In English

 
   

Секція французької мови

Секція французької мови представлена чотирма викладачами кафедри, а саме: к.п.н, доц. Давиденко Ю.Є., ст.викл. Ратомська Л.В., викл. Хабарова Н.А., викл. Якименко Г.О.; керівник секції – ст. викл. Ратомська Л.В.

Викладачі секції французької мови викладають дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (французької)», «Переклад другої іноземної мови (французької)» та «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французької)» для студентів Інституту міжнародної комунікації, «Другу іноземну мову (французьку)» для студентів напряму підготовки «Економіка і підприємництво» та ведуть факультативні курси з підготовки до складання міжнародних тестів-іспитів з володіння французькою мовою DELF-DALF для всіх студентів університету.

В Дніпропетровському університеті економіки та права французька мова вивчається як друга починаючи з 2000 року, але за ці декілька років багато наших студентів та випускників не тільки отримали знання, які продиктовані навчальними планами, але й підтвердили їх високий рівень під час складання міжнародних тестів-іспитів DELF-DALF, які проводяться кожного року у Французькому центрі Alliance Fran?aise м.Дніпропетровська (починаючи з 2003 року сертифіковані іспити на знання французької склали понад 60 студентів).

Починаючи з моменту викладання в університеті французької мови як другої іноземної викладачами секції здійснюється велика робота з розробки навчальних і робочих програм, методичних матеріалів, навчальних посібників з метою забезпечення студентів університету необхідними навчальними матеріалами. Так, протягом останніх років бібліотека університету поповнилась декількома друкованими виданнями, авторами яких є викладачі секції французької мови:

 • Міхальков Я.В., Давиденко Ю.Є., Виселко А.Д. Langue de conf?rence: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2008. – 180с.(гриф МОН України)
 • Youlia Davydenko, Jakov Mikhalkov. LE FRAN?AIS DU SECR?TARIAT: Навчальний посібник (у двох частинах.) – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2005. – 230 с. (гриф Міносвіти)
 • Хабарова Н.А. Тексти з економіки для студентів, які вивчають ділову французьку мову: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2005.
 • Давиденко Ю.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французької)»
  / Ю.Є. Давиденко. – Видання 2-е, переробл. та доп. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 62 с.
 • Давиденко Ю.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Методика розроблення та використання комп'ютерних програм для формування іншомовних мовленнєвих граматичних навичок та тестування цих навичок» / Ю.Є. Давиденко. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002. – 32 с.
 • Davydenko Y.Е. Pr?paration au DELF A1-A2: Навчально-методичний посібник для студентів, що вивчають французьку мову. – У ІІ ч. ( ел. вар). – Д.: ДУЕП, 2008. – 90 с.

Ці підручники, навчальні та методичні посібники були і є невід’ємною складовою навчального процесу. Робота над новими підручниками, конспектами лекцій та словниками продовжується і сьогодні.

У жовтні 2005р. була проведена Презентація підручника LE FRAN?AIS DU SECR?TARIAT – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2005. – 230 с. (гриф МОН України) (автори Ю.Є.Давиденко та Міхальков Я.В.) на 27 ТВ каналі ДУЕП у присутності директора Ал’янс Франсез пана І.Шіттерера, проф. Момота В.Є., пані Гронської Г.В. (медіа центр), Дніпропетровськ, 27 ТВ канал.

У грудні 2006 цей підручник отримав Диплом фонду соціального захисту та підтримки науковців України та зайняв І місце у УІ обласному міжвузівському конкурсі на кращі наукові, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання у номінації «Навчальний посібник».

Починаючи з 2002 р. викладачами французької мови кафедри іноземної філології налагоджено зв’язки з Alliance Fran?aise, Institut Fran?ais de l’Ukraine, Campus France, Франко-українським центром співробітництва у галузі вищої освіти та науки при Посольстві Франції в Україні (лекції, заходи, пов’язані з проведенням «Французької весни, лінгвістичне стажування).

Протягом останніх трьох років неодноразово до університету запрошувались офіційні представники Alliance Fran?aise та Campus France з інформацією про можливості отримання студентами та випускниками університету стипендій на навчання у вищих навчальних закладах Франції.

Те, що рівень підготовки студентів з французької мови на кафедрі іноземної філології досить високий, свідчать факти неодноразової участі студентів у лінгвістичних стажуваннях у Франції. Знання, які отримують студенти ДУЕП, є достатніми для їх навчання за програмами MASTER. Так, у 2009 році випускниця напряму «Переклад» Арзуманян Маріанна, яка отримала влітку диплом бакалавра, після проходження співбесід у французькій амбасаді та Католицькому університеті м. Ліон (Франція) вже почала навчання по одній з програм MASTER з філології.

