In English

 
   

Секція іспанської мови

Секція іспанської мови представлена чотирма викладачами кафедри, а саме: ст. викл. Онищенко М.Ю., ст. викл. Нестеренко О.А. (за внутрішнім сумісництвом), викл. Заєць О.С. та викл. Плющай О.О.; керівник секції – викл. Заєць О.С.

Викладачі секції іспанської мови викладають дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (іспанської)», «Переклад другої іноземної мови (іспанської)» та «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (іспанської)» для студентів Інституту міжнародної комунікації, «Другу іноземну мову (іспанську)» для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» та ведуть факультативні курси з підготовки до складання міжнародних тестів-іспитів з володіння іспанською мовою DELЕ для всіх студентів університету.

У Дніпропетровському університеті економіки та права іспанська мова вивчається як друга починаючи з 2000 року, і за цей період багато наших студентів та випускників не тільки отримали знання, які продиктовані навчальними планами, але й підтвердили їх високий рівень під час складання міжнародних тестів-іспитів DELЕ, які проводяться кожного року в україно-іспано-латиноамериканському центрі м. Дніпропетровська (починаючи з 2003 року сертифіковані іспити на знання іспанської склали близько 40 студентів).

З початку викладання в університеті іспанської мови як другої іноземної, викладачами секції здійснюється велика робота з розробки навчальних і робочих програм, впроваджуються аутентичні іспаномовні підручники з метою забезпечення студентів університету необхідними сучасними навчальними матеріалами.

Викладачі іспанської мови кафедри іноземної філології тісно співпрацюють з україно-іспано-латиноамериканським центром м. Дніпропетровська, університетом м. Пуебла (Мексика), а ст. викл. Нестеренко О.А. є також екзаменатором міжнародної екзаменаційной комісії (Інститут Сервантеса, Мадрид, Іспанія) по прийому іспитів DELE (рівень А1) та членом міжнародної екзаменаційной комісії (Інститут Сервантеса, Мадрид, Іспанія) по прийому іспитів DELE (рівні В1-С1).

Про зацікавленість у вивченні іспанської мови та високий рівень підготовки на кафедрі іноземної філології свідчить успішне навчання студентів (Козлової В. – 2007 р., Федорик М. – 2008 р.) у літніх мовних школах Іспанії (м. Малага).

Викладачі іспанської мови постійно вдосконалюють свої професійні навички. Так, ст. викладачі Нестеренко О.А. (у 2003 р.) та Онищенко М.Ю. (у 2004 р.) виграли міжнародний гранд та пройшли методико-лінгвістичне стажування у літній мовній школі для викладачів іспанської мови як іноземної у м. Мадрид (Іспанія).

Всі викладачі секції беруть участь у різноманітних курсах, тренінгах, семінарах, які організують Інститут Сервантеса, посольство Іспанії в Україні спільно з Міністерством освіти України:

 • Курси підвищення педагогічної та методичної кваліфікації викладачів іноземних мов – Дніпропетровськ, 2009 р.
 • Курси з дидактики викладання іспанської мови як іноземної за участю лекторів Інституту Сервантеса (Іспанія) – Київ, Київський Національний університет ім. Т. Шевченка, 2009 р.
 • Курси з методики навчання іноземних мов – Київ, Національний лінгвістичний університет, 2008 р.
 • Семінар за участю пана О. Серольяса Хілі «Los Talleres de Formacion Metodologica de profesores y maestros de espa?ol como lengua extranjera» – Дніпропетровськ, 2008 р.
 • Семінар «Сучасні технології навчання іноземних мов» – Дніпропетровськ, 2008 р.
 • Семінар «Підготовка проектів міжнародного співробітництва університетів та пошук фінансування для вузівських міжнародних проектів і програм» – 2007 р.

Викладачі секції іспанської мови мають близько 50 наукових публікацій у різних виданнях, є постійними учасниками міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій:

2009

 • Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти», Львів, Національний університет ім. І. Франка, 2009 р.
 • The 3d International Scholary Conference «Teaching General and Buisness English in Eastern Europe: Why and How». – Dnipropetrovsk, 2009р..

2008

 • ХІІІ Міжнародна конференція «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» Дніпропетровськ, 2008 р
 • Міжвузівська конференція іспаністів за участю представників інституту Сервантеса (Іспанія). Дніпропетровськ, 2008р.
 • V Міжнародна наукова конференція «Освітня цивілізація: проблеми становлення і трансформації», Дніпропетровськ, 2008 р.
 • ХIІ Міжнародна науково-практична конференція «Преподавание языков в вузе на современном этапе. Межпредметные связи» Харків, 2008 р.
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищий школі» Донецьк, 2008р.

2007

 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та дидактичні особливості викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі» Львів, 2007 р.
 • УІ Міжнародна наукова конференція «Межкультурные коммуникации: стратегии образования и методика обучения языкам», Алушта, 2007 р.
 • Міжнародна конференція з методики викладання іноземних мов «Лінгвосаміт 2007: Комунікація культур в Європі, яка об’єднується» Словакія, м. Тренчін, 2007 р.
 • Міжнародна конференція з методики викладання іноземних мов, Польща, м. Катовіц 2007 р.

2006

 • Міжнародна наукова конференція ”Навчання ділової іноземної мови у Східній Європі: для чого та як. – Ялта, Україна, 2006р.
 • ХІІ Міжнародна конференція «Франція та Україна, Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» ДНУ, 2006р.

2005

 • Міжнародний форум «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції» Київ, 2005р.
 • VII Міжнародна конференція «Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей» Київ, 2005р.
 • ХІ Міжнародна конференція «Франція та Україна, Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур», Дніпропетровськ, 2005р.

2004

 • Х Міжнародна конференція «Франція та Україна, Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур», Дніпропетровськ:, 2004р.
 • Міжнародна наукова конференція «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як», Дніпропетровськ, 2004 р.
 • Регіональна наукова конференція «Інноваційні технології у теорії та практиці викладання іноземних мов» , Дніпропетровськ, 2004р.

2003

 • ІХ Міжнародна конференція «Франція та Україна, Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур», Дніпропетровськ, 2003р.
 • Всеукраїнська науково-практичної конференції «Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках», Дніпропетровськ, 2003р.

Викладачі секції – керівники студентських наукових робіт, які щорічно представляються на міжнародні та Всеукраїнські міжвузівські студентські науково-практичні конференції, а саме «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», VII міжнародна наукова студентська конференція, присвячена Європейському Дню мов «EUROLANGUAGES 2009 - INNOVATION AND DEVELOPMENT».

Починаючи з 2007 року, студенти інституту міжнародної комунікації, беруть участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови та демонструють досить високі результати.

 
 
Yandex.Metrika