In English

 
   

Вступ до перекладознавства

Дисципліна «Вступ до перекладознавства» знайомить з предметом перекладознавства як міждисциплінарної галузі знань та його основними розділами. Виділяються істотні риси перекладу як виду комунікативної діяльності у різних її типах. Подаються ключові поняття теорії перекладу, розкривається зв'язок перекладознавства з суміжними науками. Основна мета курсу полягає полягає в опануванні основними поняттями перекладацької науки і закономірностями процесу перекладу, в поглибленні лінгвістичного кругозору, підвищенні мовної культури.

 
Yandex.Metrika