Викладачі французької мови постійно вдосконалюють свої професійні навички. Так, доц. Давиденко Ю.Є. у 2003 році пройшла лінгвістичне стажування у Франції (Сен-Жермен-ан-Ле). Всі викладачі секції беруть участь у різноманітних тренінгах, семінарах, які організують Alliance Fran?aise, Institut Fran?ais, посольство Франції в Україні спільно з Міністерством освіти України:

 • Методичний семінар для викладачів вищої школи (посольство Франції спільно з видавництвом DIDIER. «Nouvelles tendances de la didactique du fran?ais langue ?trang?re» Місце проведення – Дніпропетровськ, Альянс Франсез, червень 2010
 • Методичний семінар для викладачів вищої та середньої школи («Альянс Франсез» спільно з кафедрою французької філології ДНУ). Місце проведення – Дніпропетровськ, квітень, 2010
 • Методичний семінар для викладачів вищої та середньої школи («Альянс Франсез» спільно з кафедрою французької філології ДНУ). Місце проведення – Дніпропетровськ, квітень, 2009
 • Семінар коректорів незалежного тестування з іноземних мов (посольство Франції в Україні спільно з Міністерством Освіти Україні). Місце проведення – м. Київ, листопад 2008 р.
 • Семінар коректорів незалежного тестування з іноземних мов (посольство Франції в Україні спільно з Міністерством Освіти Україні). Місце проведення – м. Київ, травень 2008 р.
 • Семінар «Новітні технології навчання» при «Альянс Франсез» м. Дніпропетровська. Місце проведення – м. Дніпропетровськ, 2007 р.
 • Семінар «Новітні технології навчання» при «Альянс Франсез». Місце проведення – м. Дніпропетровськ, 2005 р.

Французькою секцією кафедри проводиться робота у рамках науково-дослідної теми кафедри «Інтенсифікація навчання другої іноземної мови». За час існування секції написано більше 40 наукових статей у фахових виданнях, де освітлюються наукові дослідження, проекти у рамках науково-дослідної теми

 • e-mail проект з електронного листування на рівні студентів та викладачів французької секції кафедри. Trent University (Canada); реалізатор проекту – доц. Ю.Є.Давиденко);
 • робота з укладання мовних програм з викладання французької мови для сертифікації в UNICERT LUCE (Мовний центр Братиславського економічного університету);
 • робота з укладання мовного портфелю з другої іноземної мови (французької) для студентів-філологів.

Викладачі секції французької мови – постійні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій:

2010

 • Давыденко Ю.Е., Хабарова Н.А. 2я Международная научная конференция «ФРАЗЕОЛОГИЯ, ПОЗНАНИЕ И КУЛЬТУРА» - Белгород, Россия. Белгородский национальный универстет, 7-9 сентября 2010г.
 • Давиденко Ю.Є. Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки». Харків, харківський національний університет ім.. В.Н.Каразіна, 3-4 червня 2010 р.
 • Давиденко Ю.Є., Хабарова Н.А. ІХ международная научная конференция «Международные коммуникации: научные школы и современные направления лингвистических исследований» , Алушта, 24-27 мая 2010
 • Давиденко Ю.Є., Хабарова Н.А. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної» Полтава, Полтавський університет економіки та торгівлі, 14-15.05.10.
 • Давиденко Ю.Є., Хабарова Н.А. ІV Міжнародна науково-практичної конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» Кіровоград, КДПУ ім.. В.Вінниченка 18-19.03.10.
 • Давиденко Ю.Є., Ратомська Л.В., Якименко Г.О. ХІV Міжнародна конференція «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» ДНУ., 20-21 квітня, Дніпропетровськ
 • YULIA DAVYDENKO, USING TV TO TEACH FOREING LANGUAGES// Kvalita jazykoveho vzdelavania na univerzitach v Europe // Bratislava, 24-25 juin 2010

2009

 • Давыденко Ю.Е., Якименко Г.О. The 3d International Scholary Conference «Teaching General and Buisness English in Eastern Europe: Why and How». – Dnipropetrovsk, 2009.
 • Хабарова Н.А..III всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’яни: історія, мова, культура. – Д. Наука і Освіта, 2005.
 • Хабарова Н.А. Міжнародна конференція «Міжкультурні комунікації». Алушта, 23-26 травня, 2009.
 • Хабарова Н.А. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми фразеології». Сімферополь, 24-27 вересня, 2009.

