In English

 
   

Третій Всесвітній Нобелівський Економічний Конгрес

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ РУМУНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

МІЖНАРОДНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ


 

ПРОГРАМА

Третього Всесвітнього Нобелівського
економічного конгресу
«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

16–19 травня 2012 року

 Дніпропетровськ
2012

Програмний комітет Третього Всесвітнього
Нобелівського економічного конгресу


 Холод Б.І. - Ректор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор, голова правління Благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля» – голова (Україна)

Геєць В.М. - Директор Державного університету «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», доктор економічних наук, професор, академік НАН України – співголова (Україна)

Грінберг Р.С. - Директор Інституту економіки РАН, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Російської академії наук – співголова (Росія

Задоя А.О. - Перший проректор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор – вчений секретар (Україна)

Агеєв О.І. - Генеральний директор Інституту економічних стратегій, доктор економічних наук, професор (Росія)

Богомолов О.Т. - Доктор економічних наук, професор, академік Російської академії наук (Росія)

Драшкович В. - PhD, професор Чорногорського університету (Чорногорія)

Довбенко М.В. - Директор інституту відкритої політики, доктор економічних наук (Україна)

Заман Г. - Доктор наук, професор, член-кореспондент Румунської академії  (Румунія)

Звєряков М.І. - Ректор Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна)

Єрмолаєв А.В. - Директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України (Україна)

Кузик Б.М. - Директор Інституту економічних стратегій РАН, доктор економічних наук, професор, академік Російської академії наук (Росія)

Момот В.Є. - Завідувач кафедри Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор   (Україна)

Нуреєв Р.М. - Ординарний професор Державного університету «Вища школа економіки», доктор економічних наук (Росія)

Павленко А.Ф. - Ректор Київського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України (Україна)

Павлова В.А. - Проректор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор (Україна)

Стігліц Д. - Професор Колумбійського університету, лауреат Нобелівської премії (США)

Сабден О.С. - Директор Інституту економіки Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан, доктор економічних наук, професор (Казахстан)

Тютюнник В.М. - Президент Міжнародного нобелівського інформаційного центру, доктор технічних наук, професор (Росія)

Шлюсарчик Б. - Завідувач кафедри Радомського технічного університету, доктор економічних наук, професор (Польща)

Яковець Ю.В. - Доктор економічних наук, професор, академік Російської Академії природничих наук, заслужений діяч науки РФ (Росія)

 

Місце проведення Конгресу:
Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна В.І. Леніна, 18,
Дніпропетровський університетімені Альфреда Нобеля

 

Програма Конгресу

16 травня 2012 р.

8.00 – 12.00    Заїзд та розміщення учасників Конгресу

14.00 – 18.00  Культурна програма

(за вибором учасників, додаток 2)

17 травня 2012 р.

Хол Палацу студентів

8.30 – 9.30      Реєстрація учасників Конгресу

Меморіально-парковий комплекс «Планета Альфреда Нобеля»

9.30 – 10.00    Вручення нагород переможцям Другої Всесвітньої Нобелівської Інтернет-олімпіади з економіки

Актова зала Палацу студентів

10.00 – 10.30  Відкриття конгресу, вітання учасників

Вступне слово ректора Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., професора Б.І. Холода

Вітання учасників почесними гостями Конгресу

Пленарне засідання І

10.30-11.30   Доповіді та виступи учасників

           ГеєцьВ.М., д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України (Україна)

Інноваційність як чини кекономічного прогресу

           Глазьєв С.Ю., д.э.н., профессор, академик Российской академии наук, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС (Россия)

Возможности опережающего развития СНГ в рамках Евразийского интеграционного проекта         

          Kolodko Grzegorz W., PhD, full professor Transformation, Integration and Globalization Economic Research – TIGER Kozminski University (Poland)

Economic Crisis or Crisis of Economics?

