In English

 
   

Історія зарубіжної літератури

У підготовці перекладачів – референтів з іноземної мови важливе місце посідає література тієї країни, мова якої вивчається. Курс літератури систематизує розрізненні знання про письменників, історично-культурні явища Англії, США, Німеччини, Франції часів від античності, середньовіччя та епохи Відродження до літератури Нового часу, які знаходять своє втілення і в мові, в тому числі в нехудожніх формах – повсякденному спілкуванні і в періодичних виданнях.

Процес літературно-культурного розвитку тієї чи іншої країни Західної Європи базується на загальних культурно-естетичних засадах, що мають своїм джерелом античне мистецтво і пізніше, як його наслідок, мистецтво середньовіччя та Відродження. Видатні твори англо-американської, французької і німецької літератури складають той історико-культурний базис, на якому формується своєрідне національне мислення, “ідіома” думки та мови.

Метою курсу є ознайомлення студентів з історичним розвитком світового літературного процесу, з особливостями літературних епох, з духовними цінностями та кращими надбаннями кожної епохи. Протягом курсу студент навчається аналізувати явища художньої літератури, усвідомлювати спільне і своєрідне в змінах культурних традицій та літературних стилів.


 
Yandex.Metrika