2008

 • Давиденко Ю.Е. “International Symposium, Quality Assurance of Language Programs at European Higher Education Institutions II Under the Auspices of Cercles”), Bratislava, 5-6 June 2008р.
 • Давиденко Ю.Е., Хабарова Н.А. Міжнародна наукова конференція «Освітня цивілізація: проблеми становлення і трансформації», ДУЕП, 2008р.
 • Давиденко Ю.Е. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», 5-6 июня 2008р, Харків.
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищий школі» Донецьк, червень 2008р.

2007

 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та дидактичні особливості викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі» 2007, Львів - С.23-24.
 • ХІІІ Міжнародна конференції «Франція та Україна, Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» ДНУ, 2007.

2006

 • Міжнародна наукова конференція «Навчання ділової іноземної мови у Східній Європі: для чого та як.» – Ялта, Україна, 19-20 травня 2006р.
 • Міжнародна конференція «Франція та Україна, Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» ДНУ, 2006.

2005

 • Міжнародний форум «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції» Київ, 2005
 • VII Міжнародна конференція «Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей» 7-8 квітня 2005р.,Київ, 2005
 • 8 міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта-2005» 7 –21 лютого 2005р.
 • Міжнародна конференція «Французька мова і культура в контексті сучасності»,Київ, КНУ ім.. Шевченка, 2005.
 • ХІ Міжнародна конференція «Франція та Україна, Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». – Дніпропетровськ: ДНУ. 2005.
 • III всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’яни: історія, мова, культура.» – Д. Наука і Освіта, 2005.

2004

 • 10 Міжнародна конференція «Франція та Україна, Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». – Дніпропетровськ: ДНУ. - 2004.
 • Міжнародна наукова конференція «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як.» – Дніпропетровськ, Україна, 14-15 травня 2004р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Нові горизонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики» 25-26 листопада .- ДНУ. - 2004р
 • Регіональна наукова конференція «»Інноваційні технології у теорії та практиці викладання іноземних мов» 15-16 грудня 2004р. - ДНУ.
 • VII міжнародна науково-практична конференція «Наука і Освіта 2004».

2003

 • 6-а Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта»-2003.-Дніпропетровськ
 • 9 Міжнародна конференція «Франція та Україна, Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» – Дніпропетровськ: ДНУ. 2003
 • Всеукраїнська науково-практичної конференції «Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках». – Дніпропетровськ, 2003.

Викладачі секції – керівники студентських наукових робіт, які щорічно представляються на Міжвузівські студентські науково-практичні конференції «Молодь України в контексті між культурної комунікації.

Французькою секцію кафедри проводиться робота, яка стосується розширенню міжнародних контактів та мобільності студентів, підвищенню їх мотивації до навчання завдяки широкого колу позааудиторної роботи. Так, наприклад,

 • у 2009-2010 н.р. був залучений завдяки зв’язкам з Альянс франсез французький спеціаліст Жан-Поль Брікар для викладання курсу лінгвокраїнознавства країн другої іноземної мови (французької) на ІІІ курсі напрямку «Переклад»
 • кожного року проводяться зустрічі зі студентами 4-5 курсів, які вивчають французьку мову, з представниками Campus France для проведення пізнавальної бесіди про можливості отримання грантів для навчання у вищих навчальних закладах Франції
 • щорічно проводяться зустрічі студентів з представниками торговельних підприємств Франції (Salon de l’?tudiant)
 • в рамках позаудиторної роботи студенти з викладачами відвідують лекції Клубу Альянс Франсез та кіносеанси документального французького кіно з наступним обговоренням фільмів («Le mois du Film Documentaire», Міська бібліотека)
 • було проведено засідання літературної вітальні, присвячене творчості Ромена Гари, з запрошенням членів літературного клубу міської бібліотеки та клубу «Пам'ять» (ескадріл’я Нормандія Неман) «A la travers?? des fronti?res», 2008р.
 • проведена організаційна робота з підготовки та проведення Нобелівської Інтернет-олімпіади (підготовка перекладів інформаційних листів, розповсюдження інформації серед студентів франкомовних країн)
 • розпочата робота з налагодження зв’язків з університетом м. Монпел’є (Франція) для подальшої співпраці.

 
 
Yandex.Metrika