         Задоя А.О., д.е.н., професор, перший проректор Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (Україна)

«Нова індустріалізація» в контекст істратегічних цілей України

         Ясинский В.А., начальник аналитического управления, член правления ЕАБР (Россия)

Макроэкономические эффекты Единого Экономического пространства

 

11.30 – 12.00                        Кава-брейк

12.00 – 13.30            Продовження пленарного засідання          

           Клепач А.М., к.э.н., заместитель главы Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации  (Россия)

Долгосрочная стратегия инновационного развития и барьеры сырьевой зависимости

           Zaman G., PhD, Prof., Corresponding member of Romanian Academy (Romania)

Some Theoretical and Practical Challenges Applied to the Economic Crisis In Romania

           Плотников А.В., д.э.н., профессор, заслуженный экономист Украины,  глава подкомитета по вопросам международной экономической политики Верховной Рады Украины (Украина)

Международное развитие Украины в контексте глобальных кризисных явлений

         Акаев А.А. д.т.н., профессор, иностранный член РАН,  главный научный сотрудник Института математических исследований сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия)

О стратегии интегрированной модернизации экономики России до 2025 года

           Dra?kovi? V., professor, University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor

           Dra?kovi? M., assistant Professor, University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor (Montenegro)

The evolution of institutional monism in the countries of post-socialist transition (identification of the crisis cause)

13.30 – 14.30            Обід

14.30 – 15.00            Урочисте засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

 15.00 – 16.00            Пленарне засідання ІІ

               Єрмолаєв А.В., директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України (Україна)

Національн істратегії розвитку в умовах трансформації

           Сабден О.С., д.э.н., профессор, директор Института экономики Министерства образования и науки Республики Казахстан (Республика Казахстан)

          Арменский А.Е., д.т.н., профессор Университета «Природы, общества, человека» (Россия)

О целесообразности перехода к единому измерителю валюты в посткризисном развитии экономики

           Івченко В.І., заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (Україна)

Альтернатива розвитку – стагнація

16.00–16.30              Кава-брейк

16.30 – 17.30            Продовження пленарного засідання

              Яковец Ю.В., д.э.н., профессор, академик Российской академии естественных наук  (Россия)

О новой глобальной стратегии устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций

           Довбенко М.В., д.е.н.,  директор Інституту відкритої політики (Україна)

Нобеліанти у боротьбі з безробіттям

           Гриценко А.А.,д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України

           Корнівська В.О., к.е.н., старший науковий співробітник Інституту економіки і прогнозування НАН України  (Україна)

Компаративний аналі зскладових економічного  простору Європейського Союзу, Росії та України в контекст іінтеграційних процесів

            Тютюнник В.М., д.т.н., профессор,  академик РАЕН, президент Международного информационного нобелевского центра (МИНЦ) (Россия)

Материалы о нобелевских лауреатах по экономическим наукам Л.В. Канторовиче и М. Фридмане в Международном информационном нобелевском центре

           Задорожный Г.В., д.э.н., профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (Украина)

Ценностные основания формирования национальных хозяйственных стратегий: о методологии прорыва в посткризисный мир          

18.00              Прийом для учасниківта гостей Конгресу

18 травня 2012 р.

Секційні засідання

9.00 – 11.00

Зала Нобелівських лауреатів з економіки (3416)

Секція 1. Монетарні аспекти сучасного економічного розвитку (до 100-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки М. Фрідмена)

Модератори:

М.В. Довбенко, д.е.н.

С.А. Кузнецова, д.е.н.

Зала засідань вченої ради (А305)

Секція 2. Математизація економіки чи економізація математики: ефект синергії (до 100-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки Л.В. Канторовича)

Модератори:

А.А. Акаєв, д.т.н., професор, іноземний член РАН

Д.К. Чистілін, к.е.н.

11.30 – 13.00

Зала Нобелівських лауреатів з економіки (3416)

Секція 3. Сучасні теорії циклів: наслідування та модернізм (до 120-річчя від дня народження М.Д. Кондратьєва)

Модератори:

Ю.В. Яковець, д.е.н., професор, академік РАПН

А.О. Задоя, д.е.н., професор

Українсько-польський центр (2502)

Секція 4. Нова генерація нобелівських ідей (за підсумками Другої Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-олімпіади з економіки)

Модератори:

В.М. Тютюнник, д.т.н., професор, академік РАПН

В.Є. Момот, д.е.н., професор

 13.00 – 14.00 Обід

Зала Нобелівських лауреатів з економіки (3416)

14.00 – 15.30 Пленарне засідання ІІІ

           Макс Альєр,  офіційнийпредставник МВФ в Україні

Співробітництво МВФ з Україною: як долаютьсяперешкоди?

