In English

 
   

Наукова робота кафедри

     Наукова діяльність

      Викладачі кафедри політології, соціології та гуманітарних наук працюють в рамках кафедральної теми «Дослідження процесів політичної стратифікації в країнах світу та Україні» (державний реєстраційний номер 011U002616). Науково-дослідна робота викладачів, з врахуванням їх власних наукових інтересів, ведеться в таких напрямках:

 • соціологічні та маркетингові дослідження соціальних механізмів управління та функціонування громадської думки
 • проблеми гуманізації вищої освіти
 • проблеми перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для економіки і підприємництва
 • проблеми трансформації психології особистості (молоді) в нових соціальних умовах
 • вивчення процесів політичної стратифікації в країнах світу та Україні, формування позитивного міжнародного іміджу України тощо

Одним з найважливіших напрямків діяльності кафедри є залучення до науково-дослідної роботи студентства. Воно здійснюється в наступних формах:

 • повсякденна наукова робота із студентами викладачів кафедри
 • проведення студентської науково-пізнавальної конференції (щорічно, у квітні)
 • робота студентського наукового гуртка «PR-технології в бізнесі»
 • робота політологічного гуртка «Політичні доктрини і антропологічний вимір глобалізації»
 • робота психологічного гуртка «Психологічна група розвитку особистості»

Організація прикладних соціологічних, маркетингових досліджень викладачів кафедри здійснюється на базі Центру маркетингових і соціологічних досліджень.

Підручники і посібники

 • Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. -К.: ЦНЛ, 2003. - 387 с.
 • Полторак В.А. Социология обшественного мнения: Учебное пособие. - К.: Центр СОЦИОПОЛИС, 2000. - 264 с.
 • Полторак В.А. Политический маркетинг: Учебное пособие. - Днепропетровск: ДАУБП, 2001. - 96 с.
 • Полторак В.А. РR в бизнесе: Конспект лекций. - Днепропетровск: ДУЭП, 2005. - 112 с.
 • Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2003. - 240 с.
 • Політичний маркетинг: сутність, функції, проблеми використання // за ред. В.А. Полторака, Дн-ськ: Вид-во ДУЕП, 2010. – 152 с.
 • Соціологія політики: енциклопедичний словник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2009.
 • Прошин Д.В. Паблик рилейшнз в международных отношениях: Конспект лекций. Днепропетровск: ДУЭП, 2005. - 96 с.

Та інші навчальні посібники на паперових та електронних носіях з дисциплін: «Логіка», «Етика та естетика», «Психологія та етика ділових відносин», «Соціологія», «Філософія» та ін.

   
 
 
Yandex.Metrika