.040100, 7.040101 «Психологія», АВ № 328648 (рішення ДАК від 27 лютого 2007 р. № 65).

Сертифікат про акредитацію з напряму 0401 Психологія, спеціальності 6.040100, 7.040101 Психологія за другим, третім рівнем, НІ-III № 044815 (рішення ДАК від 26 червня 2007 р. № 67).

На кафедрі працюють освідченні викладачі, які поєднують викладацьку, наукову та практичну психологічну діяльність.

Випускник за кваліфікацією «Психолог» підготовлений до професійної діяльності в галузях освіти, науки, медицини, культури, фізичної культури, соціального забезпечення, виробництва, інформаційних технологій, в громадських об’єднаннях.

Спеціаліст з психології може бути призначений для роботи у психологічних службах і центрах, на виробництві, в системі освіти, охорони здоров'я, соціальному секторі на посадах психолога, який здійснює діагностичну, профілактичну і психокорекційну роботу.

Крім того випускник з вищою освітою за напрямом «Психологія», освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст може обіймати посади працівників - виконавців середнього рангу в державних структурах та установах (держадміністрації, відділах відповідних міністерств тощо) та у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі соціальних відносин, у консультативних організаціях, закладах охорони здоров’я тощо.

Невід’ємною частиною підготовки психологів у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля є поєднання досконалого вивчення теоретичних дисциплін, розвитку практичних навичок та оволодіння іноземною мовою, що надає можливість випускникам напряму «Психологія» знайти гідне місце на ринку праці та відчувати себе конкурентноспроможним фахівцем.

Дисципліни кафедри

Етнопсихологія
Вікова психологія
Вступ до спеціальності
Диференціальна психологія
Загальна психологія
Інженерна психологія
Клінічна психологія
Основи психологічного консультування
Основи психологічної практики (практична психологія)
Основи психотерапії
Патопсихологія
Політична психологія
Психодіагностика
Соціальна психологія
Теорія і практика соціально-психологічного тренінгу
Юридична психологія


Новини кафедри

Захист дипломних робіт слухачів програми «Психологія у форматі МВА»

26 Квітня 2012

9.04.2012Вітаємо переможців II туру Всеукраїнської Олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів технічних ВНЗ!
20.03.2012ІIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Практична психологія у сучасному вимірі»
23.02.2012П'ятиріччя кафедри практичної психології