            Ядгаров Я.С., д.э.н., профессор, зав. кафедрой Всероссийского заочного финансово-экономического института (Россия)

Милтон Фридмен – неортодоксальный теоретик и методолог экономической науки

           Звєряков М.І., д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України ректор Одеського національного економічного університету  (Україна)

Світова криза та нова модель економічного розвитку

15.30 – 15.40       Вручення нагород Благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля»

15.40 – 15.50       Прийняття заключної резолюції Третього Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу

16.00 – 19.00       Екскурсія річкою Дніпро «Діловий Дніпропетровськ»

 

19 травня 2012 р.

Культурна програма (за вибором учасників, додаток 2)

Від’їзд учасників

 

Додаток 1

Доповіді та виступи на секційних засіданнях

Секція 1. Монетарні аспекти сучасного економічного розвитку (до 100-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки М. Фрідмена)

Модератори:

В.І. Маєвський, д.е.н., професор, академік РАН

С.А. Кузнецова, д.е.н.

Доповіді:

Ермаков С.Л., к.э.н., доцент (Россия)

Легализация коллекторской деятельности в России как один из способов обеспечения финансовой устойчивости банковской системы

Кричевская Т.А., к.э.н., ведущий научный сотрудник (Украина)

Денежно-кредитная политика ведущих экономик и вызовы посткризисного| восстановления

Кузнецова С.А., д.е.н., (Україна)

Монетаризм в хаотично структурованій економіці: фінансові ризики, асиметрія інформації та волатильність

Иванова В.В., д.э.н., профессор (Украина)

Экономика, основанная на знаниях, как этап экономического развития общества

Постоев Р.В. (Россия)

Проблемы государственной поддержки инновационных производств на региональном уровне: «инновационная цепочка» и возможности мониторинга инновационной активности организаций в Украине и России

PrzychockaIwona, PhD, professor (Poland)

Fiscalism and entrepreneurship in Poland

Виступи:

Вакулич М.М. (Україна)

Концепція управління інвестиційним кліматом України в умовах сучасної глобалізації

Вініченко І.І., д.е.н., професор (Україна)

Інноваційна діяльність аграрних підприємств: стан та  пріоритети

Власова-Захарченко М.С. (Україна)

Стратегічний аналіз умов експортно-імпортної діяльності України на світових ринках

Голинський Ю.О.(Україна)

Стратегічний аналіз умов експортно-імпортної діяльності України на світових ринках

Гончаренко О.В., к.е.н., доцент (Україна)

Інноваційні імперативи розвитку аграрних підприємств

 Грицюк Т.І., Ткаченко Л.В., к.г.-м.н., доцент (Україна)

Інноваційний розвиток інфраструктури енергетичної галузі та перспективи українського ринку послуг з енергозбереження

Гезеев О.Ю. (Украина)

Монета – музыкальная тарелка

Євтушенко О.А. (Україна)

Вплив монетизації економіки на інвестиції в основний капітал в Україні

Звіргзде Д.І. (Україна)

Інтелектуальний капітал: еволюція та перспективи

Кожурін Ф.Д., к.т.н., доцент (Україна)

Надмакроекономіка – технологія і функції середньострокової перспективи України

Колесник О.О. (Україна)

Вплив фінансових потрясінь на циклічність економічної динаміки

Кушмаєва В.В., к.н. з державного управління, доцент (Україна)

Теоретико-методологічні засади державного управління інноваційним розвитком

Лопух К.В. (Україна)

Кількісна теорія грошей М. Фрідмена: Основні положення та особливості розвитку в сучасних умовах

Мадатов Я.Г., к.ю.н., доцент (Россия)

Электронный документооборот в деятельности правоохранительных органов и его роль в декриминализации экономики

 Мадатова О.В., к.э.н., доцент (Россия)

Основные направления развития венчурного финансирования в современном обществе

Малютін О.К., к.е.н., доцент (Україна)

