In English

 
   

Соціологія ІІ

Головною метою викладання курсу «Соціологія ІІ. Соціологія громадської думки» є засвоєння студентами теорії, методології такої важливої для повсякденної практичної діяльності економіста, маркетолога, менеджера спеціальної соціологічної теорії, як «Соціологія громадської думки». Паралельно з вивченням структури громадської думки, її функцій, каналів висловлення і т. ін., студент повинен придбати навички аналізу громадської думки та її використання в процесі вивчення споживачів товарів і послуг, а також при вирішенні інших підприємницьких та управлінських завдань.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  • специфіку громадської думки як соціального інституту суспільства та стану масової свідомості
  • мати цілісне уявлення про суб’єкти і об’єкти громадської думки, її функції, процеси формування та висловлення
  • основні методи і технології використання громадської думки в соціальному управлінні, маркетингу, політичній діяльності
  • досвід організації вивчення громадської думки у світі та в сучасній Україні, основні соціологічні центри, що працюють по вивченню громадської думки в Україні.

Уміти:

  • визначати методи і технології, які необхідно вживати при вивченні громадської думки
  • аналізувати інформацію про громадську думку, що здобута різними спеціальними службами та публікується в спеціалізованих і періодичних виданнях
  • використовувати інформацію щодо стану громадської думки населення, споживачів товарів і послуг в процесі організації підприємницької діяльності.
 
Yandex.Metrika