In English

 
   

Секція німецької мови

Секція німецької мови представлена шістьма викладачами кафедри, а саме: доц. Міхальков Я.В., к.іст.н. Берестень О.Є., ст.викл. Міхлик О.О., ст.викл. Багрова Н.М., ст. викл. Борисевич І.П., ст.викл. Радаєва Г.Д., керівник секції – ст. викл. Багрова Н.М.

Викладачі секції німецької мови викладають дисципліни « Практичний курс другої іноземної мови (німецької)», «Переклад другої іноземної мови (німецької)» та «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (цімецької)» для студентів Інституту міжнародної комунікації, а також «Другу іноземну мову (німецьку)» для студентів напряму підготовки «Економіка і підприємництво» та ведуть факультативні курси з підготовки до складання міжнародних тестів-іспитів з володіння німецькою мовою ДААД для всіх студентів університету.

Від дня заснування кафедри викладачами секції здійснена велика робота з розробки навчальних і робочих програм, методичних матеріалів, навчальних посібників, словників з метою забезпечення студентів університету необхідними навчальними матеріалами. Починаючи з 1995 року бібліотека університету постійно поповнюється друкованими виданнями, авторами яких є викладачі секції німецької мови.

 • Міхальков Я.В. Пособие по страноведению. – Д:, ДУЕП, 1995.
 • Міхальков Я.В., Іванова І.В. Изучаем экономику на немецком языке. – Д.:, ДУЕП, 1996.
 • Воробьов В.Т., Міхальков Я.В. Нове та складне у німецькій граматиці. – Д:, ДУЕП, 1999.
 • Воробьов В.Т., Міхальков Я.В. Збірник вправ з граматики німецької мови. – Д:, ДУЕП, 1999.
 • Воробьов В.Т., Міхальков Я.В. Німецька лексика в синонімах і антонімах – Д:, ДУЕП, 1999.
 • Воробьов В.Т., Міхальков Я.В., Міхлик О.О. Немецко-русский словарь фінансово-экономических терминов. – Д:, ДУЕП, 2001.
 • Воробьов В.Т., Багрова Н.М., Міхальков Я.В. Ділове листування німецькою мовою». – Д:, ДУЕП, 2002.
 • Воробьов В.Т., Косинська І.П., Турчак О.М. Граматичні основи перекладу німецьких фахових текстів. – Д:, ДУЕП, 2005.
 • Воробьов В.Т., Багрова Н.М., Борисевич І.П., Міхлик О.О. Немецкий язык для переводчиков в сфере деловой коммуникации– Д:, ДУЕП, 2007.
 • Берестень О.Є. Починаємо вивчати німецьку. – Д:, ДУЕП, 2008.
 • Берестень О.Є. Тексти з економіки. – Д:, ДУЕП, 2008.

Ці підручники, навчальні та методичні посібники були і є невід’ємною складовою навчального процесу. Робота над новими підручниками продовжується і сьогодні.

Викладачі секції постійно вдосконалюють свої професійні навички,беручі участь у різноманітних тренінгах, семінарах, конференціях. Особливо слід підкреслити важливість тих заходів, що організує DAAD (Німецька служба академічних обмінів), та Гёте Інститут (м. Київ). Двічі, у 2002р. та 2008р,, такі семінари були проведені на базі університету, за активної участі викладачів секції німецької мови.

Починаючи з 2007р. викладачами німецької мови кафедри іноземної філології налагоджено зв’язки з DAAD (Німецька служба академічних обмінів). Протягом останніх трьох років неодноразово до університету запрошувалась офіційний представник цієї організації Дамар Венцель з інформацією про можливості отримання студентами та випускниками університету стипендій на навчання у вузах Німеччини.

07.10.09 у залі Нобелівських лауреатів відбулася зустріч студентів університету з новим представником DAAD Ант’є Крюгер, яка доповіла про можливості у цьому навчальному році отримати стипендії DAAD та поїхати навчатися у Німеччину.

Відгук керівництва університету знайшло прохання викладачів кафедри про запрошення через DAAD спеціалістів з Німеччини. У 2008 р. на кафедрі іноземної філології працював асистент викладача Мартін Штрігель, у 2009 р. на запрошення прибула асистент викладача Анна Брод.

Незважаючи на те, що німецька мова в ДУЕП вивчається як друга іноземна, багато студентів та випускників уныверситету мають не гірші знання, ніж ті, котрі вивчали чи вивчають німецьку як першу іноземну мову. Те, що рівень підготовки студентів з німецької мови на нашій кафедрі досить високий, свідчать деякі факти:

 • з 2006 р. за кордоном навчаються дві наші випускниці: Вікторія Лиходєд - в університеті м. Майнц у Німеччині за спеціальністю «Соціологія та англістика» та Ксенія Корсун – в Австрії у Віденському технічному університеті за спеціальністю «Економіка»
 • 20.11.07 п’ять студенток ІІІ курсу ІМК склали екзамен на сертифікат ДААД: рівень В2.
 • у тому ж році студентка ІІІ курсу ІМК Яніна Щемелініна виграла грант ДААД на стипендію на літні курси німецької мови в м. Гамбург, Німеччина
 • 2 червня 2008р. студент ІV курсу ІМК Євген Анікевич склав іспит в Гете-інституті та отримав сертифікат рівня С2.
 • з 2008 р. в Ганноверському університеті навчається за спеціальністю «Event-management» наша випускниця Олександра Дришлюк
 • п’ятикурсниці ІМК Станіслава Подлесська та Яніна Щемелініна влітку 2009 р. в Києві в Гете-інституті успішно склали іспит та отримали сертифікати за рівнем С1
 • влітку 2009 р. дві випускниці університету отримали стипендії ДААД на проходження літніх курсів у Німеччині: Ганна Ряба – в липні у Лейпцизькому університеті та Ольга Очеретяна – в серпні-вересні в університеті у м.Галле
 • п’ятикурсниця Дар’я Шатун у серпні-вересні 2009 р. працювала у складі волонтерської міжнародної групи в Німеччині, у селищі під Берліном.

 
 
Yandex.Metrika