Аналіз потенційних капіталовкладень у національну економіку з точки зору диверсифікованого інвестування

Назаренко К.В. (Україна)

Вплив інноваційного фактору на економічне зростання в умовах глобальної нестабільності

Некрасова О.П., к.е.н., доцент (Україна)

Реформування грошово-кредитної політики з врахуванням зарубіжної практики боротьби з фінансовою кризою

Пестовська З.С. (Україна)

Теоретичні аспекти управління поточними фінансовими потребами підприємства

Пигоров Г.С., PhD (Украина)

Новое научное представление –  «креативно-интеллектуальные инвестиции (КИИ)»

Piven A. (Ukraine)

Benefits and risks of financial globalization for developing and emerging countries

СергєєваО., к., доцент(Україна)

Концепціясинергізму в обґрунтуванні ефективності стратегічного партнерства підприємств: теоретико-методичний аспект

Ткаченко І.П., к.е.н., доцент (Україна)

Аналіз джерел формування фінансових ресурсів в системі фінансового менеджменту підприємства

Шевченко В.М., к.н. з державного управління (Україна)

Принципи фіскальної політики держави на різних фазах економічного циклу

 Шкляєва Г.О., к.п.н. (Україна)

Бенчмаркінг як  маркетингова технологія управління конкурентоспроможністю підприємства

Шкура І.С., к.е.н., доцент (Україна)

Дискусійні питання реформування пенсійної системи: світовий досвід

Юрченкова Н.В. (Россия)

Налоговое администрирование в Российской Федерации в условиях нестабильной экономической ситуации

Секція 2. Математизація економіки чи економізація математики: ефект синергії (до 100-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки Л.В. Канторовича)

Модератори:

А.А. Акаєв, д.т.н., професор, іноземний член РАН

Д.К. Чистілін, к.е.н.

 

Доповіді:

Акаев А.А., д.т.н., профессор, иностранный член РАН (Россия)

Академик Л.В. Канторович и его выдающиеся научные достижения

Бердникова Т.Б., к.э.н., доцент (Россия)

Границы и возможности применения моделей Л.В Канторовича в оптимизации распределения фондов финансирования

Ветрова Н.М., д.т.н., к.э.н., профессор,

Штофер Г.А., к.э.н., доцент (Украина)

Оценка деловой активности региона в системе регионального управления

Малькова Т.Е., д.э.н., профессор (Россия)

Учётные и аналитические модели бизнеса: поиск истин

Павлова В.А., д.е.н., професор (Україна)

Дослідження торговельного ассортименту спеціалізованого магазину як основа його оптимального формування

Рогоза М.Є., д.е.н., професор (Україна)

Моделювання конкурентної надійності соціально-економічних систем на основі оцінки їх потенціалу

RADOVIC DRAGAN, M Sc (Montenegro)

Imperative of accepting the new development economic strategy in Montenegro

STJEP?EVI? JELENA, M Sc (Montenegro)

Priority of the anti-crisis economic policy based on innovative-institutional changes - the case of the Balkan region and Montenegro

Тараненко Ю.К., д.т.н., с.н.с.,

Холод О.Г., к.т.н., доцент (Україна)

Моделювання динамічних змін капіталу в еколого-економічних системах

Чистилин Д.К., к.э.н. (Украина)

Стратегия долгосрочного развития Украины: геополитические ориентиры и внутренние институциональные проблемы

Чорная О.Е., к.э.н., доцент (Украина)

Оценка влияния экономической политики США на уровень безработицы и экономический рост

Виступи:

Брындин Е.Г. (Россия)

Международная экономическая солидарность

Голобородько О.В., к.е.н. (Україна)

Дослідження стану та тенденції формування попиту на побутові послуги України

Донець Л.І., к.е.н., професор, 

Донець А.А. (Україна)

Базові принципи сучасної парадигми управління конкурентоспроможністю підприємства

Дробязко С.І. (Україна)

Основні характерні риси сучасних методів управління витратами

Ешугова С.К., к.э.н., доцент (Россия)

Учет затрат в задачах управления перерабатывающими  предприятиями АПК

Касьянова С.А., к.э.н., доцент (Россия)

