In English

 
   

Іміджмейкінг

Загальною метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними методологічними та практичними аспектами іміджмейкінгу. В курсі розкривається сутність іміджу як специфічного «образу» людини, приватної фірми, державної установи тощо; розкриваються механізми формування та «функціонування» іміджу; аналізуються різни типи іміджу; даються теоретичні та практичні рекомендації щодо формування особистого або корпоративного іміджу.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • ключові положення сучасних теорій іміджмейкінгу
  • особливості формування та сприйняття персонального та організаційного іміджу у контексті міжкультурних обмінів у сучасному світі
  • принципи та практичні засоби формування загального особистого та професійного іміджу

Вміти:

  • вживати отримані знання в своїй професійній діяльності – як для формування персонального іміджу, так і для сприяння утворенню іміджу організації-роботодавця (приватного підприємства, державної установи тощо)
  • аналізувати та адекватно сприймати іміджі контрагентів (особливо зарубіжних, враховуючи їх соціокультурні особливості).
 
Yandex.Metrika