In English

 
   

Історія

Як самостійний підрозділ університету кафедра існує з 1996 року.

За час існування кафедри її назва змінюється декілька разів у зв’язку зі зміною задач:

  • з вересня 1996 року – кафедра німецької мови та перекладу на факультеті ділової іноземної мови Дніпропетровського університету економіки та права (завідувач кафедри – к.ф.н., доц. Воробйов В.Т.) – у зв’язку з підготовкою фахівців з німецької мови та літератури (як основної);
  • з вересня 2003 року – кафедра другої іноземної мови на факультеті міжнародної комунікації Дніпропетровського університету економіки та права (завідувач кафедри – к.ф.н., доц. Воробйов В.Т.) – у зв’язку з переорієнтацією на викладання декількох іноземних мов (німецької, французької, іспанської) як других на факультетах фінансово-економічному, міжнародної комунікації, економіки управління бізнесом;
  • з вересня 2008 року – кафедра романо-германських мов на факультеті міжнародної комунікації Дніпропетровського університету економіки та права (завідувач кафедри – к.п.н., доц. Давиденко Ю.Є.) – у зв’язку з ускладненням задач, які стоять перед кафедрою, а саме: розширенням міжнародних зв’язків кафедри, викладанням німецької як основної мови на економічних напрямах, підготовкою студентів до складання міжнародних тестів-іспитів з усіх мов, що викладаються кафедрою;
  • з лютого 2009 року – кафедра іноземної філології в Інституті міжнародної комунікації Дніпропетровського університету економіки та права (завідувач кафедри – д.ф.н., доц. Ніконова В.Г.) – у зв’язку з ліцензуванням діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо збільшення ліцензованого обсягу прийому з галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія: Мова та література (англійська);
  • з вересня 2010 року - кафедра романо-германських мов як загально університетська кафедра для підготовки студентів з других іноземних мов (французької, німецької та іспанської) різних напрямів підготовки: Переклад та Міжнародна економіка та латинської мови для напрямів підготовки Переклад та Право Дніпропетровського університету економіки та права (завідувач кафедри – к.п.н., доц. Давиденко Ю.Є.)

 
 
Yandex.Metrika