Современный подход к организации бухгалтерского учета на предприятии

Красовська О.Ю., к.е.н., доцент (Україна)

Сучасні моделі реалізації бізнес-освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору

Кузьмінов С.В., к.е.н., доцент (Україна)

Суб’єктніоцінки як підґрунтя ринково ївзаємодії

Мелих Е.А., к.э.н., доцент (Украина)

Политический инструментарий адаптивного управления предприятиями пищевой промышленности Украины

Мірошніченко Т.Є., к.е.н, с.н.с. (Україна)

Екстенсивні чинники обмеження розвитку трудового потенціалу

Міценко Н.Г., к.е.н., доцент, 

Міщук І.П., к.е.н., доцент (Україна)

Логістика як інструмент інтеграції підприємств України в системи транскордонного співробітництва

Мішустіна Т.С. (Україна)

Торговельна марка як фінансовий актив українських підприємств

Новиков В.А., к.э.н. (Россия)

Модернизация развития аграрно-промышленного сектора экономики – путь к продовольственной независимости государства

Орлова В.Н., к.т.н. (Украина)

Исследование профиля покупателей экологически безопасной продукции

Ткач Ю.С. (Україна)

Соціально-психологічні аспекти довіри населення до добровільного пенсійного страхування

Хаванов А.В. (Україна)

Критерії та показники економічної безпеки в умовах державної заборгованості та їх вплив на економіку України

Хаванова М.С. (Україна)

Розвиток корпоративних стратегій в умовах глобальної кризи

Шпитяк О.С. (Україна)

Детермінанти конкуренції: дефініції та взаємозв’язок

Штамбург Н.В. (Україна)

Особливості економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі

Яременко С.С. (Україна)

Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства

Рыжкова Г.А., к.э.н., доцент (Украина)

Предпосылки и факторы развития электронной коммерции в Украине

Секція 3. Сучасні теорії циклів: наслідування та модернізм (до 120-річчя від дня народження М.Д. Кондратьєва)

 

Модератори:

Ю.В. Яковець, д.е.н., професор, академік РАПН

А.О. Задоя, д.е.н., професор

Доповіді:

Білоцерківець В.В., к.е.н., доцент,

Рябцева Н.В., к.е.н., доцент,

Ткаченко Н.І., к.е.н., доцент (Україна)

Сценарії соціально-економічного розвитку: мікро- та макро аспекти вимушеної авангардизації економіки

Дульська І.В., к.е.н., с.н.с. (Україна)

Чи поїдеУкраїна швидкісним потягом НТП? (маніфест технологічного розвитку країни)

Жуков Е.А., д.э.н., профессор, академик РАЕН (Россия)

Концептуальные основы формирования единой мировой транспортной системы

Завгородня О.О., к.е.н., доцент,

Тарасевич В.М., д.е.н., професор (Україна)

Пролегомени до економічної неосології

Загорная Т.О., к.э.н., доцент (Украина)

Развитие экономики знаний как фактор повышения конкурентоспособности экономики

Злотников А.Г., к.э.н., доцент,

Злотникова Л.М., к.э.н., доцент (Республика Беларусь)

Социологическое видение тенденций развития современной экономической науки

Игонина Л.Л., д.э.н., профессор (Россия)

Теории экономических циклов и современные финансовые кризисы

Климова Н.В., д.э.н., профессор (Россия)

Интеграция технологии форсайта и цикличности развития экономики

Македон В.В., к.е.н., доцент (Україна)

Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та реального сектора національної економіки України

Маркова А.В., к.э.н., доцент (Россия)

Динамика структурных сдвигов в экономике России и длинные волны в экономике

Мойсеєнко І.П., д.е.н., доцент,

Флейчук М.І., д.е.н., доцент (Україна)

Стратегія економічного розвитку України в умовах кризи

Овчинников В.Н., д.э.н., профессор,

Кутова Н.П., д.э.н., профессор (Россия)

Императивы технологической модернизации российской экономики в контексте теории циклическо-волновой макродинамики

Подлесная В.Г., к.э.н., доцент (Украина)

Социально-экономические циклы общественного воспроизводства: научно-техническая компонента

Пріб К.А., к.е.н., доцент (Україна)

Визначення пріоритетів антикризового регулювання в сільському господарстві

Резнікова Н.В., к.е.н., доцент,

Відякіна М.М., к.е.н. (Україна)

Проблема економічних дисбалансів в умовах боротьби з рецесією в Європейському Союзі

Самодрін А.П., д.п.н., доцент (Україна)

Ідеї В.І. Вернадського і сучасна освіта: проектування освітньої системи Кременчуцького біосферного регіону

Семин А.А., д.э.н., профессор (Россия)

Роль методологического индивидуализма в исследовании механизма устойчивого развития экономики России

Тараненко І.В., к.е.н., доцент (Україна)

Полісистемна криза та необхідність модифікації сучасної глобалізаційно-інноваційної парадигми

Ткач А.А., доктор хабилитованный, профессор (Польша)

Институционализация глобального экономического развития

Ткаченко В.А., д.е.н., професор (Україна)

Концептуально-аналітична система компетенцій формування інновацій зростання інтелектуального потенціалу

Фоміна М.В., д.е.н., доцент,

Приходько В.В., к.е.н., доцент (Україна)

Сучасний економічний розвиток: проблеми та перспективи

Черняева И.В., д.э.н., профессор,

Черняев Ю.А.(Россия)

Гармония экономики XXI века

?lusarczyk B., dr hab., professor,

Nowakowska-Hapel A. (Poland)

Uwarunkowania rozwoju biznesu w krajach tworz?cych partnerstwo wschodnie  (zarys problemu)

Виступи:

Алсуф’єва О.О. (Україна)

Функціональна роль привласнення  в інноваційній діяльності

Антоненко Л.А., д.е.н., професор,

Зобенко Н.Г., Ли Чунюй (Украина)

Кооперативы в преодолении мирового экономического кризиса: ретроспективный анализ прошлого

Ван Цюйши(Украина)

Влияние мирового энергорынка и экономического глобального кризиса на газовый рынок Украины

Величко А.В., к.э.н., доцент, Силаев А.В. (Украина)

Особенности формирования кадровой политики организации  в современных условиях

Гармідер Л.Д., к.е.н., доцент (Україна)

Процесс розвитку кадрового потенціалу підприємства

Гусєва О.Ю., к.е.н., доцент (Україна)

Проблеми управління стратегічними змінами на вітчизняних підприємствах

Костенко Н.В., к.е.н., доцент (Україна)

Методологія дослідження та визначення геоекономічних пріоритетів країнами в процесі регіональної інтеграції

Kuyanova O. (Ukraine)

Corporate social responsibility-principles, mechanisms and controls

МаксимівД. (Україна)

Інвестиційно-інноваційна парадигма розвитку економіки країн світу як нова концепція розвиткуУкраїни

Несправа Н. (Украина)

Влияние религии на состояние и темпы роста экономики страны

Пічкурова З.В., к.е.н.

Гала З.І. (Україна)

Інноваційна складова економічного розвитку Німеччини в умовах глобальної конкуренції

Рудь А.И. (Украина)

Влияние фаз больших кондратьевских циклов на регулятивные функции государства

Саламацька О.Ю. (Україна)

Вплив макромаркетингового середовища на будівельну галузь України

Самойленко Є.Г. (Україна)

Сутність та етапи еволюції тіньової економіки

Хватов Ю.Ю., к.э.н. (Украина)

Сравнительный анализ международных рейтингов конкурентоспособности стран

 

Секція 4. Нова генераціянобелівськихідей (за підсумками Другої Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-олімпіади з економіки)

Модератори:

В.М. Тютюнник, д.т.н., професор, академік РАПН

В.Є. Момот, д.е.н., професор

Доповіді:

Palladin Anton, Alfred Nobel University (Ukraine)

Analysis of the international monetary system. Plans on the global currency

Pyatkov Maxim, Omsk State University (Russia)

Analysis of the is-lm model in a state with a high level of income differentiation (based on J. Hicks’ scientific achievements)

IvashchenkoIevgen, Donetsk State University of Management (Ukraine)

State mechanism of innovation activity securing in accordance with new institutional economics

Kovaleva Anna, Ural Federal University(Russia)

Innovations' influence on economics' development

GradovaOlena, LesyaUkrainkaVolyn National University(Ukraine)

Causes of the global financial crisis and logit-model of enterprises bankruptcy probability evaluation

NazarenkoKateryna, Alfred Nobel University (Ukraine)

Innovation potential as the component part of economic growth in factors system of the globalization

Bilyk Irina, Kharkov institute of banking University of banking The National bank of Ukraine (Ukraine)

Global financial and economic crisis and Ukraine: problems and prospects

Ryk Ekaterina, The Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus (Belarus)

Dynamic model of budgetary receipts in stabilization of economic processes on the example of non-tax receipts in local budgets

Виступи:

Bakatura Ievgeniia, Alfred Nobel University (Ukraine)

Scientific achievements of Nobel prize laureates in economics and their application for the analysis of the reasons and the ways to overcome the global financial crisis

Belogortseva Ann, Alfred Nobel University (Ukraine)

Using human capital theory in the management of innovative development of the Ukrainian economy

Bondarchuk Vitaliy, Zhytomyr State Technological University (Ukraine)

The problem of economic cycles

Bugaev Dmitriy, Alfred Nobel University (Ukraine)

Globalization of human welfare

Day Katherine, Alfred Nobel University (Ukraine)

Key points between the costs, volume of sales and income in the internet trade

Grachova Irina, Alfred Nobel University (Ukraine)

Paul Krugman's researches as the pivot for the conducting of foreign and domestic policy

Ilchenko Oksana, Alfred Nobel University (Ukraine)

Game theory in the modern economy

Kabanova Anastasiia, Alfred Nobel University (Ukraine)

Modern economic theory: crisis or development?

Korobov Alexander, National University of Zaporozhie(Ukraine)

The problems associated with inflation and possible solutions in order to avoid them

MaksymivDmytro, Lviv State Academy of Finance (Ukraine)

The new concept of economic growth in the context of the Nobel winners developments

Mukhamedchina Marina, The Kazakh Academy of Labour and Social Relations (Kazakhstan)

The role of Gunnar Myrdal’s theory in the development of socio-economic processes in the republic of Kazakhstan

Rusina Anastasia, Alfred Nobel University (Ukraine)

The contribution of Amartya Sen and the development of the theory of ECP application

of this theory to the current time

Shcherbakova Yuliya, FranciskSkorina Gomel State University (Belarus)

Scientific achievements of laureates in economics and their application for the choice and statement of the ways of the world socio-economic system development

SherbynaIana, Alfred Nobel University (Ukraine)

Studying of rational expectations for the effective motivation of employees

Skotarenko Juliya, Alfred Nobel University (Ukraine)

The harry max Markovitz theory of risk-return tradeoff and its application

 Svitselska Victoria, Zhytomyr State Technological University, (Ukraine)

Scientific achievements of r. Coase and their impact on the development of the accounting system for transaction costs

Taran Denis, Alfred Nobel University (Ukraine)

The theory of the life cycle

Tsymzhitov Gonchik, National research university of information technologies, mechanics and optics (Russia)

The scientific achievements of the laureates in economics and their application to the selection justification of the world socio-economics system

Vitryak Irina, International Autonomous University of Moldova (Moldova)

Development of the method of dynamic models for the analysis of the economic processes

Zhukova Anastasiia, Alfred Nobel University (Ukraine)

Scientific achievements of Nobel prize winners in economics and their application for the selection and justification the ways of the world socio-economic system development

 

Робочі мови Конгресу:

українська, російська, англійська

Регламент виступів:

Доповідь на пленарному засіданні–до 15 хв.

Доповідь на секційному засіданні–до 10 хв.

Виступи на секційному засіданні–до 7 хв.

Виступи в обговоренні–до 3 хв.

Відповіді на питання–до 5 хв.

Під час роботи Конгресу у приміщеннях університету, де заплановано відповідні заходи, буде забезпечено доступ до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi, а також організовано пряму трансляцію заходів Конгресу через офіційний сайт університету www.duep.edu.

 

Бажаємо успіхів і творчого натхнення! 
 
Yandex.Metrika